Tieslietas, juridiskās zinātnes

Izdrukāt

EKONOMIKAS UN TIESĪBU ZINĀTŅU LASĪTAVA

Tematika: tiesību teorija un vēsture, valsts tiesības, darba tiesības, civiltiesības, vides tiesības, krimināltiesības, starptautiskās tiesības, speciālās un jaukta satura tiesību nozares

Literatūras meklēšanas ceļi

Meklēšanas rīks LNB piedāvātajos resursos "Primo"
Elektroniskais kopkatalogs
Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti)
Tiešsaistes abonētās datubāzes

Saites

Latvijas likumdošanas akti

Ministriju mājas lapas

Latvijas tiesu nolēmumi, spriedumi

Nozaru meklētāji

Starptautiskās organizācijas

Uzziņu resursi