Pateicība par dāvinājumiem LNB krājumam 2014. gadā

05/01/2015
Izdrukāt

2014. gads un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunās ēkas atklāšana jau ir vēsture – spilgta, emocijām piepildīta, neaizmirstama. Ir saņemti daudzi apsveikumi un dāvanas. Vēlamies izteikt pateicību par šajā, bibliotēkai tik īpašajā gadā saņemtajiem dāvinājumiem LNB krājumam! Kopumā saņemti ap 8 000 vienību – grāmatas, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, materiāli Reto grāmatu un rokrakstu krājumam, nošu izdevumi u.c.

Vēlreiz vislielāko paldies izsakām par īpaši nozīmīgiem dāvinājumiem, kuri tika saņemti, jauno ēku atklājot:

Valdim Villerušam, Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram, grafiķim un grāmatu māksliniekam, kurš LNB ir uzdāvinajis savu bagāto latviešu seniespiedumu krājumu – kopumā ap 1 000 iespieddarbu, no tiem vairāk nekā 300 ir līdz 1855. gadam izdotu, retu izdevumu, no kuriem savukārt ap 200 vienību līdz šim nebija LNB krājumā.

Pēteram Betgeram (Peter Böttger, Vācija) par gravīru dāvinājumu LNB, daļu no kolekcijas, kuru viņš veidojis 25 gadus. Ir iecere, ka unikālā ap 10 000 gravīras lapu apjomīgā kolekcija, kas spilgti atspoguļo grāmatu mākslas un grāmatniecības vēsturi, pakāpeniski nonāks LNB krājumā.

Dmitrijam Goldgāberam (ASV), bijušajam rīdziniekam, par izcilā komponista, par tango karali dēvētā Oskara Stroka (1892–1975) arhīva dāvinājumu LNB. 

Izcilā vācu bibliotekāra un kultūras darbinieka, profesora Paula Rābes (1927–2013) ģimenei, pateicoties kuras lēmumam LNB ir saņēmusi ap 4 000 grāmatu no profesora personīgās bibliotēkas. 

Maijai Paeglei (ASV), par kuras ziedojumu Karšu un ģeotelpiskās informācijas lasītavai ir iegādāts 125 cm augsts globuss.

Vācijas vēstniecībai Latvijā, ar kuras atbalstu LNB krājums ir papildinājies ar vairāk kā 500 vācu izdevēju dāvinātajām mākslas grāmatām.

Turcijas vēstniecībai Latvijā un aviosabiedrībai "Turkish Airlines" par vairāk kā 100 Turcijas grāmatu dāvinājumu.

Ar Latvijas vēstniecības Vācijā atbalstu LNB krājumā ir nonācis grāfa Hāgena fon Lambsdorfa, pirmā Vācijas vēstnieka atjaunotajā Latvijā mākslas grāmatu, katalogu un žurnālu dāvinājums.

2014. gadā dāvinājumi ir papildinājuši LNB speciālos krājumus ar virkni kultūrvēsturiski nozīmīgiem, vērtīgiem materiāliem:

 • Reto grāmatu un rokrakstu nodaļai plašākais un nozīmīgākais dāvinājums šogad ir jau minētā Valda Villeruša kolekcija. Krājums ieguvis arī Birkertu ģimenes vēstules Mērijai Saulei-Sleinei (dāvinājis Gunārs Birkerts), Izoldes Brences un Jāņa Brenča personālarhīva materiālus (dāvinājusi Silvija Sardiko), dzejnieka Aivara Neibarta rokrakstus (dāvinājusi Sarmīte Neibarte), 1641. gadā izdotu bībeli vācu valodā (dāvinājis režisors Rolands Kalniņš), vairāk kā 160 latviešu rakstnieku fotogrāfijas  (dāvinājis rakstnieks Jānis Liepiņš), G. F. Stendera "Lettisches Lexicon" (dāvinājis Bernhards Bergs), Olgas Resnevicas-Sinjorelli vēstules un fotogrāfijas (dāvinājusi viņas mazmeita Olga Rekje), J. Veitula latgaliešu rokraksta burtnīcu no drukas aizlieguma laika (dāvinājusi Skaidrīte Kalvāne), Imanta Auziņa dzejoļu manuskriptus (dāvinājusi Irēna Auziņa), reliģiska satura rokrakstu mongoļu valodā (dāvinājis dzejnieks Uldis Bērziņš) u.c. retus un vērtīgus materiālus.
 • Audiovizuālo materiālu krājumā kā dāvinājumi ir saņemtas šellaka skaņuplates, CD mūzikas ieraksti no Toma Grēviņa, Knuta Skujenieka, Daugavas Vanagu Fonda Latviešu dokumentācijas centra (Anglija), Arņa Bērziņa. Viļņas mēra Artūras Zuokas dāvinājums – Jonas Mekas filmas – papildinās LNB filmu kolekciju.
 • Konrāda Ubāna Mākslas lasitavas krājums ir ieguvis Ligitas Raudas un Sandras Vaitkaites dāvinātās atklātnes (20. gs. I puses Latvijas skati, 20.–30. gadu latviešu aktieru un mākslinieku portreti u.c.), no Ulda Leinarta ir saņemti ap 3 000 ievērojamā keramiķa Pētera Martinsona zīmējumi (rakstāmspalvas un tušas zīmējumi, litogrāfijas, ekslibri, ekslibru linoleja plāksnes), no Andreja Māra Eizāna – 175 mākslinieces Dzidras Ezergailes ekslibri, no privātpersonām un muzejiem – dāvinātie izstāžu katalogi.
 • Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavai komponista Jāņa Mediņa (1890–1966) meita Marija Mediņš-Knops (Zviedrija) ir dāvinājusi materiālus no sava tēva arhīva un bibliotēkas – notis, t.sk. autora manuskriptus, latviešu autoru darbus, kopā vairāk kā 200 vienības. Arī šogad dāvinājumā ir saņemti nošu izdevumi no komponista Pētera Vaska.
   
 • Letonikas un Baltijas centrs saņēmis dāvinājumus no Pāvela Štolla (Čehija), Imanta Lancmaņa, Bonifācija Daukšta, Giedres Jankevičiūtes, Arvydas Pacevičius un Ernestas Vasiliauskas (Lietuva), Arveda von Oettingena, Marijas Perejmas, J. Prikuļa, Valtera Ščerbinska, no Latvijas Restauratoru biedrības. Ar profesora Ojāra Spārīša laipnu starpniecību ir saņemts dāvinājums no izdevniecības "Harry V Hoffman" – vairāk kā 20 publikācijas par Latvijas pasta un pastmarku vēsturi.

Sirsnīgu paldies sakām dzejniekam Knutam Skujeniekam un Helmī Rožankovskai (ASV), no kuru personīgajām bibliotēkām turpinājām saņemt dāvinājumus arī šogad.

Gandrīz ik gadu ar kvalitatīvu nozaru literatūru sociālajās un humanitārajās zinātnēs LNB krājumu ar saviem sūtījumiem papildina Brūka universitātes profesors Juris Dreifelds (Kanāda), šogad saņemtas tuvu 200 grāmatām.

Par grāmatu dāvinājumiem no personīgajām bibliotēkām paldies arī Mirdzai Feldmanei, Zigrīdai Kārkliņai, Valdim Štālam, Ligitai Raudai, Lilitai Dreijerei, Zigrīdai Krūzei, Jānim Plēsim.  

LNB krājumā līdzīgi kā citus gadus ir ienākuši dāvinājumi no tautiešiem, kuru mītnes zemes ir dažādās valstis. Paldies par dāvinājumiem un sadarbību: Anitai Bataragai un Latviešu kultūras biedrībai "Tilts" (ASV), Amerikas Latviešu apvienībai, Čikāgas Latviešu biedrībai. Sirsnīgs paldies Inesei Auziņai-Smitai (Anglija), Dacei Ķezberei (ASV), Lalitai Muižniecei (ASV), Sarmai Muižniecei-Liepiņai (ASV), Ainai un Ilmāram Stiebriem (ASV), Norai un Kuno Šmitiem (ASV), Zigrīdai Vidners (ASV), Sigurdam Brīvkalnam (ASV), Gundaram Keniņam-Kingam (ASV), Andrim Ritmanim (ASV), Margitai Gailītis (Kanāda), Dominique Zalitis (Kanāda), Latviešu Apvienībai Austrālijā, Jānim Purvinskim (Austrālija), A. Capulei (Somija), Viļņas Latviešu biedrībai un daudziem anonīmiem sūtītājiem.

Pateicību izsakām mūsu sadarbības partneriem – ārvalstu vēstniecībām Latvijā: Igaunijas, Kolumbijas, Polijas, Somijas, Šveices vēstniecībai.

No Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas LNB šogad saņēma vēl papildinājumu (gandrīz 300 vienības) ievērojamā latviešu diplomāta Kārļa Zariņa (1879–1963) bibliotēkai, kura pēc II pasaules kara glabājās un tika veidota Latvijas vēstniecībā Londonā, bet 2012. gadā tika nodota LNB. 

Latvijas Valsts arhīvs LNB krājumam nodeva trimdas latviešu periodiskos izdevumus un grāmatas par vēsturi (386 vienības). 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija LNB ir dāvinājusi grāmatu konkursa "Zelta Ābele" visu gadu nominēto un apbalvoto izdevumu kolekciju (vairāk kā 400 nosaukumus).

Paldies par dāvinājumiem ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un starptautiskajām organizācijām, muzejiem, arhīviem, augstskolām, pētniecības centriem, bibliotēkām, grāmatu izdevējiem.

Paldies par grāmatu un citu materiālu dāvinājumiem ļoti daudzajiem individuālajiem dāvinātājiem:

 • no Latvijas: A. Majevskim, Mārai Abramovičai, Ivaram Bilinskim, Jānim Celmiņam, Dacei Cīrulei, Elenam Danilinam, Imantam Dāvidsonam, Jānim Dumpim, Jurim Gagainim, Annai Gailei, Ievai Ginterei, Ventam Hardijam, Helēna Ertei, Aleksandram Jakimovam, Ilze Jansonei, Gintam Jansonam, Jeļenai Kordževai, Karmenai Kaidakai, Zojain Kānai, Ilzei Koroļevai, Arturam Krastiņam, Agrim Lauzeniekam, Jānim Lejam, Zeltītei Lielbriedei, L. Liepiņai, Vadimam Mantrovam, Uldim Mākulim, Zigurdam Mežavilkam, Andai Moldānei, Pēterim Ozoliņam, Gatim Plūmem, Mildai Pormalei, Kārlim Ratniekam, Gaļinai Rezvajai, Valdim Segliņam, Renātei Siliņai-Piņķei, Katrīnai Skorohodai, Ritai Spalvai, Santai Spūlei, Ariadnai Strapcānei, Valteram Šeutinskim, Vjačeslavam Telešam, Kārlim Tomariņam, Viesturam Vecgrāvim, Antonijai Vilkai, Laimai Žurginai un daudziem citiem.
   
 • No ārvalstīm: Charles Bailey, Maikls Kellers (ASV), Wilfried Westerlinck (Beļģija), Horiguchi Daiki, Yasuhiko Ogawa, Kiyotaka Sato (Japana), Vida Beinortiene, Antanas Vinkus (Lietuva), Aksels Holvēts (Polija); Esko Hakli, Tuurun Linnan Mymaala (Somija), Carlos Cano (Spānija), Ulla Ehrensvard (Šveice), Tarass Šmigers, V. Sereda (Ukraina), Ištvans Monoks (Ungārija), no Krievijas: Svetlana Rižakova, M. Djačkovs, Aleksandrs Savojskis; no Vācijas: Karl Schmuki, G. Gengler, Erhard Wiehn, Ulrich Tigges, J. Toepler, S. Alpers, Henriete Gotte, Herbert Somplatzki, Jorg Fligge, G. Wasilewitsch, Lothar Deeg u.c.

Īpašs paldies visiem, kas atsaucīgi piedalījās ar savu īpašo grāmatu akcijā "Tautas grāmatu plaukts", dāvinot to LNB (http://www.tautasgramatuplaukts.lv/). Tās bija pirmās grāmatas, kas no rokas rokā Grāmatu draugu ķēdes laikā 2014. gada 18. janvārī no vecajam ēkām parceļoja uz Gaismas pili.

Sirsnīgs paldies IKVIENAM dāvinātājam!

 Jūsu Latvijas Nacionālā bibliotēka