Zinātniskā darbība un izdevumi

Izdrukāt

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) ir pētniecības iestādes statuss un tā ir iekļauta valsts zinātnisko institūciju reģistrā. Saskaņā ar likumu par Latvijas Nacionālo bibliotēku, bibliotēka veic zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē. Pētnieciskā darbība LNB notiek vairākos departamentos – Speciālo krājumu departamenta Letonikas un Baltijas centrā un Bibliogrāfijas institūtā, bet atsevišķos pētniecības projektos iesaistās arī citu departamentu darbinieki (STRUKTŪRA).

LNB stratēģiskais ilgtermiņa mērķis ir attīstīt LNB kā letonikas, nacionālās identitātes, informācijas un kognitīvo zinātņu pētniecības centru, kā arī kā bāzi nacionālās kultūras pētniecībai un digitālo humanitāro zinātņu infrastruktūras līderi.

LNB attīstīta pētniecības virzienus, kas saistīti ar digitālo vidi un saturu – datu un zināšanu organizācija un veidošana, autoritatīvie dati (t. sk. nacionālais tezaurs), datu reprezentācija un pārnese (saistītie dati, semantiskais tīmeklis), komunikācijas pētījumi (informācijas vizualizācijas pētījumi, zinātniskās komunikācijas paradigmas maiņa, t. sk. digitālā publicēšana, Open Access, Open Data) un digitālais kultūras mantojums (digitalizācija, ilglaicīgā saglabāšana, piekļuve, valodas korpuss), kā arī digitāli radītais kultūras mantojums.
 

ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS PĀRSKATI (PROJEKTI, PUBLIKĀCIJAS, PASĀKUMI)

PROJEKTI

KONFERENCES

LNB IZDEVUMI  |  VEIKALĀ NOPĒRKAMIE LNB IZDEVUMI

Skat. arī:

AKADĒMISKAIS REPOZITORIJS "ACADEMIA"

LNB ZINĀTNISKĀS PUBLICĒŠANĀS UN PUBLIKĀCIJU ĒTIKAS VADLĪNIJAS (PDF)

 
LNB pētnieciskās darbības rezultāti ir iepazīstami arī LNB organizētajās IZSTĀDĒS un pasākumu ierakstu publikācijās LNB sociālo tīklu profilos – Facebook, YouTube, SoundCloud.