Papildināta kolekcija "Rainis un Aspazija"

29/03/2021
Izdrukāt
Papildināta kolekcija "Rainis un Aspazija"
Papildināta kolekcija "Rainis un Aspazija"
Kolekcija "Rainis un Aspazija" ir projekta "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" daļa
Kolekcija "Rainis un Aspazija" ir projekta "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" daļa
1
2

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas atvērto saistīto datu kolekcija "Rainis un Aspazija" (https://runa.lnb.lv) papildināta ar jaunu datu kopu – 118 vēstulēm un atklātnēm no dzejnieku emigrācijas sākumposma Šveicē (1906. gada septembris–1911. gada nogale). Tas paveikts, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pētniekiem sadarbojoties ar Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes maģistrantūras studentiem, Memoriālo muzeju apvienību un Rakstniecības un mūzikas muzeju.

Kopumā kolekcijā ievietotas 395 vēstules. Katras vēstules oriģināls saistīts ar transkribēto (daļai vēstuļu arī tulkoto), pētnieku komentēto un LNB darbinieku, kā arī LU studentu anotēto vēstules tekstu. Pieaugot publicēto vēstuļu apjomam, pilnvērtīgi izmantojams kolekcijas laika joslas rīks, kas nodrošina ar dzejnieku darbību saistīto personu, vietu un darbu atlasi no 1894. līdz 1929. gadam, kā arī atlasīto datu vizualizāciju, izmantojot saites un datu tīklojuma pogas.

Līdzās vēstulēm kolekcijā publicēti arī dzejnieku darbu pirmizdevumi un to mūsdienīgas anotācijas, fotogrāfijas, plakāti, audio, video un citi materiāli.

Kolekcijas "Rainis un Aspazija" pilveide ir projekta "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" (projekta Nr. lzp-2019/1-0365) daļa. To (projektu) Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros finansē Latvijas Zinātnes padome.

 

Uzziņai:

"Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste aptver 35 gadus abu dzejnieku radošajā mūžā. To veido 2499 vēstules latviešu, krievu un vācu valodā: 1154 Aspazijas vēstules Rainim un 1345 Raiņa vēstules Aspazijai. Šī divu pasaules mēroga radošo personību sarakste ir neaizstājams un nepārvērtējams avots Latvijas kultūras un vēstures kontekstā un pētnieciskajā perspektīvā." Avots: http://www.atmina.unesco.lv/page/34

Vēstules no dzejnieku emigrācijas sākumposma Šveicē publicēšanai, kā arī komentārus un publikācijai pievienotos rādītājus sagatavojusi Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma (redaktori Jānis Zālītis un Rita Meinerte).

"Visas, arī iepriekš jau publicētās, abu dzejnieku vēstules interesentiem tiek piedāvātas jaunos, precizētos atšifrējumos, kuros novērstas salasījumu kļūdas un tekstoloģiskas nekonsekvences. Vēstulēm pievienotas izvērstas tekstoloģiskās pases, padziļināti, mūsdienu realitātei tuvināti komentāri". Avots: https://memorialiemuzeji.lv/raina-un-aspazijas-sarakste-publiceta/

 

Informāciju sagatavoja:
Anita Goldberga
Bibliogrāfijas institūta direktore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anita.goldberga@lnb.lv