Bibliotēkzinātne un grāmatzinātne

Izdrukāt

BIBLIOTĒKU UN INFORMĀCIJAS ZINĀTŅU LASĪTAVA
ALEKSEJA APĪŅA RETO GRĀMATU UN ROKRAKSTU LASĪTAVA

Tematika: grāmatzinātne, grāmatniecības vēsture; bibliogrāfijas teorija; bibliotēkzinātne, bibliotēku darbs, dažādu tipu bibliotēkas Latvijā un pasaulē, bibliotēku vēsture; bibliotēku pārvaldība, tirgvedība, personāls; bibliotēku darba statistika, standartizācija, likumdošana; zinātniski pētnieciskais darbs bibliotēku jomā; bibliotēku ēkas un aprīkojums; bibliotēku darba automatizācija; bibliotēku pakalpojumi, lasītāju apkalpošana; informācijas zinātne, bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbs; bibliotēku metodiskais un bibliogrāfiskais darbs; bibliotēku publicitāte, sabiedriskās attiecības un informācijpratība; bibliotēku krājumi, to veidošana, katalogi, kataloģizācija, klasifikācija, indeksācija, priekšmetošana; bibliotēku krājuma saglabāšana, digitalizācija; lasīšanas kultūra; retās grāmatas un rokraksti, bibliofilija

Literatūras meklēšanas ceļi

Meklēšanas rīks LNB piedāvātajos resursos "Primo"
Elektroniskais kopkatalogs
Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti)
Tiešsaistes abonētās datubāzes

Saites

Latvijas resursi

Ārzemju resursi

Bibliotēkas