Filozofija

Izdrukāt

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU LASĪTAVA

Filozofijas tematika: metafizika, izziņas teorija, zinātnes filozofija, loģika, ētika, estētika, filozofijas vēsture, XX gs. filozofija (analītiskā, postanalītiskā filozofija, loģiskais pozitīvisms, eksistenciālisms, fenomenoloģija, hermeneitika, strukturālisms, poststrukturālisms, dekonstrukcija, postmodernisms, feminisms u. c.).

Literatūras meklēšanas ceļi

Meklēšanas rīks LNB piedāvātajos resursos "Primo"
Elektroniskais kopkatalogs
Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti)
Tiešsaistes abonētās datubāzes

Saites

Latvijas resursi

Nozaru meklētāji

E-žurnāli

E-grāmatas

Filozofu darbi