Informācijas pakalpojumi

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka sniedz gan bezmaksas informācijas pakalpojumus – uzziņas un konsultācijas bibliotēkas lietotājiem, gan arī individuālus maksas (CENRĀDIS) informācijas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. Piedāvājam:

Pakalpojumu informacionālā bāze: bibliotēkas krājums, bibliotēkas veidotās datubāzes, Latvijas un ārvalstu tiešsaistes abonētās pilntekstu datubāzes.

Pakalpojumu izpildes un saņemšanas veidi:

  • informācijas materiālus iespējams saņemt bibliotēkā kopiju un datorizdruku veidā,
  • elektroniski klienta e-pastā,
  • izmantojot pasta pakalpojumus.

Vienam informācijas pieprasījumam atbilst viens pakalpojums. Lai saņemtu ilgstošu informācijas pakalpojumu, jāslēdz informacionālās apkalpošanas līgums starp juridisku vai fizisku personu – informācijas pasūtītāju un Latvijas Nacionālo bibliotēku – informācijas piegādātāju.

 

Uzziņu un informācijas centrs
Mezonīna stāvs
Tālr.: 67806113