Pasākumu cikls "Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti"

Izdrukāt

Kopš 2015. gada janvāra LNB Bibliotēku attīstības centrā tiek organizēts pasākumu cikls "Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti" (2015. gadā nosaukums "Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze", līdz 2018. gada maijam – "Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze"). Pasākumi notiek katra mēneša pēdējā trešdienā, to norises vieta – LNB Bibliotēkzinātnes lasītava 8. stāvā. Katrs pasākums tiek veltīts konkrētai bibliotēku darba aktualitātei vai tēmai. Vispirms tiek sniegts ieteicoša rakstura ieskats lasītavas krājuma izdevumos, pēc tam – dots vārds kolēģiem, kuri guvuši interesantu ar konkrēto tēmu saistītu pieredzi, un noslēgumā seko diskusija.

 

Kontaktinformācija:
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: 67716047
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv

 

06.10.2020. Aktuāli terminoloģijas resursi un rīki – atbalsts bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistiem
27.02.2020. Aktualitātes autortiesību jomā attiecībā uz kultūras mantojuma iestādēm
29.01.2020. Materiālā kultūras mantojuma saglabāšana
30.10.2019. Atvērtā zinātne
26.09.2019. Latvijas bibliotekāru pieredze 2019. gada vasaras starptautiskajās norisēs
27.05.2019. Latvijas Kultūras koledžas piedāvājums valsts kultūras nozarei
27.03.2019. EPALE un citi ERASMUS projekti
28.02.2019. Nacionālās enciklopēdijas piedāvājums Latvijas bibliotekāriem
30.01.2019. Skandināvijas bibliotēku pieredzes stāsti
30.10.2018. Stāstu bibliotēkas
26.09.2018. LNB speciālistu pieredze starptautiska līmeņa profesionālajās sanāksmēs un konferencēs 2018. gada vasarā
31.05.2018. Londonas grāmatu tirgus un Latvijas dalība tajā
25.04.2018. Sociālā medija "Facebook" algoritmi un to ietekme uz mūsu ikdienu
28.03.2018. Lekcija par pareizu un mūsdienu latviešu valodu
28.02.2018. Pagastu bibliotēkas Latvijas lauku kultūrvidē
25.01.2018. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pieredze elektroniskajā izdevējdarbībā
07.12.2017. Speciālās bibliotēkas un to pakalpojumi
25.10.2017. Bibliokuģis Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
27.09.2017. Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 83. ģenerālkonference Vroclavā
23.05.2017. Ventspils Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas stāsti
19.04.2017. Diskusija par autortiesībām
29.03.2017. Jaunākās atziņas informācijpratības jomā
22.02.2017. Publiskās bibliotēkas un to pakalpojumi
24.01.2017. Mediju saturs un tā izvērtēšana
30.11.2016. Viss par datiem
27.10.2016. Mūsdienīgas krājuma saglabāšanas metodes
28.09.2016. Latvijas bibliotēku nozares speciālistu dalība starptautiska līmeņa profesionālajās sanāksmēs un konferencēs
25.05.2016. Ķekavas novada bibliotēku aktualitātes
26.04.2016. Aktuāli latviešu valodas leksikas jautājumi: valodas konsultantu pieredze
30.03.2016. Latvijas bibliotēku speciālistu darbība starptautiskajās profesionālajās organizācijās
24.02.2016. Džons Lubāns par fabulu pielietojumu personāla vadībā
27.01.2016. Latviešu grāmatu bibliotēka Brazīlijā
24.11.2015. Saruna par Spānijas publiskajām bibliotēkām
30.09.2015. 81. Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library associations and Institutions – IFLA) ģenerālkonference
25.05.2015. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas aktivitātes Āfrikā
23.04.2015. Latvijas bibliotēku pieredze, līdzdarbojoties starptautiskos projektos
24.03.2015. Senioru mūžizglītība – nozīmīgs priekšnoteikums dzīves kvalitātes uzlabošanai
25.02.2015. Telpa, kurā mācīties, strādāt, baudīt un būt
28.01.2015. Bibliotēku pakalpojumi