Cikla "Lasām Latvijā" izrāde "Georga Manceļa (1593–1654) sprediķu grāmata"