Klientu apkalpošanas centrs

Izdrukāt

Nodaļas darba virzieni:

  • uzziņu sniegšana par LNB pakalpojumiem,
  • informācijas sniegšana par LNB noteikumiem un struktūru,
  • lasītāju reģistrācija un pārreģistrācija,
  • LNB lasītāja kartes izgatavošana,
  • norēķini par maksas pakalpojumiem,
  • dāvinājumu un obligāto eksemplāru pieņemšana.

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
1. stāvs

Kontakti
Centra vadītāja Katrīna Taurēna
Tālr.: 67806135, 25627640, 67806137
E–pasts: klientucentrs@lnb.lv