Uzziņas un konsultācijas

Izdrukāt
Uzziņas un konsultācijas
Uzziņas un konsultācijas
1

Bibliotēka sniedz uzziņas un konsultācijas par:

  • Bibliotēkas pakalpojumiem un to pieejamību,
  • Bibliotēkas krājumu,
  • Konkrētu izdevumu pieejamību bibliotēkas krājumā,
  • Informācijas meklēšanu:
    • LNB elektroniskajos un tradicionālajos informācijas resursos (elektroniskajā katalogā, datubāzēs, digitālajā bibliotēkā, kartīšu katalogos, kartotēkās),
    • internetā,
    • citu Latvijas un lielāko pasaules bibliotēku informācijas resursos.

Pēc pieprasījuma tiek sagatavotas precizējošās, adresālās, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas.

 

Uzziņu un informācijas centrs
M stāvs
Tālr.: 67806110
E-pasts: uzzinas@lnb.lv