Uzziņu un informācijas centrs

Izdrukāt

Centra pamatuzdevums ir informācijas pakalpojumu nodrošināšana lasītājiem.

Uzziņu un informācijas centrā apvienotas šādas struktūrvienības:

 • Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītava
 • Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļa

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

Kontakti
Centra vadītāja Anda Simina
Tālr.: 67806101
E-pasts: anda.simina@lnb.lv

 

Centra struktūrvienības:

Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītava

Lasītava veic bibliotēkas centrālā uzziņu dienesta funkcijas.

Darba virzieni

 • lasītāju bibliotekārā un bibliogrāfiskā apkalpošana,
 • bibliotēkas universālā uzziņu krājuma veidošana.

Pakalpojumi

 • konsultācijas par bibliotēkas struktūru, informācijas pakalpojumiem, krājumiem, bibliotēkas veidoto un abonēto tiešsaistes datubāzu, kā arī interneta izmantošanu,
 • uzziņu literatūras izsniegšana,
 • bibliotekārās, bibliogrāfiskās un faktogrāfiskās uzziņas.

UZZIŅU UN INFORMĀCIJAS CENTRA JĀŅA PĀVILA II LASĪTAVA

Kontakti
Lasītavas vadītāja Zane Zvaigzne
Tālr.: 67806111
E-pasts: uzzinas@lnb.lv

 

Informācijas pakalpojumu un SBA nodaļa

Darba virzieni

 • informācijas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām,
 • darbs ar Latvijas un ārvalstu bibliotēkām,
 • dokumentu piegāde.

Pakalpojumi

 • tematiski informācijas apkopojumi,
 • aktuālā preses informācija – preses apskats jeb klipings,
 • tematisku bibliogrāfisku sarakstu sastādīšana,
 • lasītāju apmācība,
 • starpbibliotēku abonements un starptautiskais starpbibliotēku abonements,
 • rakstu kopiju elektroniskā piegāde bibliotēkām.

INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMI
STARPBIBLIOTĒKU ABONEMENTS

Kontakti

Nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane
Tālr.: 67806113
E-pasts: konsultants@lnb.lv

SBA/SSBA eksperte Ruta Jegorova
Tālr.: 67806124, 26611023
E-pasts: loan@lnb.lv