Pateicība par dāvinājumiem LNB krājumam 2015. gadā

23/12/2015
Izdrukāt

Gada nogalē pirmssvētku noskaņā vēlamies izteikt pateicību par daudzajiem dāvinājumiem 2015. gadā. Pateicoties tiem, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krājums ir kļuvis bagātāks un daudzveidīgāks par gandrīz 20 000 vienību – grāmatām, periodiskajiem izdevumiem, audiovizuālajiem materiāliem, retiem un vērtīgiem izdevumiem u.c.

Esam pagodināti un pateicīgi LNB jaunās ēkas autoram, izcilajam arhitektam Gunāram Birkertam par savas personīgās bibliotēkas un arhīva materiālu dāvinājumu, kas papildina jau iepriekš saņemtos materiālus – arhitekta skices un citas radošā darba procesa liecības, kopumā vairāk kā 700 vienības.

Viens no nozīmīgākajiem papildinājumiem LNB krājumam 2015. gadā ir saņemts Borisa un Ināras Teterevu fonda ziedojuma projekta ietvaros. Projekta pirmajā gadā ir iegādāti 163 mākslas izdevumi – grāmatas un katalogi par izciliem pagātnes un mūsdienu mākslas meistariem – un 160 dokumentālās filmas par mākslu un māksliniekiem. Dāvinājums ir licis pamatus jaunai audiovizuālajai kolekcijai LNB krājumā.

Katru gadu sakām sirsnīgu paldies tautiešiem no mītnes zemēm visā pasaulē. 2015. gadā saņemti vairāki lielāki dāvinājumi no ārzemju latviešu organizācijām un apvienībām, privātpersonām.

Brazīlijas Latviešu kultūras apvienība dāvinājusi LNB vairāk kā 300 grāmatas un periodiskos izdevumus, tai skaitā latviešu izdevumus Dienvidamerikā. Turpinājām saņemt dāvinājumus no Kanādas Latviešu Centra Toronto, Čikāgas Latviešu biedrības, Ņujorkas Latviešu Evaņģēliski luteriskās draudzes, Sidnejas Latviešu biedrības, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē.      

Plašākus grāmatu sūtījumus no personīgajām bibliotēkām esam saņēmuši no Gunta Rapas un Bastjāņu ģimenes ASV, Andra Priedīša Kanādā.

Paldies par dāvinājumiem un labo sadarbību jau vairāku gadu garumā Anitai Bataragai un Latviešu kultūras biedrībai "Tilts" (ASV), Amerikas Latviešu apvienībai, Dacei Ķezberei (ASV), Inesei Auziņai-Smitai (Anglija). Paldies arī Paulam Berkoldam, Ilmāram Damberam, Pāvilam Ieviņam, Maijai Laiviņai, Marinai Bērziņai McCoy, Sarmai Muižniecei-Liepiņai, Ievai Rozens, Ainai un Ilmāram Stiebriem, Mārim A. Vinovskim, Egilam Vitandam no ASV, Jurim Dreifeldam, Elēnai Korinai, Arvīdam Purvam, Gunāram Tomsonam, Eiženijai Vītols, Aijai Zihmanei no Kanādas, Brigitai Ellerei-Bosai un Aldim Putniņam no Austrālijas.

2015. gadā vērtīgus krājuma papildinājumus ir saņēmuši LNB speciālie krājumi:

A. Kalniņa Mūzikas lasītavas krājumam notis, grāmatas par mūziku, Mendeļa Baša rokrakstus – ap 300 vienību – ir dāvinājis Harijs Bašs; nošu izdevumus – Māra Kapeniece.

Īpašs paldies komponistam un diriģentam Andrejam Jansonam (ASV) par vairāk kā 30 trimdas latviešu komponistu Longīna Apkalna, Jāņa Kalniņa, Bruno Skultes u.c. nošu partitūru dāvinājumu – skaņdarbiem un aranžējumiem, kuri līdz šim nebija LNB krājumā.

Arī 2015.gadā ir saņemti pašu komponistu dāvinātie skaņdarbi – no Maijas Einfeldes, Georga Pelēča, Santas Ratnieces, Indras Rišes, Anitras Tumševicas, Imanta Zemzara.

Audiovizuālo materiālu krājumā nākuši klāt vairāk kā 500 Latvijā tiražēti un pašu autoru izdoti mūzikas, folkloras ieraksti, latviešu autoru filmas no Valsts Kultūrkapitāla fonda saņemtās bibliotēkas.

Papildinājusies ar trimdas latviešu mūzikas ierakstu kolekcija ar skaņuplatēm un kasetēm, pateicoties Kanādas Latviešu centra Toronto dāvinājumam (centrs jau 2011. gadā dāvināja LNB vairāk kā 200 skaņuplates).

Vērtīgu papildinājumu ieguvusi arī šellaka skaņuplašu kolekcija – Pekka Gronovs no Somijas ir uzdāvinājis 10 līdz šim LNB krājumā neesošas Bellaccord Electro skaņuplates ar somu mūziku, izdotas Latvijā. Arī Arņa Bērziņa dāvinātās šellaka skaņuplates papildina audiovizuālo krājumu ar līdz šim krājumā trūkstošiem izdevumiem.

Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa saņēmusi dāvinājumā vairākus seniespiedumus no Brigitas Elleres-Bosas (Austrālija), Lolitas Zaļkalnes (Zviedrija) un Heljo Viļumaines. Vērtīgs papildinājums grāmatu ilustrēšanas tehnikā ir grafiķa un grāmatu mākslinieka Valda Villeruša dāvinātās klišejas un citi materiāli.

Par retu un unikālu izdevumu ir uzskatāma grāmata, ko LNB dāvināja viena no vecākajām privātajām izdevniecībām Krievijā – "Terra Fantastica" (Sanktpēterburga) - rakstnieku Arkādija un Borisa Strugacku kopotos rakstus vienā sējumā. Izdevums "In Quarto" formātā ietver pilnīgi visus A. un B. Strugacku kopdarbus. Tas ir grezns iesējums, roku darbs, darināts īpašā iespiešanas tehnikā, ko rotā bareljefs ar Strugacku portretiem, veidots no patinētā metāla. Izdevums ir iespiests uz īpaša augstas kvalitātes papīra "Palatina".

Konrāda Ubāna Mākslas lasītavā turpmāk glabāsies un būs pieejamas grāmatas par arhitektūru un dizainu no jau pieminētās Gunāra Birkerta personīgās bibliotēkas. Attēlizdevumu kolekcija ir papildinājusies ar Māra Andreja Eizāna dāvinātajām grafiķes Dzidras Ezergailes (1926-1913) linoleja plāksnēm, litogrāfijas ir dāvinājis mākslinieks Valentins Danilenko.

Vērtīgs dāvinājums saņemts no Ģirta Zēgnera, ilggadīga Eiropas latviešu jaunatnes apvienības vadītāja, – 32 latviešu emigrācijas  kongresu un kultūras pasākumu plakāti.

Izstāžu sērijas "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture" ietvaros Mākslas lasītava saņēma dāvinājumā no projekta dalībniekiem – kuratores un māksliniekiem - nozīmīgu ārvalstu mākslas izstāžu katalogus, kuros piedalījušies latviešu mākslinieki. Paldies Helēnai Demakovai, Kristai Dzudzillo, Līgai Marcinkēvičai, Krišam Salmanim, Arturam Bērziņam, Zanei Tučai. 

Sīkiespieddarbu krājums, pateicoties dāvinājumiem, ir ieguvis vērtīgu papildinājumu savai produkcijas etiķešu kolekcijai - A/S "Liepājas papīrs" (Jānis Vilnītis) ir dāvinājis 3 albumus (aptuveni 500 vienības) ar savā uzņēmumā izgatavotajām etiķetēm; Rēzeknes piena kombināta muzejs (Artūrs Āboliņš) – vairāk kā 100 kombināta ražotās produkcijas etiķetes.

Letonikas un Baltijas centrs ir saņēmis dāvinājumus no Vernera fon Zengbuša (Werner von Sengbusch), Niko Javakhishvili (grāmata par Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsturi), Lukasa Strasera (E. Vatera grāmatu par 20. gs. ebreju tautības zinātniekiem Latvijā), Brendta fon Menzenkampfa (Mensenkampff, Ernst von. Menschen und Schicksale aus dem alten Livland – papildināto 1943. g. izd.), kā arī vairāku izdevēju un muzeju dāvinātās grāmatas.

Nozaru literatūras centra krājums un LNB krājums kopumā ir papildinājies ar vairākiem eksakto zinātņu tematikas dāvinājumiem – Gunāra Ozola ilgus gadus krāto kolekciju par kūdru un tās ieguvi; grāmatām no Artura Vīksnas personīgās bibliotēkas par analītisko ķīmiju.

Pateicību izsakām mūsu sadarbības partneriem – ārvalstu vēstniecībām un misijām Latvijā: Turcijas, Izraēlas, Norvēģijas, Šveices, Taizemes vēstniecībai un Taipejas misijai Rīgā.

Pateicoties Baltkrievijas vēstniecības atbalstam, LNB tika nodots Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas dāvinājums – 80 grāmatas par baltkrievu vēsturi, kultūru, valodu, literatūru un mākslu. 

2015. gadā realizējās jau krietnu laiku iepriekš aizsāktais sadarbības projekts ar ASV vēstniecību Latvijā – Dž.F. Kenedija lasītavas atvēršana. Lasītavas krājums, kurš pastāvīgi tiek papildināts ar jauniem un aktuāliem izdevumiem, kā arī grāmatu kolekcija par Amerikas vēsturi un kultūru, ir ASV vēstniecības dāvinājums LNB (kopā ap 1 000 vienību).

Latvijas Universitātes un LNB sadarbības projekta ietvaros tika atvērta vēl viena īpaša lasītava – Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēka AsiaRes. Tās krājums jau vairāku gadu garumā tiek papildināts arī ar  dāvinājumiem starptautiskā projekta Window of Shanghai ietvaros un Ķīnas vēstniecības Latvijā dāvinātajām grāmatām.

Jau 2014. gada nogalē Valsts Kultūrkapitāla fonds nodeva LNB savu bibliotēku, tās krājuma pamatā ir kopš fonda izveidošanas atbalstīto projektu ietvaros tapušie izdevumi – grāmatas, izstāžu katalogi, audiovizuālie materiāli u.c. publikācijas – kopā ap 1 500 vienību.    

Arī 2015. gadā daudz grāmatu saņemts no ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un starptautiskajām organizācijām, muzejiem, arhīviem, augstskolām, pētniecības centriem, bibliotēkām, grāmatu izdevējiem.

Paldies par grāmatu un citu materiālu dāvinājumiem ļoti daudziem individuālajiem dāvinātājiem:

  • no Latvijas: Alvilam Altmanim, Astrīdai Aļķei, Kristam Auzniekam, Annai Āboliņi, Danai Āboliņi, Annai Āzei, Intai Balodei, Birutai Baranovai, Ilonai Bartkevičai, Annai Bērziņai, Arnim Bērziņam, Uldim Bērziņam, Baibai Bramanei, Jutai Braunai, Valdai Brunavai, Ilzei Bulai, Irēnai Bužinskai, Ligitai Caunei, Līgai Celmai-Kursietei, Egīlam Dambim, Jānim danosam, Georgijam Dunajevam, Svetlanai Durandinai, Mārai Dzeldei, Artim Ērglim, Aīdai Gnesei, Andrim Grāvim, Marinai Gribinčikai, Ilonai Hartmanei, Benno Hauplam, Viktoram Hausmanim, Oskaram Herliņam, Gunāram Janaitim, Normundam Kagainim, Aivaram Kalējam, Guntim Kalnājam, Gunāram Kalniņam, Alfonsam Kalnam, Ingunai Karlsonei, Alfrēdam Katlapam, Vizmai  Kaupužai, Jevgēņijam Kaupužam, Arnoldam Klotiņam, Jūlijai Kolosovai, Dzidrai Kronbergai, Sergejam Krukam, Olgai Kurilo, Kristapam Lamsteram, Madarai Liepiņai, Jānim Liepiņam, Vinetai Līcei, Aijai Magonei, Dacei Markus, Līgai Mazurei, Margaritai Mākulei, Uldim Mākulim, Dzidrai Medvedjevai, Ritvaram Melnim, Ludim Merginam, Linardam Muciņš, Ingrīdai Muižniecei, Aleksejam Peguševam, Borisam Ravdinam, Norai Renertai, Dzirkstītei Renigerei, Annai Ribakovai, Jānim Riekstiņam, Baibai Rubesai, Mudītei Rudzītei, Viktorijai Sarsnai, Morai Saulei, Aleksejam Skaredovam, Ojāram Skudrai, Evijai Skuķei, Mārai Skultei, Ansim Smonam, Antai Spundei, Ivaram Strautmanim, Valtam Stūrmanim, Valteram Ščerbinskim, Kasparam Šenvaldam, Valdai Štālei, Dzintrai Štrausei, Modrim Tenisonam, Verai Trofimovai, Daigai Ušackai, Imantam Vanagam, Annai Veismanei, Andrim Veismanim, Gunāram Vikanim, Elīnai Vītolai, Vilim Vītolam, Brigitai Voitkus, Līvijai Volkovai, Kasparam Zaķim, Ilzei Zariņai, Jānim Zepam, Zīlei Zihmanei, Adelei Žibronskai un daudziem citiem.
  • no ārvalstīm: Ivelin Ivanov, Laam Margus (Igaunija), Mari Rita Lupi (Itālija), Piotr Kravčenko, Jurij Ribakov, Jurij Malih, Simon Kozin, Rivka Rabinovič, Evgeniya L. Nazarova, Piotr Filippov, A.M. Merkulov, Andrej Vorobjov, N.N. Petrov (Krievija), Byckling, Liisa, Cicero Edno, Bill Benjamin (Lielbritānija), Darius Butkaus, Viktorija Jonkute, Maria Zambrano (Lietuva), Madlena Mahling, Arved von Oettingen, Alla Seeberg-Rugājs, Christa Schumann, Ulla Langebartels, Gustav Gangnus, Oxana Kosenko, Rike, Lothar Haas, Hartmut Schulz, Bettina Twrsnick, Nico Stehr (Vācija) un daudziem citiem. 

Paldies visiem, kuri arī 2015. gadā dāvināja savu īpašo grāmatu "Tautas grāmatu plauktam" (www.tautasgramatuplaukts.lv).

Sirsnīgs paldies IKVIENAM dāvinātājam!

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus! Veiksmīgu Jauno gadu!

Jūsu Latvijas Nacionālā bibliotēka