Nozares standarti

Izdrukāt

Latvijas standartu izdevējs un izplatītājs – Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS). Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskās komitejas (ID STK) izstrādātos un apstiprinātos standartus, kā arī citus standartus  var iegādāties "Latvijas standarts" lasītavā Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā, vai pasūtot elektroniski. Ar standartiem, kas ir LVS statusā un Eiropas standartu komitejas standartiem var iepazīties:

LVS ISO 4:2002: Informācija un dokumentācija. Publikāciju nosaukumu un nosaukumu vārdu īsināšanas noteikumi

LVS ISO 8:2006: Dokumentācija. Periodisko izdevumu noformēšana

LVS ISO 690:2010: Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas bibliogrāfiskām norādēm un atsaucēm informāciju resursos

LVS ISO 832:1994: Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskais apraksts un norādes. Bibliogrāfisko terminu īsināšanas noteikumi

LVS ISO 999:2005: Informācija un dokumentācija. Rādītāju satura, veidošanas un noformēšanas vadlīnijas

LVS EN 1047-2+A1:2013: Drošas uzglabāšanas telpas. Klasifikācija un ugunsizturības testa metodes. 2. daļa: Datu uzglabāšanas telpas un konteineri

LVS ISO 1086:2006: Informācija un dokumentācija. Grāmatu titullapas

LVS ISO 2108:2018: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā grāmatu standartnumerācija (ISBN). 5 izd.

LVS ISO 2384:2006: Dokumentācija. Tulkojumu noformēšana

LVS ISO 2789:2016: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika

LVS ISO 3297:2018: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN). 5 izd.

LVS ISO 5127:2005: Informācija un dokumentācija. Vārdnīca

LVS ISO 5963:2003: Informācija un dokumentācija. Dokumentu izpētes, to priekšmetu noteikšanas un indeksēšanas terminu izvēles metodes

LVS ISO 6357:2006: Dokumentācija. Grāmatu un citu izdevumu muguru nosaukumi

LVS ISO 7275:2006: Dokumentācija. Sēriju nosaukumziņu noformēšana

LVS ISO 9706:1994: Informācija un dokumentācija. Dokumentu papīrs. Ilgizturības prasības

LVS ISO 10324:2006: Informācija un dokumentācija. Krājuma ziņas. Summārais līmenis

LVS ISO 10957:2009: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais nošizdevuma standartnumurs (ISMN)

LVS ISO 11108:2003: Informācija un dokumentācija. Arhīvu papīrs. Ilgmūžības un ilgizturības prasības

LVS ISO 11620:2019 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku sniegumu rādītāji

LVS ISO 11798:2003: Informācija un dokumentācija. Uz papīra rakstīta, drukāta un kopēta materiāla ilgmūžība un ilgizturība. Prasības un testēšanas metodes

LVS ISO 11799:2006: Informācija un dokumentācija. Dokumentu glabāšanas prasības arhīvu un bibliotēku materiāliem

LVS ISO 11800:2003: Informācija un dokumentācija. Prasības iesiešanas materiāliem un grāmatu izgatavošanā izmantojamām metodēm

LVS ISO/TR 13028:2011: Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas ierakstu digitalizēšanai

LVS ISO 14416:2006: Informācija un dokumentācija. Prasības grāmatu, periodisko izdevumu, seriālizdevumu un citu papīra dokumentu iesiešanai arhīvu un bibliotēku vajadzībām. Metodes un materiāli

LVS ISO 14721:2017: Kosmosa dati un informācijas pārsūtīšanas sistēmas. Atvērtā arhīvu informācijas sistēma. Etalona modelis

LVS ISO 15489-1:2017: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība. 1. daļa: Jēdzieni un principi

LVS ISO 15511:2011: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais bibliotēku un radniecīgo organizāciju standartidentifikators (ISIL)

LVS ISO 15836:2009: Informācija un dokumentācija. Dublin Core metadatu elementu kopa

LVS ISO 16175-1:2021: Informācija un dokumentācija. Procesi un funkcionālās prasības dokumentu pārvaldības programmatūrai. 1. daļa: Funkcionālās prasības un  vadlīnijas lietojumprogrammām, kas pārvalda digitālos dokumentus

LVS ISO 16175-2:2021: Informācija un dokumentācija. Procesi un funkcionālās prasības dokumentu pārvaldības programmatūrai. 2. daļa: Norādījumi dokumentu pārvaldības atlasei, projektēšanai, ieviešanai un uzturēšanai

LVS ISO 16175-3:2012: Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 3. daļa: Vadlīnijas un funkcionālās prasības dokumentiem biznesa sistēmās

LVS ISO 16245:2011: Informācija un dokumentācija. Celulozi saturošu materiālu kastes, vāki un citi ilgstoši glabājami materiāli papīra un pergamenta dokumentu uzglabāšanai

LVS ISO 17068:2018: Informācija un dokumentācija. Uzticama trešās puses elektronisko dokumentu glabātava

LVS ISO 18461:2018: Starptautiskā muzeju statistika

LVS ISO/TR 18492:2012: Elektronisko dokumentu informācijas ilgtermiņa saglabāšana

LVS ISO 18925:2021: Informācija un dokumentācija. Attēlveidošanas materiāli. Optisko disku nesēji. Glabāšanas prakse

LVS ISO 19005-1+TC1:2011: Dokumentu pārvaldība. Elektronisko dokumentu datņu formāti ilgtermiņa saglabāšanai. 1.daļa: PDF 1.4 (PDF/A-1) lietošana

LVS ISO 19005-2:2012: Dokumentu pārvaldība. Elektronisko dokumentu datņu formāti ilgtermiņa saglabāšanai. 2.daļa: ISO 32000-1 (PDF/A-2) lietošana

LVS ISO/TR 19814:2018: Informācija un dokumentācija. Krājuma pārvaldība arhīvos un bibliotēkās

LVS ISO 20614:2018: Informācija un dokumentācija. Datu apmaiņas protokols sadarbspējai un saglabāšanai

LVS ISO 20104: 2017: Kosmosa dati un informācijas pārsūtīšanas sistēmas. Izstrādātāja-arhīva saskarnes specifikācija (IASA)

LVS ISO 21127:2010: Informācija un dokumentācija. Norāžu ontoloģija informācijas apmaiņai kultūras mantojuma nozarē

LVS ISO/TR 22038:2021: Informācija un dokumentācija. Tiesību informācijas apraksts un norādes

LVS ISO 22428-1:2021: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība mākoņdatošanas vidēs – 1. daļa: Jautājumi un problēmas

LVS ISO 23081-1:2007: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldības procesi. Dokumentu metadati. 1.daļa: Principi

LVS ISO/TR 23081-3:2012: Informācija un dokumentācija. Pārvaldības metadati dokumentiem. 3. daļa: Pašnovērtējuma metode

LVS ISO 23404:2021: Informācija un dokumentācija. Saglabāšanai izmantotie papīri un kartoni. Gaistošo vielu ietekmes mērīšana uz celulozi papīrā

LVS ISO 25577:2014: Informācija un dokumentācija. MarcXchange

LVS ISO 25964-1:2011: Informācija un dokumentācija. Tēzauri un sadarbspēja ar citām vārdnīcām. 1. daļa: Tēzauri informācijas izguvei

LVS ISO 25964-2:2013: Informācija un dokumentācija. Tēzauri un sadarbspēja ar citām vārdnīcām. 2. daļa: Sadarbspēja ar citām vārdnīcām

LVS ISO 27729+TC1:2015 Informācija un dokumentācija. Starptautiskais personvārdu/institūciju nosaukumu standartidentifikators (ISNI)

LVS ISO 27730:2013: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais krājuma identifikatora standarts (ISCI)

LVS ISO/IEC 29121:2021: Informācija un dokumentācija. Informācijas tehnoloģija. Digitāli ierakstītie nesēji informācijas apmaiņai un glabāšanai. Datu migrācijas metode optiskajiem diskiem datu ilgtermiņa glabāšanai

LVS ISO 30300:2012: Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Pamatprincipi un vārdnīca

LVS ISO 30302:2017: Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Ieviešanas vadlīnijas

LVS ISO 30301:2012: Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Prasības

 

VADLĪNIJAS, METODISKIE UN KONSULTATĪVIE IZDEVUMI