Bibliotēkas pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Izdrukāt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka – visas lasītavas, pasākumu telpas un pakalpojumi ir pieejami ikvienam apmeklētājam, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tai skaitā cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Vājredzīgos un neredzīgos cilvēkus bibliotēkā var pavadīt viņu suņi-pavadoņi.

AUTO NOVIETOŠANA

Apmeklētājiem ar invaliditāti ir iespēja bez maksas novietot savu automašīnu pie LNB dienesta ieejas (Valguma iela), kreisajā pusē aiz barjeras. Pirms bibliotēkas apmeklējuma, lūdzam sazināties ar LNB Klientu apkalpošanas centru (tālr. 67806135, 25627640), nosaucot mašīnas numuru, kā arī informējot par dienu un laiku, kad plānojat apmeklēt bibliotēku. Piebraucot pie barjeras, lūdzu, zvaniet pa tālr. 26655804.
 

PALĪDZĪBA

Apmeklētājiem ar redzes traucējumiem un ierobežotām pārvietošanās spējām pie LNB galvenās ieejas durvīm labajā pusē pieejama palīdzības izsaukuma poga. To nospiežot, var sazināties ar LNB Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, kuri palīdzēs iekļūt bibliotēkā un nepieciešamības gadījumā asistēs pārvietojoties pa bibliotēku.
 

TELPU PIEEJAMĪBA

  • Izmantojot liftus, visi bibliotēkas stāvi pieejami cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. LNB piedāvā iespēju izmantot bibliotēkas ratiņkrēslus. Lai pieteiktu ratiņkrēslu, jāvēršanas LNB Klientu apkalpošanas centrā (1. stāvā, tālr. 67806135, 25627640).
  • Attālums starp plauktiem un galdiem visās lasītavās, grupu nodarbību un individuālajās studiju telpās ir platāks nekā 80 cm, telpas ir bez sliekšņiem.
  • Katrā stāvā ir labierīcības, kas piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
  • Lasīšanas palīgierīces cilvēkiem ar redzes traucējumiem pieejamas Uzziņu un informācijas centrā (M stāvā).
  • Konferenču centra C daļa un 4. stāva Mazā zāle (Meditācijas telpa) ir aprīkotas ar akustisko cilpu, kas ļauj cilvēkiem, kuri lieto dzirdes aparātu, dzirdēt skaņu tieši no mikrofona bez trokšņu fona.

Detalizētāku informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem var saņemt LNB Uzziņu un informācijas centrā (M stāvā), tālr. 67806110, e-pasts uzzinas@lnb.lv.

LASĪŠANAS PALĪGIERĪCES CILVĒKIEM AR REDZES TRAUCĒJUMIEM