Pateicība par dāvinājumiem LNB krājumam 2019. gadā

27/12/2019
Izdrukāt

Pirms gadu mijas jau tradicionāli vēlamies izteikt pateicību par dāvinājumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krājumam 2019. gadā – kopumā ap 20 000 vienību. Šis gads aizvadīts kā LNB simtās jubilejas gads un nesis arī īpašas dāvanas.

Izsakām lielu pateicību Līvijai Bukai (Vācija) par 10 000 EUR ziedojumu LNB krājumam.

Gada sākumā ļoti vērtīgu dāvinājumu no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) saņēma Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītava – 82 hernhūtiešu rokrakstus, kas tapuši latviešu Brāļu draudzes vajadzībām 18. gadsimta beigās, 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Dāvinājumu pasniedza LELB bīskaps Pāvils Brūvers un teologs un vēsturnieks Gundars Ceipe. Rokraksti lieliski papildina jau LNB krājumā esošo hernhūtiešu rokrakstu kolekciju (https://braludraudze.lndb.lv/). Brāļu draudzes tekstu kopums 2017. gadā iekļauts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.

Īpaša dāvana LNB simtgadē saņemta no uzņēmēja un grāmatu izdevēja Vladimira Belokoņa – LNB reto izdevumu kolekciju papildināja divas 17. un 18. gadsimta gravīras – Maisnera/Kīzera 1630. gada Rīgas skats un Gabriēla Bodenēra 1720. gada Mītavas (Jelgavas) skats.

Ar lielāko un apjomīgāko dāvinājumu bibliotēkas simtgadē var lepoties Audiovizuālās lasītavas krājums – krājumā nonākusi ap 16 000 vienību lielā valodnieka Jāņa Kušķa skaņuplašu kolekcija, kas veidota visas dzīves garumā un kurā atrodami daudzi unikāli vēsturiski ieraksti, tostarp arī Latvijā izdotas vinila plates, kas līdz šim nav nonākušas LNB krājumā. Lai apzinātu visas dāvinājuma vērtības, paies vairāki gadi.

Ar īpašu pateicību esam saņēmuši audiovizuālo materiālu dāvinājumu no kino režisores Birutas Veldres – nemontētu, nepublicētu videomateriālu par arhitektu Gunāru Birkertu un LNB, kas atspoguļo sarežģīto jaunās bibliotēkas ēkas būvniecību kopš 2002. gada. Režisore ir intervējusi iesaistītās personas, filmējusi sanāksmes un diskusijas. Tas būs vērtīgs dokumentāls materiāls LNB vēstures pētniekiem nākotnē.

Jubilejas gadā esam turpinājuši saņemt lielākas un mazākas kolekcijas, arī papildinājumus jau esošajām, kas saistītas ar izcilām un ievērojamām Latvijas kultūras un zinātnes personībām.

Esam pateicīgi un pagodināti par sadarbību un atbalstu LNB daudzu gadu garumā akadēmiķim Jānim Stradiņam (1933–2019), jo īpaši par lēmumu uzticēt LNB savu personīgo bibliotēku. Šogad pavasarī saņēmām vēl vienu daļu no tās.

Paldies teātra zinātniecei Margaritai Ziedai, kino zinātniecei Anitai Uzulniecei un kino un teātra zinātnieces Valentīnas Freimanes (1922–2018) ģimenei, ar kuru atbalstu LNB saņēma atlikušo daļu no Valentīnas Freimanes bibliotēkas.

Paldies arī Valda Bisenieka (1928–2017) ģimenei par dāvināto izlasi no valodnieka, tulkotāja, dzejnieka personīgās bibliotēkas – grāmatām ar piezīmēm, veltījumu ierakstiem.

Ventis Zilberts LNB ir uzdāvinājis ap 20 komponistam Jānim Kalniņam (1904–2000), kas pēc Otrā pasaules kara beigām dzīvoja Kanādā, dāvinātās grāmatas ar autoru vai pazīstamu Latvijas kultūras darbinieku veltījumu ierakstiem.

Nelielu, bet interesantu grāmatu kolekciju, saistītu ar baltu valodām un Baltijas valstīm, kas agrāk piederējusi Raimondam Šmitleinam (Raymond Schmittlein, 1904–1974), franču filologam un kādreizējam franču militārās misijas Rīgā vadītājam, LNB nodeva bijušais diplomāts, valsts prezidenta ārštata padomnieks Rolands Lappuķe.

Arī jubilejas gadā ir turpinājusies sadarbība ar latviešu organizācijām ārvalstīs un tautiešiem dažādās mītnes zemēs. Sirsnīgs paldies par sūtījumiem Kanādas Latviešu Centram Toronto un Aijai Zihmanis, Čikāgas Latviešu biedrībai un Dacei Ķezbers, Latviešu kultūras biedrībai "Tilts" (ASV), Amerikas Latviešu apvienībai un Anitai Batarags, DV Fonda Latviešu dokumentācijas centram "Straumēni" un Inesei Auziņai-Smitai (Lielbritānija), kā arī Dienvidkalifornijas Latviešu biedrībai, Sidnejas Latviešu biedrībai, periodisko izdevumu "Čikāgas Ziņas" un "Jaunā Gaita" izdevējiem. Personīgs paldies Pēterim Dajevskim (ASV), Andrim Indriksonam (ASV), Kārlim Kalējam (ASV), Ilzei Raudsepai (ASV),Valentīnam Trankelam (Austrālija).

2019. gadā LNB krājumu ir papildinājuši vairāki ārvalstu vēstniecību Latvijā dāvinājumi no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības, Vācijas Federālās Republikas vēstniecības un Gētes institūta Rīgā bibliotēkas, Kanādas, Somijas, Armēnijas vēstniecības Latvijā un Indijas vēstniecības Zviedrijā.

Liels paldies par dāvinājumiem, kuri šogad bagātinājuši LNB speciālos krājumus.

Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas krājumā ir ienākuši vairāki vērtīgi dokumenti, saistīti ar Brāļu draudzes kustību. Jau pieminēto LELB dāvinājumu papildina Oļega Jermolajeva, Aināra Purmaļa un Latvijas Baptistu vēstures biedrības dāvinātie Smaižu brāļu draudzes arhīva materiāli (apm. 20 vienības – draudzes hronika, rokraksti, vēstules, apcerējumi), kā arī Ivetas Kalmes un Romāns Ganiņa dāvinātie hernhūtiešu rokraksti un iespieddarbs.

2019. gadā kā dāvinājumi saņemti virkne nozīmīgi materiāli, kas saistīti ar ievērojamām Latvijas kultūras personībām vai vēsturiskiem notikumiem:

 • Niklāva Strunkes (1894–1966) vēstules ar autora ilustrācijām: sarakste ar tulkotāju, literāti Martu Rasupi (1900–1982) un inženieri Artūru Ozolu (1890–1969), Latvijas Satversmes sapulces locekli un vienu no Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem 1944. gadā – dāvinātājs Laila Strunke (Zviedrija);
 • mākslinieka Jura Soikāna (1920–1995) arhīva materiāli – sarakste, dzeja un Itālijas ceļojumu albums – dāvinātājs Ilze Soikāne;
 • rakstnieka Kārļa Ķezbera (1914–2006) dienasgrāmatas un vēstules (1944–1951) – rakstnieka meitas Daces Ķezberes dāvinājums;
 • vēsturnieka un bibliogrāfa Jāņa Tālivalža Zemzara (1902–1996) arhīva materiāli – aculiecinieku liecības par 1940.–1941. gada notikumiem Rīgā, pētījumu manuskripti – dāvinātājs Sanita Stelpe;
 • valodnieces Valentīnas Skujiņas (1937–2015) arhīva materiāli – manuskripti, fotogrāfijas, personiskās izcelsmes dokumenti – dāvinātājs Uldis Skujiņš;
 • keramiķes Silvijas Šmidkenas dāvinātie personiskā arhīva materiāli – dienasgrāmata, ilustratīvie materiāli, keramiķa Leona Lukšo biogrāfijas materiāli;
 • bibliogrāfes Līnas Baltgalves biogrāfijas materiāli – manuskripti, vēstules, fotogrāfijas, dokumenti – dāvinātājs Diāna Straupe;
 • bibliogrāfes Martas Apīnes tēva Viljama Ārņa biogrāfijas materiāli – dāvinātājs Jānis Melngailis;
 • Krievijas armijas virsnieka H. Radziņa dienasgrāmata – aculiecinieka piezīmes par dalību Krievu–japāņu karā 1905. gadā – dāvinātājs Ruta Barr;
 • materiāli par trimdas latviešu sadarbību ar organizāciju Captive Nations Committee (1960–1967) – dāvinātājs Sarma Muižniece-Liepiņa (ASV);
 • komponista Jāņa Norviļa (1906–1994) nošu manuskripti – dāvinātājs Arnolds Klotiņš.

Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krājumu šogad papildinājuši sekojoši dāvinājumi:

 • komponistu Pētera Vaska un Jāņa Kaijaka autordarbi;
 • latviešu komponistu nošu dāvinājumi, saņemti no Arnolda Klotiņa, Aigara Reiņa, Andra Indriksona (ASV);
 • radioprogrammas "49 minūtes džeza" (Radio Liberty) ilgadējā vadītāja Dmitrija Savitska džeza grāmatu kolekcija, kura LNB nonāca ar žurnālistes Aijas Kuģes starpniecību;
 • mūzikas žurnāla "The Strand" komplekts – sava vectēva, vijoļmeistara Mārtiņa Roberta Zemīša kolekciju LNB uzdāvināja Larisa Zemīte;
 • Latviešu dziesmu un deju svētku fonda (ASV) dāvinātie, LNB krājumā iztrūkstošie svētku ceļveži, programmas, citi materiāli. Paldies Ivetai Gravai!

Līdzās jau iepriekš minētajiem audiovizuālo materiālu dāvinājumiem – valodnieka Jāņa Kušķa kolekcijai un režisores Birutas Veldres nepublicētajiem videomateriāliem – Audiovizuālās lasītavas krājumā saņemti vēl vairāki nozīmīgi dāvinājumi:

 • apm. 1 000 ārzemju klasiskās mūzikas ieraksti no dzejnieces Astrīdes Ivaskas (1926–2015) kolekcijas;
 • 90 skaņuplates no Kanādas Latviešu centra Toronto – papildinājums ar iztrūkstošajiem trimdas latviešu mūzikas ierakstiem;
 • Rutes Lediņas dāvinājums – Hārdija Lediņa (1955–2004) un NSRD ieraksti;
 • kino režisores Laimas Žurginas pašas veidoto filmu ieraksti;
 • Intas Beijeres dāvinātās skaņuplates (apm. 70), starp tām arī 20. gadsimta 30. gadu "Bellaccord" izdotās;
 • Dmitrija Zinovjeva dāvinātie, izcilu izpildītāju un diriģentu opermūzikas klasikas ieraksti.

Karšu lasītavas krājumu 2019. gadā ir papildinājuši dāvinājumi no Aivara Beldava, Jāņa Krūmiņa, Jurģa Marcinkēviča, Reiņa Vāvera.

Bagātīgi ar dāvinājumiem 2020. gadā ir papildinājies Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas attēlizdevumu krājums:

 • jau kopš 2014. gada pakāpeniski turpinām saņemt grafikas un zīmējumu kolekcionāra no Vācijas Pētera Betgera kolekciju – šogad LNB nodotas 850 vienības 15.–18. gadsimta Eiropas mākslinieku zīmējumi;
 • vērtīgi dāvinājumi papildinājuši LNB atklātņu kolekciju: Andra Tomašūna vairāk nekā 200 dāvinātās atklātnes ar 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākuma, pārsvarā Jelgavas skatiem; Ineses Purgailes ap 100 dāvinātās atklātnes – 20. gadsimta sākuma un 20.–30. gadu foto un apsveikuma atklātnes (pārsvarā portreti, pārstāvēti zināmi fotogrāfi un fotosaloni – Kreicbergs, Rudit, Sohnwald, Omega, Slavinskis, Dulbe, Mangals, Benjamiņ, Ernst Plates u. c.). Atklātņu kolekcijai ir pievienotas vairāk nekā 70 trimdā izdotas atklātnes, pateicoties kultūras biedrībai "Tilts" (ASV). Pēteris Dajevskis ir nodevis LNB vairākus atklātņu komplektus un atklātnes, kas piederējušas pazīstamajai aktrisei Mildai Zīlavai (1908–2002);
 • vairāk nekā 30 trimdā tapuši plakāti nonākuši LNB, pateicoties Inesei Auziņai–Smitai (Lielbritānija), 12 padomju laika plakātus ir uzdāvinājis Igors Misiņš;
 • interesanti dāvinājumi papildinājuši LNB grafikas un zīmējumu kolekciju: savus darbus ir dāvinājuši itāļu grafiķis Toni Pecoraro, Aleksandrs Semergejs no Krievijas, Latvijas mākslinieki Ivans Pustoškins, Nikolajs Krivošeins, Jeļena Koževnikova, Arturs Ņikitins, Nadežda Iļjina, Andrejs Ivanovs. Ir saņemti arī dāvinājumi no Valentīns Danilenko (Viktora Zimina (1950–2008) zīmējumi, Allas Koroļovas (1944–2018) estamps) un no Dmitrija Zinovjeva.

Sīkiespieddarbu lasītavas krājums kā dāvinājumu LNB 100. dzimšanas dienā no Ernas Salenieces, ilggadējas LNB darbinieces, saņēma apjomīgu maizes etiķešu kolekciju (1998 vienības) – dažādu Latvijas maizes ceptuvju, beķereju, konditoreju produkcijas etiķetes (1995–2012). Šo dāvinājumu papildina arī Lāsmas Pokšānes dāvinātās maizes etiķetes (vairāk nekā 100 vienības). Arī šogad Ināra Spāde dāvinājusi sīkiespieddarbu izdevumus par Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.

Nozaru literatūras centra Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavas krājumu arī šogad ir papildinājuši sadarbības partneru dāvinājumi no starptautiskā projekta "Window of Shanghai" (Ķīnas Tautas Republika), no Taivānas Nacionālās centrālās bibliotēkas, no Chiang Ching-kuo Foundation for international scholarly exchange. Lielākais dāvinājums tika saņemts no Pusanas Nacionālās universitātes bibliotēkas (Koreja) – 195 grāmatas par Koreju, tās kultūru un vēsturi, un vairāku vēsturisku dokumentu faksimilizdevumi (seni dokumenti, kartes tīstokļos). Oļegs Iļģis ir dāvinājis japāņu manga kolekciju (vairāk nekā 100 sējumus) un grāmatas par Japānu.

2019. gadā ir saņemti grāmatu un citu materiālu sūtījumi no ministrijām, valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām organizācijām, izdevējiem – no LR Ārlietu ministrijas, LR Kultūras ministrijas; personīgs paldies LR vēstniecības Turcijā vēstniekam Pēterim Elfertam, LR vēstniecības Spānijas Karalistē vēstniecei Agritai Daudzei.

Katru gadu dāvinājumu klāstu papildina arī Latvijas un ārvalstu sabiedriskās organizācijas, izdevēji. Jau daudzu gadu garumā laba sadarbība vieno LNB ar Valsts Kultūrkapitāla fondu, Latvijas Grāmatu izdevēju asociāciju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Paldies par jau otro latviešu daiļliteratūras tulkojumu dāvinājumu Latvijas Rakstnieku savienībai, par grāmatu dāvinājumiem – Tukuma literātu apvienībai, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijai, Latvijas Antropologu biedrībai, Kultūras centram "Latvija–Ukraina", Polijas kultūras institūtam "Polonika" (Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika), Klaipēdas Universitātei.

2019. gada sākumā LNB īstenoja jau vairākus gadus lolotu ieceri – apvienot vienā kolekcijā "Studentica" dažādu laiku studentu organizāciju izdevumus. Lai pievērstu pašu studentu organizāciju lielāku uzmanību un aicinātu savus izdevumus arī turpmāk nodot LNB, tika organizēta tikšanās, kuras laikā un vēlāk savu organizāciju publikācijas bibliotēkai dāvināja akadēmiskā vienība "Austrums", korporācijas "Fraternitas Academica", "Fraternitas Arctica", "Fraternitas Vanenica", "Lettgallia", "Patria", "Spīdola", "Tervetia" u. c.

Rudenī vairāk nekā 100 grāmatu kolekciju LNB saņēma no starptautiskā projekta "The Chogyam Trungpa Rinpoche Library Project", kas papildinās Klusuma telpas bibliotēku – grāmatas par budismu, meditēšanas tradīcijām un praksi, budisma tekstu tulkojumus ar komentāriem.

Paldies par grāmatu un citu materiālu dāvinājumiem daudziem individuālajiem dāvinātājiem: Mārim Ankalniņam, Intai Beijerei, Benitai Bergmanei, Vijai Freimanei, Ievai Gundarei, Frankam Kraushāram, Jānim Mažeikam, Borisam Ravdinam, Oskaram Stalidzānam, Valteram Ščerbinskim, Uģim Šķēlem, Reinim Vāveram, Jeļenai Viktorovai, Ievai Zuicenai, Ievai Zībārtei, Anetei Kristiānai Zonnenbergai, Sugita Takashi (Japāna) un daudziem citiem.

Paldies visiem grāmatu autoriem, kas dāvinājuši savu grāmatu eksemplārus LNB: Jurim Tāram (Georg Thars, Zviedrija), Niko Javakhishvili (Gruzija) par apjomīgo pētījumu Baltijas kultūras vēsturē (Джавахишвили, Н. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений. Тбилиси, 2019), Antonio Augusto Kankado Trinidadem, Hāgas Starptautiskās tiesas tiesnesim, par vairākām savām grāmatām tiesību zinātnēs angļu valodā, Argo Dagmāram Gindram par Mateja evanģēlija tulkojumu Latvijas romu valodas Kurzemes izloksnē u. c.

 

Sirsnīga pateicība IKVIENAM dāvinātājam!

Labiem darbiem un radošiem panākumiem piepildītu 2020. gadu!

 

Jūsu Latvijas Nacionālā bibliotēka