Pateicība par dāvinājumiem LNB krājumam 2012.gadā

21/12/2012
Izdrukāt
1

Gads ir aizsteidzies platiem soļiem ar pabeigtiem, no jauna iesāktiem un vēl turpināmiem darbiem, arī ar patīkamiem un iedvesmojošiem brīžiem, saņemot lielākus un mazākus dāvinājumus LNB krājumam.

Kā katru gadu pirmssvētku laikā vēlamies pateikties par visiem šiem saņemtajiem dāvinājumiem ikvienam mūsu atbalstītājam! Dāvinājumi ir saņemti no privātpersonām, sadarbības partneriem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārpus Latvijas, vēstniecībām, izdevējiem, augstskolām, pētniecības centriem, starptautiskām organizācijām un fondiem, no grāmatu un pētījumu autoriem.

LNB krājums 2012.gadā  ir papildinājies par vairāk nekā 5200 dāvinājumu vienībām – grāmatām, skaņu ierakstiem, attēlizdevumiem, materiāliem Reto grāmatu un rokrakstu krājumam. Sirsnīgs paldies ikvienam dāvinātājam!

Lieliska sadarbība krājuma papildināšanā LNB jau daudzu gadu garumā ir izveidojusies ar LNB Atbalsta biedrību. 2011. Gadā noslēdzās trīs gadu projekts „100 000 EUR mecenāta ziedojums LNB krājumam”. Tā ietvaros LNB iegādājās vairāk  kā 800 grāmatas - kvalitatīvu nozaru literatūru svešvalodās, to starp ļoti vērtīgas un nozīmīgas daudzsējumu enciklopēdijas, rokasgrāmatas, izdevumi par Baltijas valstīm, ekonomiku, inovācijām, vidi un ekoloģiju, pedagoģiju, psiholoģiju, vēsturi, filozofiju u.c. Projektam līdzekļus ziedoja mecenāts. 2012.gadā no anonīmā mecenāta saņēmām vēl papildus ziedojumu 25 000 LVL, par kuriem LNB krājums ar jaunu, aktuālu nozaru literatūru tiks papildināts 2013.gada sākumā. Mecenāta ziedojums ir  bijis lielākais un nozīmīgākais atbalsts LNB krājumam pēdējo trīs gadu laikā. Pašai bibliotēkai finansiāli ļoti grūtā situācijā tā ir bijusi nesavtīga, dāsna palīdzība, par ko vislielākā un dziļākā pateicība mecenātam.  

Daudzpusīga sadarbība jau kopš 90.gadiem LNB ir izveidojusies ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju. Pateicoties tai, šogad realizējās iecere nodot LNB ievērojamā latviešu diplomāta Kārļa Zariņa (1889- 1978) bibliotēku (vairāk kā 700 vienības), kura pēc II pasaules kara glabājās un tika veidota Latvijas vēstniecībā Londonā. 

Turpinām saņemt grāmatas no dzejnieka Knuta Skujenieka personīgās bibliotēkas – arī šogad vairāk kā 400 grāmatas : dažādu tautu dzeja, daiļliteratūra oriģinālvalodās, pētījumi literatūras vēsturē. Par šo sadarbību īpašs un sirsnīgs paldies!

Ar Latvijas Institūta direktores Karinas Pētersones starpniecību LNB saņēmusi ap 200 grāmatu no režisores Tīnas Hercbergas (1921-2004) un tēlnieka Alberta Terpilovska (1922-2002) bibliotēkas. 

Īpaši  sirsnīgu paldies vēlamies pateikt visiem latviešiem dažādās pasaules malās, kuri dāvinājuši dažādus materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, audiovizuālos materiālus, fotogrāfijas)  LNB krājumam, meklējuši tos pēc mūsu veidotajiem, meklēto izdevumu sarakstiem. Paldies par dāvinājumiem un sadarbību : Anitai Bataragai (ASV) un Latviešu kultūras biedrībai „Tilts” (ASV), Amerikas Latviešu apvienībai un Jurim Mežinskim, Čikāgas Latviešu biedrībai, Ņujorkas Latviešu evanģeliski luteriskajai draudzei, Mineapoles St. Paulas latviešu draudzei, Sietlas latviešu bibliotēkai. Sirsnīgu jo sirsnīgu paldies sakām: Inesei Auziņai-Smitai (Anglija), Gatim Avotiņam (ASV), Sigurdam Brīvkalnam (ASV), Ritai Dronei (ASV), Ausmai Gigai (ASV), Lalitai Muižniecei (ASV), Sarmai Muižniecei-Liepiņai (ASV), Ainai un Ilmāram Stiebriem (ASV), Norai un Kuno Šmitiem (ASV), Zigridai Vidners (ASV) un daudzajiem anonīmajiem sūtītājiem.

Vērtīgas grāmatas un attēlizdevumus turpinām saņemt dāvinājumā no grāmatu kolekcionāra un LNB drauga  Džeimsa Freizera (ASV), arī šogad saņemti ap 100 vienību.

Aizkustinošu dāvinājumu 2012.gadā saņēmām no bijušā rīdzinieka, tagad Ukrainas iedzīvotāja Kazarina kunga – rūpīgi krātus un vāktus izdevumus, fotogrāfijas par Latvijas teātri un kino, teātra un kino vēsturi kopumā (ap 200 vienību).

Līdzīgi kā iepriekšējos gados LNB ir saņēmusi dāvinājumus no ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām. Paldies par grāmatu dāvinājumu sakām Latvijas Valsts Prezidenta kancelejai, LR Kultūras ministrijai, LR Ekonomikas ministrijai, LR Izglītības ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centram, LR Augstākajai tiesai, Latvijas Tiesībsarga birojam, Latvijas Bankai, Valsts valodas aģentūrai, Zāļu Valsts aģentūrai, Dabas aizsardzības pārvaldei, a/s Latvijas Valsts ceļi, Rīgas pilsētas arhitekta birojam, Rīgas namiem, Cesvaines novada domei, Straupes pagasta domei.

Lielu pateicību izsakām mūsu sadarbības partneriem - ārvalstu vēstniecībām un kultūras centriem Latvijā: Gētes institūtam, Nīderlandes, Polijas, Šveices, Zviedrijas vēstniecībai par dāvinājumiem, kuri papildinājuši LNB krājumu ar interesantiem un unikāliem izdevumiem par šo valstu kultūru un vēsturi.

Arī 2012.gadā LNB ir saņēmusi vērtīgus dāvinājumus no daudzām Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un starptautiskajām organizācijām, muzejiem, arhīviem. Par to sakām lielu paldies : Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Latvijas Nacionālam mākslas muzejam, Latvijas Valsts arhīvam, Mākslas muzejam Rīgas Birža, Tukuma muzejam,  Laikmetīgās Mākslas centram, Latvijas Zvērināto advokātu padomei, LNB Atbalsta biedrībai, Ināras un Borisa Teterevu fondam, Latvijas Krievu kultūras centram, Latvijas Ebreju kopienai, Latvijas darba devēju konfederācijai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Sabiedrībai par atklātību Delna, Ekonomistu apvienībai-2000, Latvijas Dabas fondam, Latvijas Ģeogrāfu biedrībai, Latvijas ornitologu biedrībai, Latvijas Olimpiskajai komitejai, Latvijas Veterināru biedrībai, Latviešu Virsnieku apvienībai, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrībai, Biedrībai Bērni bērniem, Biedrībai Optimistu pulks, Ineses Vaideres birojam, UNESCO Latvijas Nacionālajai komitejai, Luterisma mantojuma fondam, Latvijas Vecticībnieku draudzei, Pasaules Tirdzniecības organizācijai, Starptautiskajam Darba birojam, Apvienoto Nāciju Organizācijai, Eiropas Komisijai, Fritz-Thyssen-Stiftung (Vācija), Siemens fondam (Vācija), Vācijas Augstskolu rektoru konferencei, Korea Foundation, Japānas literatūras centram (Vācija), Eiropas Centrālajai bankai.

Paldies sakām augstskolām, pētniecības centriem Latvijā un ārvalstīs : LU, LU Latviešu valodas institūtam,  LU SZF Sociālo un politisko pētījumu centram, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei, Rīgas Ekonomikas augstskolai, Latvijas Lauksaimniecības universitātei, , Latvijas Mākslas akadēmijas, Politisko pētījumu centram Austrune,  Tartu universitātei, Ģeopolitisko studiju centram (Lietuva), Jönköping International Business School (Zviedrija), IAMO Leibniz-Institut fuer Agrarentwicklung in Mittel-und Osteuropa (Vācija), Universitaet Rostock (Vācija), Ukrainische Freie Universitaet (Vācija), Pasaules literatūras institūtam (Krievija).

Grāmatu un citu materiālu dāvinājumus LNB saņēmusi arī no bibliotēkām : LU bibliotēkas, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas, Lutera akadēmijas bibliotēkas, Azerbaidžānas, Dānijas, Taivānas nacionālajām bibliotēkām.

Paldies izdevējiem un tipogrāfijām: Jumava, Mansards, Mūzika Baltika, Biennāle 2005, Vītola izdevniecība,  Latvijas Tālrunis, Livonia print.

Katru gadu, pateicoties dāvinājumiem, ar kultūrvēsturiski nozīmīgiem materiāliem papildinās LNB speciālie krājumi. 2012.gads nav bijis izņēmums.

Ar īpaši vērtīgu dāvinājumu šogad var lepoties audiovizuālo materiālu krājums, kurš noteikti radīs interesi Riharda Vāgnera mūzikas cienītājiem, it īpaši tuvojoties komponista 200.gadei un ņemot vērā viņa saikni ar Rīgu : Andreass Šads (Vācija) ir dāvinājis LNB 462 CD un 381 skaņuplates ar Riharda Vāgnera operu ierakstiem daudzu ievērojamu diriģentu un solistu izpildījumā, kas aptver  vairāk kā pusgadsimta laikā izdarītus ierakstus. Lielisks avots Vāgnera mūzikas interpretāciju pētīšanai. Mūzikas ieraksti ir saņemti dāvinājumā arī no Latvijas Radio kora, Dmitrija Zinovjeva. Vēl rūpīgu izpēti gaida no Anglijas latviešiem saņemtais videoierakstu dāvinājums.

Arī šogad LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas krājums ir  papildinājies ar vairākiem vērtīgiem kultūrvēsturiskiem materiāliem. Par dāvinājumiem paldies sakām: Žanim Gūtšmitam, Knutam Skujeniekam, Skaidrītei Plaudei, Marijai Ivanovai, Ritai Dronei (ASV), Valdim Villerušam, Dzintrai Hiršai, Ilzei Dreižei, Olgai Rekjai (Itālija).

Letonikas un Baltijas Centrs saka paldies sadarbības partneriem, pētniekiem, to autoriem, saviem uzticīgiem lasītājiem par šogad saņemtajiem grāmatu dāvinājumiem : Herdera institūtam Marburgā (Vācija), Dainai Lācei, Ilgaram Grosvaldam, Andai Plukšei, Jurim Prikulim, Verneram fon Zengebušam (Vācija), Dainai Jüristo (Igaunija), Svetlanai Rižakovai (Krievija), Birutai Abuls (ASV), Annai Laicenai, A.Andronovam, Sebastianam Rimestadam, Inārai Spādei, Denisam Demidovam (Krievija), Elīzei Zaļumai, Ivaram Silāram, Jānim Danosam, Arvīdam Pacevičiusam (Lietuva).   

Vērtīgi dāvinājumi saņemti arī Periodikas krājumā, par tiem paldies Ilze Konstei (laikraksta “Literatūra un Māksla” komplekti), LR Saeimas bibliotēkai, Laimetīgās Mākslas centram, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, Lindai Krūmiņai. 

Ēvalds Rata karšu krājumam dāvinājis 25 karšu lapas, izdotas 20.gs. 60., 70.gados.   

LNB Attēlizdevumu krājumam šogad grafikas, atklātnes, izstāžu katalogus ir dāvinājuši Džeimss Freizers, Dmitrijs Zinovjevs, Mihails Bogustovs, Andrejs Majevskis.

Katru gadu savu nošu izdevumus LNB mūzikas krājumam dāvina komponists Pēteris Vasks, nošu un mūzikas izdevumi saņemti dāvinājumā arī no Nelli Hakelas un Ināras Martinsones.

Paldies par grāmatu un citu materiālu dāvinājumiem sakām Artai Andersonei, Ārim Auderam, Birutai Baumanei, Laumai Čerņevskai, Agritai Daudzei, Albinai Davidenko, Brigitai Debeļskai, J. Dekendijevai, Dainim Dobelim, Leo Dribinam, Dacei Dzenovskai, Pēterim Džiguram, Ivetai Feikmanei, Anitai Goldbergai, Mārim Grīnšteinam, Denisam Hanovam, Ilzei Jansonei, Haraldam Jegodzinskim, Nitai Apsītei, Žanetei Jaunzemei-Grendei, Mārai Izvestnijai, Jeļenai Kordževai, Artim Kumsāram, Aivaram Liniņam, Ženijai Loginovai, Nadīnai Majevskai, Inetai Makarovai, Uldim Mākulim, Annai Mauliņai, Ievai Mičulei, Jeļenai Mihaļkevičai, Ilgvaram Misānam, Solvitai Ozolai, Armandam Pučem, Oļegam Puhļakam, Guntaram Pupam, Arnoldam Rīdzeniekam, Jānim Ruško, V.Spaksim, Ojāram Spārītim, Indrai Sproģei, Anitai Stašulānei, Georgam Stražkovam, Aivai Stūrmanei, Kristīnei Sviķei, Larisai Šellarei, Ausmai Šmitei, Jānim Štrauhmanim, Ļubovai Zīlei, Uldim Zuteram, V. Zvejai, Maitam Taltsam (Igaunija), Marino Dzordzato (Itālija), Mihailam Ščigolam (Čehija), Akselam Holvoetam (Polija), Pjotram Dālinam (Polija), Andžejam Boguckim (Polija), Jouko Talenen (Somija), Madlēna Mālinga (Vācija), D.D. Šolcs (Vācija), Tomasam Antālam (Ungārija), Eduardam Antonovam (Krievija), Aleksandram Kabanovam (Krievija), Tatjanai Kvašinai (Krievija), O. Mamurkinai (Krievija), Jeļenai Saveļjevai (Krievija), Aleksandram Tutjunam (Ukraina).

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus! Radošu un veiksmīgu 2013.gadu!

Jūsu Latvijas Nacionālā bibliotēka