Struktūra

Izdrukāt

LNB STRUKTŪRAS SHĒMA (PDF)

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr. 67806100
Fakss 67280851
E-pasts: lnb@lnb.lv
 

Administrācija

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Direktors Andris Vilks 67806100 andris.vilks@lnb.lv
Izpilddirektore Dzintra Mukāne 67806138 dzintra.mukane@lnb.lv
Biroja vadītāja Solveiga Ķīkule 67806103 solveiga.kikule@lnb.lv
Galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos Viktorija Piščikova 67806131 viktorija.piscikova@lnb.lv
Juriste Evija Majore 67806120 evija.majore@lnb.lv
Budžeta izpildes un grāmatvedības uzskaites nodaļas vadītāja Kristīne Šnipke 67716036 kristine.snipke@lnb.lv
Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis 67716066 valters.scerbinskis@lnb.lv
Personāla nodaļas vadītāja Māra Jurevska 67806114 mara.jurevska@lnb.lv

 

Komunikācijas departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktore Ieva Gundare 67716235 ieva.gundare@lnb.lv
- Korporatīvās komunikācijas vadītāja Anna Muhka 67716235,
29474534
anna.muhka@lnb.lv
- Sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts 67716235,
26472501
augusts.zilberts@lnb.lv
Izstāžu centra vadītāja Anete Krūmiņa 67716217 anete.krumina@lnb.lv
Norišu centra vadītāja Ieva Andžāne 67716238 ieva.andzane@lnb.lv

 

Attīstības departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktore Katrīna Kukaine 67716169 katrina.kukaine@lnb.lv
Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova 67716038 silvija.tretjakova@lnb.lv
Bibliotēku attīstības centra
vadītāja
Evija Vjatere 67716053 evija.vjatere@lnb.lv
Kompetenču attīstības centra vadītāja Agnese Pašāne 67806129 agnese.pasane@lnb.lv

 

Bibliogrāfijas institūts

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Institūta direktore Anita Goldberga 67716198 anita.goldberga@lnb.lv

Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas vadītāja

Maira Kreislere 67716191 maira.kreislere@lnb.lv
- Autoritatīvo datu eksperte Jogita Sauka 67716195 jogita.sauka@lnb.lv
- Standartizācijas eksperte Inta Virbule 67716195 inta.virbule@lnb.lv
- Nacionālā tēzaura eksperte Mārīte Apenīte 67716194 marite.apenite@lnb.lv
- Nacionālās bibliogrāfijas eksperte Ilva Āķe 67716195 ilva.ake@lnb.lv
- Semantiskā tīmekļa eksperts Uldis Bojārs 67716200 uldis.bojars@lnb.lv
Datu veidošanas nodaļas vadītāja Elita Ozoliņa 67716190 elita.ozolina@lnb.lv
Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs Ansis Garda 67716192 ansis.garda@lnb.lv
- ISBN un ISMN eksperte Aiva Gailīte 25486320 aiva.gailite@lnb.lv
- Izdevējdarbības statistikas eksperte Gunta Lodziņa 67716201,
22029325
gunta.lodzina@lnb.lv
- Krājuma veidošanas eksperte Mārīte Upeniece 67806148,
26607274
marite.upeniece@lnb.lv
- Nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte Dace Ūdre 67716201,
22029325
dace.udre@lnb.lv
- Krājuma uzskaites eksperte Māra Ruva   mara.ruva@lnb.lv
Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja Ilona Dukure 67716197 ilona.dukure@lnb.lv
- Turpinājumizdevumu eksperte, ISSN Gita Mikuda 67716222 gita.mikuda@lnb.lv

 

Digitālās attīstības departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktore Karīna Bandere 67716006 karina.bandere@lnb.lv
Atvērtās zinātnes atbalsta vadītājs Jānis Kreicbergs 67716237 janis.kreicbergs@lnb.lv
Digitālās bibliotēkas vadītājs Artūrs Žogla 67716007 arturs.zogla@lnb.lv
Digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja Anda Baklāne 67806141 anda.baklane@lnb.lv
dh@lnb.lv

 

Pakalpojumu departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktore Anda Lamaša 67806136 anda.lamasa@lnb.lv
Galvenās krātuves centra vadītāja Ilze Rozentāle 67716076 ilze.rozentale@lnb.lv
Klientu apkalpošanas centra vadītāja Katrīna Taurēna 67806137 katrina.taurena@lnb.lv
Nozaru literatūras centra vadītāja Ludmila Macpane 67806134 ludmila.macpane@lnb.lv
- Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas vadītāja Ekaterina Pavlova 67716226 ekaterina.pavlova@lnb.lv
- Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas vadītāja Inga Vovčenko 67806123 inga.vovcenko@lnb.lv
- Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja Guna Ulmane 67806146 guna.ulmane@lnb.lv
Periodikas nodaļas vadītāja Dagnija Celmiņa 67716223 dagnija.celmina@lnb.lv
Uzziņu un informācijas centra vadītāja Anda Simina 67806101 anda.simina@lnb.lv
- Informācijas pakalpojumu un SBA nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane 67806113 konsultants@lnb.lv
-- SBA/SSBA eksperte Ruta Jegorova 67806124 loan@lnb.lv
- Vispārīgās lasītavas vadītāja Zane Zvaigzne 67806111 uzzinas@lnb.lv

 

Saimniecības departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktors Juris Ģiedris 67806116 juris.giedris@lnb.lv
Apsaimniekošanas un apgādes nodaļas vadītāja Iveta Kalniņa 67716098 iveta.kalnina@lnb.lv
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs

 

Speciālo krājumu departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktore Dagnija Baltiņa 67806115 dagnija.baltina@lnb.lv
A. Kalniņa Mūzikas lasītavas vadītāja Ruta Almane-Palmbaha 67716020 ruta.palmbaha@lnb.lv
Audiovizuālās lasītavas vadītāja Zane Grosa 67716011 zane.grosa@lnb.lv
K. Ubāna Mākslas lasītavas vadītāja Katrīna Teivāne 67716009 katrina.teivane@lnb.lv
Krājuma saglabāšanas centra vadītājs Roberts Seržans 67716153 roberts.serzans@lnb.lv
Letonikas un Baltijas centra vadītāja Kristīne Zaļuma 67716016 kristine.zaluma@lnb.lv

 

Tehnoloģiju departaments

Amats Darbinieks Tālrunis E-pasts
Departamenta direktors Jānis Freimanis 67716225 janis.freimanis@lnb.lv
Informācijas sistēmu nodaļas vadītājs Emīls Boltris 67716225 emils.boltris@lnb.lv
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Gvido Sproģis 67716061 gvido.sprogis@lnb.lv

LNB Atbalsta biedrība