Atbalsts pētniecībai - Digitālās humanitārās zinātnes

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā izmantot digitalizēto un digitāli radīto tekstu kolekcijas datorizētai analīzei pētniecības un studiju projektiem.

  1. Iespējams pasūtīt tekstu korpusu sagatavošanu pēc pieprasījuma .txt vai .xml formātā.
    Piedāvājam pēc pasūtījuma sagatavot, piemēram, konkrēta autora vai laikraksta tekstu korpusus gadījumiem, kad nepieciešams veikt padziļinātu pilnteksta meklēšanu un analīzi, kas pārsniedz Vienotā meklētāja (lndb.lv), Periodikas kolekcijas (periodika.lv) un Grāmatu kolekcijas (gramatas.lndb.lv) iespējas.
  2. Pētniekiem un atmiņas un kultūras institūcijām piedāvājam kopīgi īstenot digitālās pētniecības projektus, kas saistīti ar LNB digitālo kolekciju tekstu datoranalīzi.
    Sadarbojoties pētniekiem un LNB programmētājiem, īstenojam teksta datoranalīzes ieceres Jupyter Notebook vidē. Pakalpojums paredz individuālu pieeju, vienojoties par sadarbības formu un sasniedzamo rezultātu.

Uzziņa par vienkāršākajām teksta analīzes darbībām atrodama šajā video materiālā:

Teksta analīzes iespēju demonstrācijas rīks Latviešu prozas skaitītājs: https://proza.lnb.lv/skaititajs/

LNB veidotās datu kopas: https://dati.lnb.lv/
Vietnē pašlaik publicētas projekta "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" ietvaros izveidotās datu kopas.

NoSketch Engine korpusu analīzes vide (darbojas testēšanas režīmā): https://nosketch.lnb.lv/
Vietnē tiks iekļauti Latvijas institūciju veidotie literatūras, vēstures un folkloras tekstu korpusi. NoSketch rīku kopa ļauj iegūt informāciju par vārdu lietojuma biežumu un kolokācijām, kā arī analizēt konkordances.

Nosaukumu datubāze un valodas korpuss: http://laboratorija.lndb.lv/

Vecās drukas teksta labošanas vietne "Fraktūrs": https://frakturs.lnb.lv/
Digitālās līdzdalības projekts, kura ietvaros brīvprātīgie tiek aicināti palīdzēt sagatavot pareiza teksta paraugu mašīnmācīšanās algoritma trenēšanai.

KATALOGI UN DATUBĀZES
DIGITĀLĀS BIBLIOTĒKAS KOLEKCIJAS

Interesantus lūdzam sazināties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, rakstot uz e-pastu: dh@lnb.lv.

Vairāk par digitālajām humanitārajām zinātnēm, iesaistītajām organizācijām un pētījumiem Latvijā un pasaulē var uzzināt, apmeklējot vietni: www.digitalhumanities.lv.