Izsniegums

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka iespieddarbus izsniedz izmantošanai tikai LNB lasītavās. Izņēmums ir bibliotēkas piedāvātie abonementi.

Lai saņemtu grāmatu vai citu iespieddarbu, lasītājam jāaizpilda un jāiesniedz pieprasījuma veidlapa. Izdevumus, kuri atrodami elektroniskajā katalogā, no LNB krātuvēm un specializētajām lasītavām ir iespējams pasūtīt internetā. Pārējiem izdevumiem literatūras pieprasījumi jāaizpilda uz vietas bibliotēkā, veidlapā uzrādot grāmatas šifru, autoru, nosaukumu un izdošanas gadu. Pieprasījuma veidlapas pieejamas lasītavās un Reģistratūrā.

Lasītājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus.

Lasītāja pasūtītos iespieddarbus lasītavu uzglabāšanas (nodroses) plauktos glabā 3-10 dienas. Ja šāds pakalpojums nepieciešams, lasītājam par to iepriekš jābrīdina lasītavas darbinieks.

Saņemtā literatūra jānodod ne vēlāk kā piecas minūtes pirms bibliotēkas darba laika beigām. 15 minūtes pirms bibliotēkas darba laika beigām atskan zvans un tiek atskaņota informācija, kas informē par bibliotēkas slēgšanu.