Pateicība par dāvinājumiem Nacionālās bibliotēkas krājumam 2017. gadā

27/12/2017
Izdrukāt

Gadu mijā, kā katru gadu, vēlamies izteikt pateicību par dāvinājumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krājumam 2017. gadā – grāmatām, periodiskajiem izdevumiem, audiovizuālajiem materiāliem, attēlizdevumiem, kartēm, sīkiespieddarbiem, retiem un vērtīgiem izdevumiem, – kopā ap 8 000 vienību.

Šogad rudenī noslēdzās trīs gadu sadarbības projekts ar Borisa un Ināras Teterevu fondu "Izcilie mākslas meistari: pagātne un mūsdienas". Pateicoties ziedojuma projektam, Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas un Audiovizuālās lasītavas krājums ir ieguvis 570 jaunus mākslas izdevumus un 235 dokumentālās filmas par mākslu (vairāk ŠEIT).

2017. gadā turpinājām sadarbību ar akadēmiķi Jāni Stradiņu – šogad saņemts ap 200 grāmatu un vairāki, unikāli arhīva materiāli no izcilā zinātnes un kultūras darbinieka personīgās bibliotēkas. Sadarbība turpināsies arī nākamgad. Liels paldies par jau saņemtajiem materiāliem!   

Īpašs paldies vairāku tematisku kolekciju dāvinātājiem: grafikas restauratoram un aizrautīgam kolekcionāram Uldim Mākulim (Šveice) par vairāk nekā 200 grāmatu dāvinājumu (kino, animācija un tās vēsture, izcili animācijas režisori); Dr.biol. Dailonim Pakalnam – par vairāk nekā 100 grāmatu dāvinājumu (bioloģija, botānika); Kornela universitātes (ASV) asociētajai profesorei Dainai Taimiņai par vairāk nekā 60 grāmatu dāvinājumu (matemātika). Pateicamies arī  Dr. M. C. Pottle un izcilā filozofa Jesaja Berlina literārā mantojuma fondam (The Isaiah Berlin Literary Trust, Wolfson College, Oxford) Lielbritānijā par filozofa darbu kolekcijas dāvinājumu LNB.

Pateicamies visām latviešu organizācijām ārvalstīs un tautiešiem par dāvinājumiem 2017. gadā: Kanādas Latviešu Centram Toronto un Aijai Zihmanis, Čikāgas Latviešu biedrībai un Dacei Ķezbers, Latviešu kultūras biedrībai "Tilts" (ASV), Amerikas Latviešu apvienībai un Anitai Batarags, Latviešu dokumentācijas centram "Straumēnos" un Inesei Auziņai-Smitai (Lielbritānija), Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai (ASV), Rutai Liepnieks (ASV), Ancei Gobziņš (ASV), Sarmai Muižniecei-Liepiņai (ASV), Jurim Ruņģim (Austrālija) u. c. Jo īpaši sirsnīgs paldies latviešu organizācijām un izdevējiem, kuri sūta kā dāvinājumus jaunos, tikko iznākušos laikrakstu un žurnālu numurus: laikrakstus "Čikāgas Ziņas" (ASV), "Latvietis" (Austrālija), "Latvija Amerikā" (Kanāda) un žurnāla "Jaunā Gaita" (Kanāda) izdevējiem; Sidnejas Latviešu Biedrībai, Brazīlijas Latviešu kultūras apvienībai, Daugavas Vanagu Centrālās valdes pārstāvniecībai Latvijā par savu informatīvo izdevumu jaunāko numuru sūtīšanu. Sīkiespieddarbu lasītava pateicas Eslingenas Dziesmu svētku 70 organizatoriem par svētku informatīvo izdevumu dāvinājumu. Paldies Jurim Dreifeldam, Broka universitātes (Kanāda) politoloģijas profesoram, par dāvinājumu – vairāk nekā 60 lielformāta, bagātīgi ilustrētiem izdevumiem – lietu un parādību vēstures, orģināli veidotu uzziņu literatūru, enciklopēdijas.

2017. gadā ir saņemti vairāki īpaši, savu valstu grāmatu kolekciju dāvinājumi no ārvalstu vēstniecībām Latvijā. Aprīlī LNB tika nodots Gruzijas Nacionālās Parlamenta bibliotēkas un Gruzijas vēstniecības Latvijas Republikā dāvinājums (vairāk nekā 30 grāmatas). Maijā Indijas Ārējo attiecību valsts ministrs Mobashar Jawed Akbar tikšanās laikā ar LNB direktoru Andri Vilku pasniedza Indijas grāmatu dāvinājumu – 70 grāmatas angļu valodā par Indijas vēsturi un kultūru. Sadarbībā ar Amerikas Savienoto valstu vēstniecību Latvijā ar jauniem izdevumiem ir papildināts Dž. F. Kenedija lasītavas krājums. Decembrī kā LNB un Latvijas Universitātes sadarbības projekts ar Kanādas vēstniecības Latvijā atbalstu tika atklāts Kanādas kultūras klubs un saņemts ap 200 grāmatu dāvinājums no Asociācijas Kanādas studijām Latvijā prezidenta Edgara Ošiņa. Pateicoties labajai sadarbībai jau daudzu gadu garumā ar Gētes institūta Rīgā bibliotēku, LNB krājumam regulāri tiek nodotas grāmatas vācu valodā humanitārajās zinātnēs – šogad vairāk nekā 300. Ķīnas Tautas Republikas valdība dāvināja vairāk nekā 200 grāmatas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavai. Grāmatas dāvinājumā saņemtas arī no Armēnijas un Ungārijas vēstniecībām Latvijā.

Arī šogad vērtīgus krājuma papildinājumus ir saņēmuši LNB speciālie krājumi:

  • Reto grāmatu un rokrakstu lasītava izsaka pateicību par vairākiem kultūrvēsturiski nozīmīgiem dāvinājumiem:
  • Valdim Villerušam – seniespiedumi, manuskripti, Nikolaja Jakimova personiskā arhīva materiāli (pētījumi par Latvijas pasta un filatēlijas vēsturi);
  • Bruno Javoišam – unikāla, mākslinieka Kārļa Baltgaiļa 1970. gados veidotā biogrāfiskā kartotēka par latviešu māksliniekiem;
  • Ievai Osei – arhitekta Gunāra Jansona personiskā arhīva materiāli;
  • Maijai Sinkai–Grobiņai – rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa fotoportrets (1955. gads);
  • Mairai Morai – filoloģes Tamāras Zālītes (1918-1990) dienasgrāmata.
  • Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krājumam nošu izdevumus un grāmatas par mūziku ir dāvinājuši Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi", Igaunijas Tradicionālās mūzikas centrs, Juris Ābols, Andris Balodis, Arūrs Cāns, Maija Einfelde, Viktorija Fogelmane, Marina Gribinčika, Andrejs Jansons, Jānis Kaijaks, Aivars Kalējs, Andris Kristons, Vineta Lāce, Jēkabs Nīmanis, Edgars Račevskis, Ženija Roze, Andrejs Selickis, Knuts Skujenieks, Silvija Stumbre, Pēteris Vasks, Anna Veismane, Imants Zemzaris, Aina Žuravļova (Krein), Aivars Opincāns un Lūcijas Garūtas fonds, Mendeļa Baša ģimene.
  • Audiovizuālās lasītavas krājumā dāvinājumā saņemtas 150 videokasetes no Daugavas Vanagu fonda "Straumēnu" bibliotēkas. Paldies Inesei Auziņai-Smitai! Pateicoties Gētes institūta Rīgā bibliotēkas dāvinājumam, 100 CD papildinās vācu mūsdienu mūzikas piedāvājumu lasītavas krājumā. Kā katru gadu, paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam par vairāk nekā 120 LNB nodotajiem audiovizuālajiem materiāliem.
  • Karšu lasītava pateicas Vilnim Zvaigznem par vairāk nekā 130 padomju armijas ģenerālštāba topogrāfisko karšu un pilsētu plānu dāvinājumiem.
  • Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas krājumu papildinājuši Mārtiņa Heimrāta dāvinātie 20. gadsimta 70.-80. gadu plakāti, Ināra Helmūta dāvinātās grafikas un ekslibri, Vivianas Staņislavskas dāvinātās grafikas un plakāts, Reiņa Gailīša dāvinātās grafikas.

Pateicoties dāvinājumiem, ir turpinājis attīstīties Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavas krājums, saņemti atkārtoti dāvinājumi no Ķīnas Tautas Republikas valdības, starptautiskā projekta "Window of Shanghai" (Ķīnas Tautas republika), dāvinājumi no Japānas – Keio University, International House of Japan, Showa Women's University library, no Taipejas - Taiwan Resource Centre for Chinese Studies.

Kā katru gadu, arī 2017. gadā ir saņemti grāmatu sūtījumi no ministrijām valsts un pašvaldību institūcijām: LR Ārlietu ministrijas, Latvijas vēstniecības Amerikas Savienotajās Valstīs, Valsts izglītības satura centra, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un starptautiskajām organizācijām – Konrāda Adenauera Fonda, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas, Rīgas Metropolijas Romas katoļu Kūrijas, Viktors Saulīša un biedrības "Rīgas kuģis", karšu izdevēja "Jāņa sēta" u. c.

Paldies par grāmatu un citu materiālu dāvinājumiem daudziem individuālajiem dāvinātājiem: Frankam Kraushāram, Borisam Ravdinam, Guntim Smilgainim, Valteram Ščerbinskim un daudziem citiem!

2017. gadā savu īpašo grāmatu Tautas grāmatu plauktam dāvinājuši vairāki desmiti LNB viesi un apmeklētāji.

Liels paldies IKVIENAM dāvinātājam!

Gaišu un priecīgu gada nogali! Radošu, piepildītu un veiksmīgu Latvijas simtgades gadu!

 

Jūsu Latvijas Nacionālā bibliotēka