Kalendārs bibliotēkām

Izdrukāt

"Kalendārs bibliotēkām" (ISSN 2255-7539) ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra uzziņu izdevums Latvijas bibliotekāriem. Tā saturu veido teksta, attēlu un tiešsaistes informācija par nozīmīgiem notikumiem un ievērojamu personu jubilejām konkrētā laika posmā. Izdevums paredzēts kā palīgs izstāžu un pasākumu rīkošanā. Iznāk reizi gadā un ir pieejams elektroniski. Pieejams arī portālā "Letonika.lv".

Kontaktinformācija:
Aina Štrāle
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: 67716067
E-pasts: aina.strale@lnb.lv
 

KALENDĀRA NUMURI

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2005.-2010. GADA IZDEVUMI