Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes

10/10/2018
IzdrukātNosūtīt
1

Līdz IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" beigām atlicis viens ceturksnis. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir projekta zinātniskais partneris un veic individuālo pētījumu Nr. 2.1. "Tekstuālu datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā".

Projekts tika uzsākts 2016. gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. decembrim, tā kopējās izmaksas ir 5 393 495,93 EUR un plānotais ERAF atbalsts 3 206 250,00 EUR.

Projekta ietvaros, sadarbojoties 16 uzņēmumiem un 5 zinātniskajām institūcijām, ir jaunradīti 15 produkti un tehnoloģijas. Par pētījumos sasniegtajiem rezultātiem sagatavotas 30 publikācijas, no kurām lielākā daļa indeksētas tādās datubāzēs kā SCOPUS un Web of Science.

Pētījuma 2.1. "Tekstveida datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā" ietvaros tika izstrādāts tekstveida satura semantiskās anotēšanas rīka prototips, kas dod pētniekiem iespēju dokumentus papildināt ar anotācijām par tekstā pieminētajiem objektiem un citu informāciju. Rīks ir pieejams lietošanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sīkāka informācija: Anita Goldberga, tālr: 67716198, e-pasta adrese: anita.goldberga@lnb.lv.

Pētījumu pārstāvji regulāri piedalās starptautiskās konferencēs, lai iegūtu jaunas zināšanas un dalītos ar pētījuma rezultātiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ietvaros.