Ekonomika

Izdrukāt

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU LASĪTAVA

Ekonomikas tematika: ekonomikas teorija, makroekonomika, mikroekonomika, matemātiskā ekonomika un ekonometrija, ekonomiskās teorijas vēsture, ekonomiskās skolas, reģionālā ekonomika, uzņēmējdarbība, vadībzinība, menedžments, mārketings, reklāma, grāmatvedība, finanses, nodokļi, nauda un naudas sistēmas, bankas, vērtspapīri, tautsaimniecības attīstība
Nozaru ekonomika, darba ekonomika, pakalpojumu nozaru ekonomika
Tūrisma ekonomika, cenas, tirdzniecība
Starptautiskā ekonomika, atsevišķu pasaules valstu ekonomika

Literatūras meklēšanas ceļi

Meklēšanas rīks LNB piedāvātajos resursos "Primo"
Elektroniskais kopkatalogs
Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti)
Tiešsaistes abonētās datubāzes

Saites

Latvijas resursi

Nozaru meklētāji

E-žurnāli

Organizācijas