Ģeogrāfija un kartogrāfija

Izdrukāt

KARŠU LASĪTAVA
HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU LASĪTAVA
TEHNOLOĢIJU UN DABASZINĀTŅU LASĪTAVA

Fiziskā ģeogrāfija: dabas ģeogrāfija, resursi, bioģeogrāfija, zeme, zemes garoza, paleoģeogrāfija
Cilvēka ģeogrāfija: ekonomiskā, politiskā, kultūras un pilsētvides ģeogrāfija
Kartogrāfiskie izdevumi: kartes, reljefkartes, topogrāfiskās kartes, autoceļu kartes, pilsētu plāni, atlanti, globusi, ceļveži, uzziņu izdevumi

Literatūras meklēšanas ceļi

Meklēšanas rīks LNB piedāvātajos resursos "Primo"
Elektroniskais kopkatalogs
Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti)
Digitālā bibliotēka
Tiešsaistes abonētās datubāzes
Nacionālā enciklopēdija

Saites

E-kartes un karšu pārlūki

Nozaru meklētāji

Ģeoportāli, ĢIS

Organizācijas

Vietvārdi

E-žurnāli

Interneta resursu katalogi

Kartogrāfijas vēsture

Citas noderīgas saites