LNB Zinātniskie raksti

Izdrukāt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti (ISSN 1691-5941) ir recenzēts turpinājumizdevums – viens no ilglaicīgākajiem humanitāro un sociālo zinātņu periodiskajiem izdevumiem Latvijā. Tā mērķis ir apvienot bibliotēkzinātnes un arhīvu zinātnes pētījumus ar jaunākajām atziņām humanitārajās un sociālajās zinātnēs starptautiskā perspektīvā un iedzīvināt jaunas pētniecības tēmas un virzienus šajās zinātnēs, izceļot unikālus avotus atmiņu institūcijās.

Izdevumā tiek publicēti oriģināli, iepriekš nepublicēti dažādu valstu un institūciju pētnieku raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kā arī starpdisciplināru pētījumu rezultāti. Katru izdevumā publicēto rakstu anonīmi recenzē divi recenzenti.

LNB Zinātniskie raksti iznāk kopš 1964. gada. To izdošana atjaunota 2009. gadā. Kopš 2020. gada LNB Zinātniskie raksti iznāk divreiz gadā.

LNB Zinātniskajos rakstos publicēto zinātnisko pētījumu autortiesības pieder rakstu autoriem un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

LNB Zinātniskie raksti kopš 2009. gada tiek izdoti arī elektroniski un ir brīvi pieejami. Katra sējuma saturs digitāli tiek publicēts 12 mēnešus pēc izdevuma nākšanas klajā.

Jaunākos sējumus drukātā formā var iegādāties LNB Draugu telpā (1. stāvā) – Rīgā, Mūkusalas ielā 3.
 

Izdevuma redakcija:

Zinātnisko rakstu izdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka
Adrese: Mūkusalas ielā 3, Rīga, LV–1423, Latvija

Galvenais redaktors Andris Vilks | CV
E-pasts: andris.vilks@lnb.lv

Redakcijas kolēģija: Viesturs Zanders (Latvija), Jana Dreimane (Latvija), Ināra Klekere-Krekele (Latvija), Mārtiņš Mintaurs (Latvija), Pauls Daija (Latvija), Māra Grudule (Latvija), Jānis Kalnačs (Latvija), Kaspars Kļaviņš (Latvija), Doms Kauns (Domas Kaunas, Lietuva), Aile Meldre (Aile Möldre, Igaunija), Detlefs Hennings (Detlef Henning, Vācija), Jānis Krēsliņš (Zviedrija), Andrejs Plakans (ASV), Žiljēns Gelēns (Julien Gueslin, Francija), Pāvels Štolls (Pavel Štoll, Čehija).

Kontaktpersona Jana Dreimane
E-pasts: jana.dreimane@lnb.lv

PRASĪBAS RAKSTU IESNIEGŠANAI (PDF)
PUBLICĒŠANĀS ĒTIKA (PDF)
LNB ZINĀTNISKĀS PUBLICĒŠANĀS UN PUBLIKĀCIJU ĒTIKAS VADLĪNIJAS (PDF)

 
Zinātnisko rakstu sējumi:

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 7 (XXVII). Vēstures avoti Latvijas atmiņas institūcijās. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. | SATURA RĀDĪTĀJS (PDF)

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 6 (XXVI), Latviešu terminoloģija simts gados. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. | SATURA RĀDĪTĀJS (PDF)

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 5 (XXV), Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767–1814). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. | SATURA RĀDĪTĀJS (PDF)

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. 3. (XXIII) sējums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. 2. (XXII) sējums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. [XXI]. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2009].

SKATĪT VISUS