Pateicība par dāvinājumiem LNB krājumam 2013.gadā

20/12/2013
Izdrukāt
Pateicība par dāvinājumiem LNB krājumam 2013.gadā
Pateicība par dāvinājumiem LNB krājumam 2013.gadā
1

2013.gads ir bijis īpaši bagāts ar dažādiem, lielākiem un mazākiem dāvinājumiem. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krājums ir papildinājies par vairāk kā 10 000 (!) dāvinājumu vienībām – grāmatām, skaņu ierakstiem, attēlizdevumiem, materiāliem Reto grāmatu un rokrakstu krājumam, nošu izdevumiem u.c.

Dāvinājumu ir saņemti no privātpersonām, sadarbības partneriem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārpus Latvijas, vēstniecībām, izdevējiem, augstskolām, pētniecības centriem, starptautiskām organizācijām un fondiem, bibliotēkām, no grāmatu un pētījumu autoriem, komponistiem un izpildītājiem. Sirsnīgs paldies ikvienam dāvinātājam!

Par apjomīgu, kvalitatīvu nozaru literatūras papildinājumu LNB jāpateicas lieliskajai sadarbībai ar LNB Atbalsta biedrību. Šogad ir noslēdzies piecu gadu ziedojumu projekts, kas aizsākas 2008.gadā ar SWEDBANK ziedojumu, to turpināja mecenātes ziedojums – kopumā 5 gados 100 000 LVL. Šogad par mecenātes ziedojumu ir iegādātas vairāk kā 330 grāmatas angļu un vācu valodā par tādām mūsdienīgām un aktuālām tēmām kā radošums, darbs ar apdāvinātiem bērniem, vides problēmas, enerģētika, ekoloģiskā būvniecība un dizains, ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība, inovācijas u.c. Starp nozīmīgākajiem jaunieguvumiem ir vairākas daudzsējumu enciklopēdijas par migrāciju, ētiku, radošumu, inovācijām, bērnu veselību.

2013.gadā LNB mākslas literatūras kolekcija saņēma lielisku papildinājumu: Helmī Rozankovskas (ASV) ilgus gadus, ar mērķtiecību un lielu interesi veidoto personīgo kolekciju – vairāk kā 700 grāmatas par mākslas vēsturi, sākot ar viduslaiku iluminēto rokrakstu grāmatu ilustrācijām līdz pat 20.gs. modernisma virzieniem, vairāku ievērojamu mākslas vēstures klasiķu darbus, kuri vēl nebija LNB krājumā. Kaut arī Helmī Rozankovska ir mediķis, ilgus gadus strādājusi Tufta Universitātes zobārstniecības fakultātē, ir tās emeritētā profesore, ir bijusi aktīva latviešu sabiedriskās dzīves veidotāja ASV, māksla ir bijusi viņas dzīves lielā aizraušanās, kas spilgti atspoguļojas arī LNB dāvinātajā kolekcijā. Sirsnīga pateicība un stipras veselības vēlējumi Helmī Rozankovskai!   

Īpašs un sirsnīgs paldies dzejniekam Knutam Skujeniekam, kura personīgā bibliotēka pamazām nonāk LNB krājumā – šogad vairāk kā 1 000 grāmatu: salīdzināmā folkloristika, dažādu tautu folkloras teksti, literatūra, valodniecība, audiovizuālie materiāli.

Arī šogad latvieši no visas pasaules ir dāvinājuši dažādus materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, audiovizuālos materiālus, sīkiespieddarbu) LNB krājumam. Paldies par dāvinājumiem un sadarbību: Anitai Bataragai (ASV) un Latviešu kultūras biedrībai "Tilts" (ASV), Amerikas Latviešu apvienībai, Čikāgas Latviešu biedrībai. Sirsnīgs paldies  Inesei Auziņai-Smitai (Anglija), Mārai Jēkabsonei (ASV), Lienai Kaugars (ASV), Dacei Ķezberei (ASV), Džonam Lubānam (ASV), Lalitai Muižniecei (ASV), Sarmai Muižniecei-Liepiņai (ASV), Ainai un Ilmāram Stiebriem (ASV), Norai un Kuno Šmitiem (ASV), Mārai Ziediņai (ASV), Jurim Dreifeldam (Kanāda), O. Purim(Kanāda),  Gaidai Rullei(Zviedrija)  un daudziem anonīmiem sūtītājiem.

Pateicamies Žubecku ģimenei no ASV par ziedojumu un iespēju iegādāties vairākas jaunas grāmatas angļu valodā par finanšu kooperāciju.

Vēl 2013.gada sākumā saņēmām kārtējo dāvinājumu no grāmatu kolekcionāra un LNB drauga  Džeimsa Freizera (ASV) – vairāk kā 200 grāmatas par mākslu, kultūras vēsturi, bet jau gada nogalē saņēmām ziņu, ka pēc grūtas slimības erudītais un aizrautīgais bibliofils ir devies aizsaulē. Viņa dāvinājumi vairāku gadu garumā ir bijuši ļoti vērtīgs papildinājums LNB krājumam.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados LNB ir saņēmusi dāvinājumus no ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām. Īpašu dāvinājumu jaunajai ēkai šogad sarūpējusi Latvijas Republikas Saeimas kanceleja, nododot LNB īpaši greznus, bagātīgi ilustrētus dažādu valstu izdevumus par to vēsturi, kultūru dabu. Dāvinājumi ir saņemti arī no LR Kultūras ministrijas, LR Izglītības ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra, Latvijas Bankas, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes, Valsts valodas aģentūras, Zāļu Valsts aģentūras, a/s Latvijas Valsts ceļi, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

No LR Ārlietu ministrijas LNB šogad saņēma Eiropas Savienības bibliotēkas krājumu, kā arī papildinājumu ievērojamā latviešu diplomāta Kārļa Zariņa (1889-1978) bibliotēkai, kura pēc II pasaules kara glabājās un tika veidota Latvijas vēstniecībā Londonā, bet 2012.gadā tika nodota LNB. 

Pateicību izsakām mūsu sadarbības partneriem –  ārvalstu vēstniecībām un kultūras centriem Latvijā: Kolumbijas, Šveices, Turcijas, Gruzijas vēstniecībai un personīgi Raulam Čilačavam par dāvinājumiem, kuri papildinājuši LNB krājumu ar interesantiem izdevumiem par šo valstu kultūru un vēsturi, latviešu autoru tulkojumiem citās valodās.

Arī 2013.gadā LNB ir saņēmusi vērtīgus dāvinājumus no daudzām Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un starptautiskajām organizācijām, muzejiem, arhīviem. Par to sakām paldies: Arhitektūras veicināšanas fondam, Ināras un Borisa Teterevu fondam, Latvijas Literatūras centram, kim? Laikmetīgās mākslas centram, Latvijas Valsts arhīvam, Tukuma muzejam,  Latvijas cilvēktiesību centram, Latvijas Zvērināto advokātu padomei, Latvijas zvērināto notāru padomei, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Latviešu Virsnieku apvienībai, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzei, biedrībai "Andrejsala", Ineses Vaideres birojam, Latvijas vācu savienībai, Latvijas Sporta veterānu savienībai, Latviešu apvienībai "Dzintars" (Krievija, Krasnojarska), UNESCO Latvijas Nacionālajai komitejai, Luterisma mantojuma fondam, Latvijas Vecticībnieku draudzei, Pasaules Tirdzniecības organizācijai, Starptautiskajam Darba birojam, Apvienoto Nāciju Organizācijai, Eiropas Komisijai, Fritz-Thyssen-Stiftung (Vācija), Siemens fondam (Vācija), Vācijas Augstskolu rektoru konferencei, Korea Foundation, Japānas literatūras centram (Vācija), Eiropas Centrālajai bankai.

Paldies sakām augstskolām, pētniecības centriem Latvijā un ārvalstīs: Banku Augstskolai, Daugavpils Universitātei, Rēzeknes Augstskolai, Rīgas Tehniskajai universitātei, Liepājas Universitātei, Latvijas Lauksaimniecības universitātei, Liepājas Universitātei, Latvijas Vēstures institūtam, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas un vēstures institūtam, Latvijas Ārpolitikas institūtam, LU Latviešu valodas institūtam, Viļņas universitātei, Rīgas Stradiņa universitātei, Universitaet Rostock (Vācija), IAMO Leibniz-Institut fuer Agrarentwicklung in Mittel-und Osteuropa (Vācija), Accademia  Europeana Bolzano (Itālija).

Grāmatu un citu materiālu dāvinājumus LNB saņēmusi arī no bibliotēkām: LU bibliotēkas, LU Akadēmiskās bibliotēkas, Rīgas Centrālās bibliotēkas, Ārzemju literatūras bibliotēkas Maskavā, Dānijas, Taivānas nacionālajām bibliotēkām, Bavārijas Valsts bibliotēkas (Bayerische Staatsbibliothek).

Paldies izdevējiem un tipogrāfijām Latvijā un ārvalstīs: Jumava, Neputns, Vītola izdevniecība, Latvijas Tālrunis, ABO Akad. Forlag, Taylor&Francis, Olms Verlag  u.c.

LNB speciālie krājumi 2013.gadā ir saņēmuši dāvinājumā virkni kultūrvēsturiski nozīmīgu, vērtīgu materiālu:

  • Audiovizuālo materiālu krājuma darbinieki sūta pateicību par dāvinātajiem skaņu ierakstiem Knutam Skujeniekam, Lienei Dindonei (ASV), Kanādas latviešu centram, Daugavas Vanagu Fonda dokumentācijas centram Lielbritānijā un Inesei Auziņai-Smitai, Pēterim Vaskam.
  • Arī šogad LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas krājums ir papildinājies ar vairākiem vērtīgiem materiāliem: latviešu seniespiedumiem, vēstulēm, rokrakstiem, fotogrāfijām, O. Ābelītes ilustrācijām Servantesa grāmatai "Parauga noveles" (oriģinālzīmējumi, litogrāfijas, kokgrebumi). Par to sakām paldies: Valdim Villerušam, Nikolajam Ostapovam, Pēterim Karlovam, Veltai Kalniņai, Jurim Kalējam (ASV), Mārai Ziediņai (ASV), Arnim Kokorēvičam, Astrīdai Aļķei, Annai Jefimovai, Marikai Jansonei, Vitoldam Mašnovskim.
  • Letonikas un Baltijas Centrs līdzīgi kā citus gadus ir saņēmis dāvinājumā grāmatas no pētniekiem, saviem lasītājiem, sadarbības partneriem: Herdera institūta Marburgā (Vācija), Tukuma muzeja, Astrīdas Aļķes, Ērika Jēkabsona, Svetlanas Rižakovas (Krievija), Ineses Žunes u.c.
  • LNB Attēlizdevumu krājumu šogad ir papildinājuši Helēnas Ertes, Andreja Majevskia, Jekaterinas Grjazevas, Andas Moldānes dāvinātās grafikas, Ramonas Umblijas vairāk kā 80 dāvinātie latviešu mākslinieku plakāti.
  • Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītava ir saņēmusi dāvinājumā nošu izdevumus no Eras Barutčevas, Jutas Braunas, Riharda Dubras, Lolitas Fūrmanes, Džordža Kenina, Agnetas Krilovas, Selgas Mences, Līgas Skrides, Ojāra Spārīša, Zanes Spēlītes, Ainas un Ilmāra Stiebriem, Jāņa Strazda, Ilzes Tormanes, Rihards Zaļupe, Elmāra Zemoviča, Imanta Zemzara, Daugavas Vanagu Fonda dokumentācijas centra Lielbritānijā.

Paldies par grāmatu un citu materiālu dāvinājumiem ļoti daudzajiem individuālajiem dāvinātājiem, nereti grāmatu autoriem: Ojāram Uldim Aleksim, Ludmilas Azarovas ģimenei, Ričardam Bataragam, Edītei Bērziņai, Valdim Braunam, Irēnai Bužinskai, Didrihsonei-Tomaševskas kundzei, Ainaram Dimantam, Ligitai Dreijerei, Ivetai Feikmanei, Ievai Ginterei, Ivanam Griņevičam, Ilgaram Grosvaldam, Aleksandram Gurinam, Igoram Gusevam, Jurim Ģērmanim, Ivaram Ījabam, Imanta Auziņa ģimenei, J. Vanagam, Aleksandrai Jakovļevai, Ilzei Jansonei, Tālavam Jundzim, Aleksandram Kabanovam, Rudītei Kalniņai, Aldim Kārkliņam, Andrejam Ķeizaram, Kārlim Krēsliņam, Ērikam Kūlim, A. Luizeniekam, Intai Mazurei, Andrejam Mežmalim, Žanetei Ozoliņai, Dainai Pakalnai, Laimdotai Podzei, Jurim Prikulim, Oļegam Puhļakam, Felicianai Rajevskai, Borisam Ravdinam, Ilonai Roskošai, Uģim Segliņam, Ruslanam Sokolovam, Inārai Spādei, Sandai Sproģei, Jeļenai Šatskai, Gintam Škutānam, Edvardai Šmitei, Valdim Šteinam, Jānim Štrauhmanim, Aivaram Tabūnam, Jānim Taurenam, Vjačeslavam Telešam, Vairai Vīķei-Freibergai, Andrim Virsniekam, Vijai Zandersai, Albertam Zarānam, Vitai Zelčei u.c.

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus! Radošu un veiksmīgu 2014.gadu!
 

Jūsu Latvijas Nacionālā bibliotēka