Pateicība par dāvinājumiem Nacionālās bibliotēkas krājumam 2016. gadā

27/12/2016
Izdrukāt

Gada nogalē pirmsvētku noskaņā vēlamies izteikt pateicību par dāvinājumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krājumam, kuri saņemti 2016. gadā – vairāk nekā 15 000 vienību (grāmatas, periodiskie izdevumi, audiovizuālie materiāli, attēlizdevumi, kartes, sīkiespieddarbi, reti un vērtīgi izdevumi.

2016. gads LNB krājuma vēsturē ieies ar vairāku jaunu t.s. personību "saliņu" izveidošanu, kuru pamatā ir LNB dāvinātās dažādu personu privātās bibliotēkas. Gada sākumā, pateicoties tuvinieku lēmumam un Normunda Naumaņa biedrības atbalstam, LNB saņēma dāvinājumā ievērojamā žurnālista un teātra un kino kritiķa Normunda Naumaņa (1962–2014) personīgo bibliotēku. Īpašs paldies par to N. Naumaņa mammai Regīnai Plaudei. N. Naumaņa grāmatplaukts ir iekārtots LNB Audiovizuālajā lasītavā.

2016. gads ir zīmīgs arī ar sadarbības uzsākšanu ar akadēmiķi Jāni Stradiņu – LNB krājumam jau nodotas ap 400 grāmatu no izcilā zinātnes un kultūras darbinieka bibliotēkas. Sadarbība turpināsies. Liels paldies par uzticēšanos LNB!   

Viens no nozīmīgākajiem papildinājumiem LNB krājumam – arī 2016. gadā ir saņemts Borisa un Ināras Teterevu fonda dāvinājums trīs gadu ziedojuma projekta ietvaros. Projekta otrajā gadā LNB krājums ir ieguvis 185 jaunas grāmatas un 46 filmas par mākslu.

Vienlaikus esam pateicīgi par vairākiem lielākiem dāvinājumiem no ārzemju latviešiem un organizācijām.

Ar Lilitas Zaļkalns (Zviedrija) gādību LNB krājumā ir nonācis ievērojamā latviešu reliģiju pētnieka un kultūras darbiniek Haralda Biezā (1906–1995) arhīvs.

Šī gada oktobrī no Stokholmas uz Rīgu un LNB tika atvesta Zviedrijas Latviešu bibliotēka – ap 2 000 vienību. Paldies Jurim Rozītim un brīvprātīgajiem palīgiem, kuri sagatavoja bibliotēkas pārvešanu!  

Jau kopš 20. gs. 90. gadiem dažādu nozaru literatūru angļu valodā LNB ir dāvinājis Juris Dreifelds, Broka universitātes (Kanāda) politoloģijas profesors. Šovasar no profesora vasaras mītnes Mazirbē, kurā izvietota arī plaša personīgā bibliotēka, LNB saņēma vairāk nekā 350 lielformāta izdevumus – bagātīgi ilustrētas lietu un parādību vēstures, orģināli veidotu uzziņu literatūru, enciklopēdijas.

Īpašs pagodinājums bija saņemt mākslas grāmatu dāvinājuma no Jura Ubāna (ASV), jo LNB Mākslas lasītava ir nosaukta viņa tēva, ievērojamā latviešu gleznotāja Konrāda Ubāna vārdā.    

Daļu no savas profesionālās bibliotēkas – grāmatas par pilsētplānošanu un pilsētbūvniecību – LNB ir dāvinājis Arnis Siksna, pilsētplānotājs, aktīvs latviešu sabiedriskās dzīves organizētājs no Brisbanes (Austrālija).

Pateicamies visām latviešu organizācijām ārvalstīs un tautiešiem par dāvinājumiem šogad: Brazīlijas Latviešu kultūras apvienībai, Kanādas Latviešu Centram Toronto un Aijai Zihmanis, Čikāgas Latviešu biedrībai un Dacei Ķezbers, Latviešu kultūras biedrībai "Tilts" (ASV), Amerikas Latviešu apvienībai un Anitai Batarags, Latviešu dokumentācijas centram "Straumēnos" un Inesei Auziņai-Smitai (Lielbritānija), Rutai Liepnieks (ASV), Vairai Pelēķis (ASV), Norai un Kuno Šmits (ASV), Dainim Draviņam (Zviedrija), dzejniekam un tulkotājam Jurim Kronbergam (Zviedrija), Teodora Leona Arvīda Blosmaņa ģimenei (Kanāda), Alfrēdam Lappuķem (Francija), Darim Dēliņam un Jurim Runģim (Austrālija).

LNB šogad izsaka pateicību par īpašu savu valstu grāmatu kolekciju dāvinājumiem vairāku ārvalstu vēstniecībām Latvijā – Polijas vēstniecībai Latvijā, Ukrainas vēstniecībai Latvijā, Spānijas Karalistes vēstniecībai Latvijā, Indijas un Taizemes vēstniecībām Stokholmā. Veiksmīgi ir turpinājusies sadarbība ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijā – gan kopīgi attīstot Dž. F. Kenedija lasītavu (3. stāvā), gan papildinot LNB citu lasītavu krājumus.   

Kā katru gadu, arī šogad vērtīgus krājuma papildinājumus ir saņēmuši LNB speciālie krājumi:

 • Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas krājums ir ieguvis vairākus kultūrvēsturiski nozīmīgus dāvinājumus:
  • vairāk nekā 80 grāmatas un piecus manuskriptus (17.–20. gs. latviešu, latīņu, poļu, vācu, krievu u.c. valodās) no Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra;
  • trimdas rakstnieka Gunāra Janovska (1916–2000) personālarhīva materiālus, ko dāvinājusi Inese Auziņa-Smita (Lielbritānija);
  • rakstnieces Hildas Vīkas (1897–1963) daiļrades materiālus un rakstnieka Viktora Eglīša (1877–1945) lekciju pierakstus, zīmējumus, fotogrāfijas, kas saņemti no Ingrīdas Frickausas;
  • vēsturnieka un trimdas sabiedriskā darbinieka Jāņa Labasvīra (1907–2002) biogrāfiskos materiālus, kurus LNB nodevusi Ligita Krumkalns (ASV);
  • Normunda Naumaņa personīgā arhīva materiālus (sarakste, fotogrāfijas);
  • Valda Villeruša dāvinātos materiālus, kas saistīti ar izcilo latviešu grafiķi Rihardu Zariņu (1869–1939);
  • divus 17. gs. pirmās puses seniespiedumus – dāvinātāji: Lilita Zaļkalns (Zviedrija), Daina Vīgnere;
  • vairākus latviešu  19. gs. pirmās puses izdevumus – dāvinātāji: Astrīda Aļķe, Guntis Smilgainis, Sandra Vija Bērziņa;
  • autoru rokrakstu dāvinājumus (Ulda Bērziņa, Knuta Skujenieka u.c.);
  • literātes Karīnas Eglītes-Bērziņas (1911–1994) rokrakstus, fotogrāfijas – dāvinātājs: Sanita Valcere;
  • vērtīgus, retus materiālus ir dāvinājuši arī Elza Avens, Milda Pormale, Antra Rudzīte, Daina Straupe, Arnolda Salenieka tuvinieki, Astra Šmite.
    
 • Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krājumam nošu izdevumus un grāmatas par mūziku ir dāvinājuši Visvaldis Godmanis un Ženija Roze, arī Latvijas nošu izdevumus, kuru vēl nebija LNB krājumā. Paldies komponistiem Romualdam Jermakam un Pēterim Vaskam par dāvinātajiem skaņdarbiem!
   
 • Audiovizuālās lasītavas krājumā nākuši klāt vairāk nekā 600 audio un videoieraksti no Haralda Biezā arhīva, ASV vēstniecības Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Latviešu Dokumentācijas centra (Lielbritānija) dāvinājumiem, kā arī Valsts Kultūrkapitāla saņemtajiem izdevumiem.
   
 • Karšu lasītava pateicas par dāvinājumu Ludmilai Kartunovai un Verneram Straupem. Starp dāvinātajām kartēm ir arī Latvijas kartes, kuru LNB krājumā vēl nebija.
   
 • Konrāda Ubāna Mākslas lasītava:
 • 2016. gadā turpināja saņemt Pētera Betgera (Peter Böttger, Vācija) gravīru dāvinājumu. Kopumā unikālajā kolekcijā, kas pakāpeniski tiek nodota LNB, ir ap 10 000 gravīras lapu, kas spilgti atspoguļo grāmatu mākslas un grāmatniecības vēsturi.
 • Unikālu fotonegatīvu kolekciju (vairāk nekā 20 000 vienību) LNB ir dāvinājis uzņēmums "Dienas Mediji" – fotonegatīvu arhīvs dokumentē Latvijas sabiedrisko un kultūras dzīvi 20. gs. 90. gados un 2000. gadu sākumā.
 • Mākslas grāmatu un katalogu kolekciju ir bagātinājuši jau pieminētie dāvinājumi – Borisa un Ināras Teterevu fonda ziedojuma projektā iegādātie izdevumi, Jura Ubāna (ASV) un Arņa Siksnas (Austrālija) dāvinātās grāmatas, kā arī Ingas Mežaraupes dāvinātās grāmatas par kino vēsturi.
   
 • Sīkiespieddarbu lasītavas krājumu ir papildinājuši vairāki dāvinājumi:
 • koncertu programmas, ielūgumi u.c. sīkiespieddarbi, kas saistīti ar operdziedātāja un rakstnieka Marisa Vētras (1901–1965) radošo dzīvi, dāvinātājs – Astrīda Aļķe;
 • alus darītavas "Malduguns" etiķetes, dāvinātājs – Eva Vēvere;
 • ar Latvijas teātriem saistīti ārvalstu izdevumi no Normunda Naumaņa personīgās bibliotēkas;
 • Raimonda Rāta veidotie kalendāri.
   

2016. gadā, pateicoties dāvinājumiem, ir kļuvis daudzveidīgāks un bagātāks Nozaru literatūras centra AsiaRes lasītavas krājums. Lasītavas kolekcija jau vairāku gadu garumā, arī šogad, tiek papildināta starptautiskā projekta Window of Shanghai (Ķīnas Tautas republika) ietvaros. Saņemti arī 3 dāvinājumi no Japānas – Nippon Foundation, The International House of Japan Inc un Keio University, arī no Dienvidkorejas – Korea Foundation. AsiaRes krājumu ar grāmatu dāvinājumiem ir turpinājis atbalstīt Chiang Ching – kuo Foundation for international  scholarly exchange (Taipeja).

Tāpat 2016. gadā daudz grāmatu saņemts no ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un starptautiskajām organizācijām, muzejiem, arhīviem, augstskolām, pētniecības centriem, bibliotēkām, grāmatu izdevējiem.

Paldies par grāmatu un citu materiālu dāvinājumiem daudziem individuālajiem dāvinātājiem: Melitai Jēkabsonei, Sigitai Kirgickai, Dacei Krātiņai, Evijai Liepiņai, Uldim Mākulim, Dagnijai Neimanei, Otto Ozolam, Valentīnam Popovam, Paulam Raudsepam, Mārim Rungulim, Guntim Smilgainim, Arturam Vīksnam, Maijai Zālītei, Kārlim Zariņam, Eric le Bourhis (Francija), Markus Häfner, Dr. (Vācija), Ernestas Vasilauskas (Lietuva) un daudziem citiem!

Paldies visiem, kuri arī 2016. gadā dāvināja savu īpašo grāmatu Tautas grāmatu plauktam akcijā "Īpaša grāmata īpašā plauktā" (www.tautasgramatuplaukts.lv/).

Sirsnīgi pateicamies ikvienam dāvinātājam!

Gaišus un priecīgus gada nogales svētkus! Radošu un veiksmīgu Jauno gadu!

 

Jūsu Latvijas Nacionālā bibliotēka