Jautā nozaru informācijas ekspertam

Izdrukāt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozares informācijas eksperts palīdzēs ar konsultāciju padziļinātos izpētes jautājumos izvēlētajā jomā/nozarē, piemēram, izstrādājot pētniecisko darbu (referātu, kursa darbu, bakalaura/maģistra darbu).

Nozaru informācijas eksperti:

Austrumāzijas vēsture un kultūra
Oļegs Piščikovs
e-pasts: olegs.piscikovs@lnb.lv
tālr.: 67716172

Bibliotēkzinātne
Elita Vīksna
e-pasts: elita.viksna@lnb.lv
tālr.: 67716048

Filoloģija
Lauma Remese
e-pasts: lauma.remese@lnb.lv
tālr.: 67806122

Filozofija
Līva Vē
e-pasts: liva.ve@lnb.lv
tālr.: 67806122

Kino
Maija Zvejniece
e-pasts: maija.zvejniece@lnb.lv
tālr. 67716397

Literatūrzinātne
Astra Šmite
e-pasts: astra.smite@lnb.lv
tālr.: 67806122

Pedagoģija
Lauma Remese
e-pasts: lauma.remese@lnb.lv
tālr.: 67806122

Tiesību zinātnes
Zane Krūmiņa
e-pasts: zane.krumina@lnb.lv
tālr.: 67806121

Valodniecība
Mudīte Treimane
e-pasts: mudite.treimane@lnb.lv
tālr.: 67806122

Vēsture
Zane Rozīte
e-pasts: zane.rozite@lnb.lv
tālr.: 67806122