Grāmatas meditācijas bibliotēkā

Izdrukāt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāvā blakus Meditācijas telpai atrodas neliela meditācijas bibliotēka, kurā pieejama literatūra par meditācijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Meditācijas telpas vadītājs Ilmārs Latkovskis piedāvā iepazīt šīs bibliotēkas saturu, izceļot atsevišķas grāmatas (saraksts tiks papildināts).
 

Benglijs, Bernards. Neziņas mākonis: gudrs padomdevējs katram, kas vēlas meditēt. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012].

14. gadsimta anonīmā autora darbs "Neziņas mākonis" ir meditācijas klasikas darbs, kas joprojām ir lielisks ceļvedis meditācijas būtības izpratnē. Tajā gan neatradīsim meditācijas tehnikas izklāstu. Taču Rietumu meditācijas kristīgajā tradīcijā, dēvētā arī par kontemplāciju, galvenais uzsvars tiek likts uz nodomu.

Teologa Jura Rubeņa lieliskais ievads jo īpaši izceļ šī darba mūsdienīgumu.

Ieskatam daži citāti no "Neziņas mākonis":

"Ļauj, lai kontemplācija kļūst par ieradumu, nemitīgi to praktizējot."

"Nodarbe kļūs viegla, jo brīžiem Dievs tevi atbalstīs."

"Dievs neuzsāk darbu dvēselē, kurai nav kontemplatīvu spēju."

"Tu nekad negribēsi nodoties dievišķai kontemplācijai, līdz neizteicamais un neizzināmais tevi nemudinās uz to."

"Kontemplācijai drīzāk vajadzīga garīga pacilātība, nevis rupjš spēks."
 

Čedrone, Pema. Lēciens nezināmajā: kā atbrīvoties no veciem ieradumiem un bailēm. Rīga: Zvaigzne ABC, c2011.

Autore, vadoties no budisma meditācijas mācībām, apskata baiļu, dusmu un citu emociju rašanās un neitralizēšanas mehānismu, iesaka dažādus meditatīvus vingrinājumus.

Katram cilvēkam ir trīs dabiskās īpašības: intelekts, sirsnība, atvērtība. Tāpēc ir svarīgi "ieturēt pauzi" pirms ļaujamies dusmām vai aizņemtības steigai. Vienkārši trīs reizes dziļi ieelpo un izelpo. Pauze ļauj savienoties ar savu dabisko intelektu, sirsnību atvērtību – izkopj šīs dabiskās īpašības. Pauzes ieturēšana ir apzinātības treniņš, spēja būt šeit un tagad. Ļaušanās reakcijai ir bēgšana no vērīgas klātesamības.

Ļaušanos emocijām autore salīdzina ar izsitumu niezi un kasīšanos. Ar to it kā pēc īslaicīga mierinājuma mēs situāciju padarām vēl smagāku. Meditācija nozīmē vienkārši pieņemt situāciju, kāda tā ir.

Tibetiešu "šenpa" nozīmē pieķeršanos kaut kam, kas liek būt prom no realitātes. Autore tulkojumu koriģē – "uzķeršanās". Šenpa mūs pārņem, kad tiek aizskarta kāda mūsu vājā vieta, pašu uzburtais paštēls. Tā ir nieze, nemiers. Šenpa nav nedz jāapspiež, nedz jābēg no tās. Tā ir vienkārši jāapzinās. Jāapstājas uz brīdi pirms šenpa jūs pārņem. Svarīgi atpazīt šenpu un nomierināt to.

Prasme pārvērst negatīvo emociju indi gudrībā: 1) Atzīsti, ka esi uzķēries; 2) Ieturi pauzi, trīs reizes apzināti ieelpo un izelpo, pieņem. Nevis atgrūd enerģiju, bet pieņem to; 3) Atslābsti un dzīvo tālāk. Katru rītu vari sākt ar vienkāršu apņēmību, piemēram, šodien es nerīkošos dusmu iespaidā. Ja arī neizdodas, tad jau panākums būs tas, ka tu to apzinies, ka neesi noturējies. Tas veicina līdzcietību un sapratni pret citiem, kurus redzi "uzķeramies".

Stresa situācijās jo īpaši cilvēka redzesleņķis ir ļoti šaurs. Mūsu izvēle ir vai nu stiprināt vecos ieradumus, vai būt atvērtam jaunam. Ieturi pauzi, izjūti šo mirkli.
 

Džonstons, Viljams. Dzīve Mīlestībā: praktisks ceļvedis garīgajā praksē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2013].

Viljams Džonstons ir meditācijas skolotājs, jezuītu mūks, kurš 50 gadus nodzīvojis Japānā. Viņa uzskatos un praksē ir lieliska sinerģija starp kristietību un zen. No šīs pieredzes viedokļa Džonstons vienkārši un saprotami raksta par garīgās dzīves un meditācijas jautājumiem: Mīlestība. Lūgšana. Ķermenis. Ego. Patība. Dievs. Bailes. Ciešanas. Intuīcija.
 

Eliota, Roza. Apzinātības elpa: kā elpošana var iemācīt dzīvot apzināti. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018].

Grāmata ir vienkāršs, bet labs padomdevējs, kā praktizēt apzinātību ar elpošanas palīdzību. R. Eliote uzsver, ka elpa ir vislabākais apzinātības instruments. Grāmatā izklāstītie apzinātas elpošanas padomi un vingrinājumi attiecas tiklab uz meditāciju, kā arī uz praktizēšanu ikdienas sadzīviskās situācijās.

Autore grāmatas satura izklāsta struktūras pamatā ir ņēmusi vienu no budistu klasiskajiem tekstiem – "Anapanasati Sutta", kas apskata 16 pakāpes meditācijā, kur apzināta elpošana pakāpeniski tiek saistīta ar elpas, ķermeņa, emociju un prāta apzināšanos.

Eliota budistu komplicēto meditāciju konfrontē ar savu pieredzi un izklāsta to vienkāršā valodā.
 

Ēriksens, Tomass Hillanns. Mirkļa tirānija: straujš un gauss laiks informācijas sabiedrībā. Rīga: Norden AB, 2004.

Politiķis un mistiķis vienā personā – tas ir izaicinošs apvienojums. Dāgs Hammaršelds (1905–1961) daudziem likās tipisks augsta ranga politiķis. Taču, kad divus gadus pēc Hammaršelda nāves tika publicēta viņa dienasgrāmata, pārsteigtajai pasaulei atklājās pilnīgi cits Hammaršelds. Lūk, daži fragmenti no grāmatas: Tālākais ceļojums, Ir ceļojums iekšup.

// Mēs, tāpat kā bites, radām no medus pašaizsardzības indi, kuras izmantošana, kā labi zinām, nozīmē paša bojā eju.
// Būt noderīgam cilvēkiem nākotnē, nenosmokot viņu tagadnē.
 

Fermīns, Maksanss. Zen: romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

Grāmata, ko var izlasīt vienā elpas vilcienā, lai pēc tam pārlasītu vēl un vēl. Sižetiski tas ir intriģējošs stāsts par kaligrāfijas meistaru Kuro, kura nesatricināmo mieru saviļņo mīlestība. Taču grāmatas dziļākā vērtība ir atklāsme par to, kas ir zen, meditācija, klusums, māksla, dzīves vienkāršība un harmonija. Autors to atklāj bez teoretizēšanas, ar sadzīvisku ainu tēlojumiem.
 

Friks, Tims. Dziļā atmošanās: atmosties garīgi, aptver, ka viss ir vienots, un novērtē savu individualitāti. Rīga: Jumava, [2017].

T. Friks ir dzīves filosofs, kurš savā darbā ļoti praktiski runā par garīgo atmošanos. Viņš pievēršas jautājumiem, kā atmostoties kopīgai Visuma plūsmai, tomēr palikt “dzīvam cilvēkam” ar savu individualitāti, arī ar kvalitātēm, no kurām citas garīgās tradīcijas liek galīgi norobežoties – bailēm, pieķeršanos, dusmām. “Man ļoti patīk tas, ka esmu cilvēks”, raksta T. Friks. Grāmatā ir aprakstīti arī vairāki meditatīvi vingrinājumi.
 

Frīmens, L., Rubenis, J. Krīzes iespējas: meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

Krīzes ir ne tikai neizbēgamas, bet tās ir pat nepieciešamas attīstības un izaugsmes dēļ. Vai mēs esam gatavi krīzi pārvērst par iespēju, nemaz jau nerunājot par izdzīvošanu? Autori aplūko meditācijas praksi kā krīžu pārvarēšanas instrumentu. Runā par "dvēseles nakts" un "iztukšošanās" pieredzēm.
 

Gosvami, Amits. Kvantu radošums: kā apzināties un attīstīt savu radošumu, izmantojot jaunu realitātes uztveri. Rīga: Lietusdārzs, [2019].

Autors apraksta radošumu no kvantu fizikas skatu punkta. Visums pats par sevi ir radošs. Kā lai mēs to notveram un pieskaņojamies tam? Autors populārzinātniski izklāsta radošuma mehānismu, apraksta kvantu lēcienu radošuma ģenēzē. Sniegti daži vingrinājumi radošuma treniņam.
 

Guļevska, Lia. Cilvēks veltī savu dzīvi tam, kam viņš tic. Rīga: SIA "Line Up Projects", 2021.

Grāmatas nosaukumam autore ir izvēlējusies Latvijā iecienītā amerikāņu rakstnieka Ričarda Baha atziņu: "Cilvēks veltī savu dzīvi tam, kam viņš tic." Grāmatā ir apkopotas Lias Guļevskas piecdesmit sarunas, kuras laikā no 2010. līdz 2017. gadam publicētas žurnālā "Mistērija". Būtībā tās ir sarunas par dzīves mistēriju no dažādiem skatu punktiem. Lia sarunājas ar filosofiem, psihologiem, eksakto disciplīnu zinātniekiem, māksliniekiem, publicistiem. Tās ir dažādās jomās atzītas personības, piemēram, Pēteris Kļava,  Ludmila Kartunova, Andris Buiķis, Jānis Peters, Imants Lancmanis, Renārs Kaupers, Andris Kronbergs, Režisors Edmunds Freibergs u. c.

Grāmatas piecu nodaļu virsraksti tēlaini ieskicē sarunu tematisko virzību:

 • Cik droša ir reālā pasaule, kurā dzīvojam? – astronoms I. Šmelds;
 • Gaisma caur sirdi. Spēka vārdi – filosofs un meditācijas skolotājs V. Svirskis;
 • Magnētisko lauku intensitāte, gravitācija, labvēlīgas un nelabvēlīgas vietas – ģeoekoloģe L. Kartunova;
 • Prāts var vairāk – zinātnieki A. Buiķis un M. Bišofs (Šveice);
 • Būt vai ne-Būt – filosofs V. Svirskis, aktieris M. Maņjakovs, kapracis A. Stašuls;
 • Apziņa un matemātika – reanimatologs P. Kļava, matemātiķi J. Mencis un A. Reihenova;
 • Mūzikas ietekme uz apziņu – komponists J. Karlsons, arhitekts A. Kronbergs, bioķīmiķe D. Daija.
   

Jungs, Karls Gustavs. Karls Jungs. Domas un atklāsmes. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009].

Karla Gustava Junga darbi ir izcils palīgs meditācijas un bezapziņas izpratnē. Jo īpaši Jungs būs noderīgs tiem, kuri sliecas vairāk uzticēties zinātniekam nevis mūkam vai mācītājam. Jungam ir izcila un paliekoša nozīme XX gadsimta psiholoģijas un filosofijas attīstībā. Pats Jungs sevi dēvēja pirmkārt par praktiķi pretstatā zinātnes teorētiķiem. Šajā darbā ir apkopoti fragmenti no dažādiem Junga darbiem.
 

Kistenmahere, M., Hāberers, T., Kistenmahers, V. T. Dievs 9.0: kāda būs mūsu sabiedrības garīgā izaugsme? Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.

Cilvēces apziņas attīstības vēstures un nākotnes izklāsts. Kā kopš visprimitīvāko cilšu laikiem mainījušies cilvēku uzskati par Dievu, vērtībām, savstarpējām attiecībām. Argumentācija un loģiskums, kas parāda cilvēces noieto ceļu, ļauj uzticēties arī autoru ieskicetajām nākotnes vīzijām. Būtībā stāsts ir par to pašu Kena Vilbera AQAL karti, tikai daudz vienkāršākā valodā, nezaudējot skatījuma dziļumu.
 

Kītings, Tomass. Tuvība ar Dievu: ievads centrētības lūgšanā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2016].

Kītings ir ne tikai dziļš kristietis un kontemplācijas lietpratējs, bet arī psihoterapeits. "Dievišķā terapija" – tā saucas viena no šīs grāmatas nodaļām. Dievs ir vislabākais psihoterapeits. Tikai kā atrast ceļu pie viņa?
 

Krišnamurti, Džidu. Meditācijas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009.

Spraigas impresijas par meditāciju. Paradoksu un ķecerības pilnas. Reizēm šķiet, ka pat savstarpēji pretrunīgas domas. Tāds meistars kā Krišnamurti to var atļauties.
 

Krišnamurti, Džidu. Piezīmes par dzīvi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010.

Īsi sadzīviski vērojumi ar viediem vispārinājumiem: Domāšana un mīlestība. Bagātie un nabagie. Ceremonijas. Tikums. Miegs. Jutīgums. Personība. Klusums. Autoritāte. Vārdi. Dzīve pilsētā. u. c.
 

Linčs, Deivids. Ķerot lielo zivi: meditācija, apziņa un radošais gars. Rīga: Dienas Grāmata, 2008.

Pazīstamais kino režisors Deivids Linčs ir transcendentālās meditācijas sekotājs un popularizētājs. Viņa grāmata, kuras latviskais tulkojums kļuvis par bibliogrāfisku retumu, ir domas rosinoša lasāmviela par meditāciju, dzīves filosofiju un radošumu.

Linčs apraksta, kā viņš sāka meditēt, un, kā jau vairākus gadu desmitus meditē divas reizes katru dienu. Meditācija viņam ir kļuvusi par dzīves vieduma un radošuma avotu. Meditācija ir tas, kas Linčam veicina dzīves prieku un intuīciju: "Pieaug bauda dzīvot. Un izgaist negatīvisms."

Grāmatai ir vairāki izdevumi angļu valodā. Piemēram, desmitās gadadienas izdevumā ir arī Deivida Linča intervijas ar eksbītliem, transcendentālās meditācijas adeptiem Polu Makartniju un Ringo Stāru.
 

Meins, Džons. Vārds klusumā: kristīgās meditācijas rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009].

Kabatasgrāmatiņa meditācijas iesācējam. Benediktiešu mūks Džons Meins ir viens mūsdienu ievērojamākajiem kristīgās meditācijas teorētiķiem un praktiķiem. Ļoti koncentrēts, taču pamatīgs izklāsts.
 

Mērtons, Tomass. Iekšējā pieredze: piezīmes par kontemplāciju. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.

Līdz kļūt par XX gadsimta izcilo kontemplācijas meistaru, Tomass Mērtons paguva izbaudīt visnotaļ trauksmainu jaunību. Tur bijis daudz kļūdu un kritienu. Tieši ar to Mērtona pieredze iegūst vēl papildu intrigu un vērtību. Arī Mērtona pieredze ir sinerģija starp Rietumu un Austrumu tradīcijām, kaut gan paša Mērtona kristīgā piederība ir dziļa un neapšaubāma.
 

Mērtons, Tomass. Pārdomas vienatnē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2016].

Šī nelielā plānā grāmatiņa ir viens no Mērtona agrīnajiem darbiem. "Arī vislielākās apgaismības brīžos mēs klūpam un krītam. Bet, ja esam garīgā tumsā, mēs pat neapzināmies, ka esam nokrituši."
 

Mūks, Roberts. Kas ir meditācija?: teorija un prakse. Rīga : [Cīrulis], 1993.

Roberts Mūks (1923–2006) grāmatu "Kas ir meditācija?" sarakstīja dziļā trimdas laikā ASV pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Neskatoties uz laika un telpas attālumu, Mūks ļoti trāpīgi raksturo mūsdienu cilvēka izaicinājumus un meditācijas būtību.

Postmodernais cilvēks dzīvo nevis tagadnē, bet gan sapņos un domā par nākotni, ko tam sola tehnokrāti un zinātnieki. Bet šī nākotne ar katru jaunu atklājumu attālinās vairāk un vairāk, nespējot apmierināt viņa mākslīgi uzkurinātās alkas pēc "pēdējā risinājuma".

Kas ir meditācija? Līdzīgi var jautāt, kas ir mīlestība? To var saprast, tikai iesaistoties praksē. Tomēr Mūks sniedz arī racionālu definīciju: Meditācijas mērķis ir apgaismība (enlightentment) vai – precīzāk – atbrīvošanās no jebkāda ego apziņas iedibināta intelektuālisma un ar to saistītā verbālisma, t.i., no paļaušanās uz jēdzienu un vārdu visspēcības.

Grāmatas pirmajā nodaļā autors pievēršas ārējā un iekšējā Dieva jautājumiem. Tas ir jautājums arī par ārējo un iekšējo drošību un brīvību, par ārišķīgo un dziļi cilvēcisko. Tālāk viņš nonāk pie Dieva jēdziena līdzīgajām un atšķirīgajām interpretācijām budisma un Rietumu tradīcijās.

Otrā nodaļa veltīta ego jautājumam. "Egocentriķis ir cilvēks, kurš cieš no dziļi paslēptas trūkuma un iekšējās nestabilitātes sajūtas un kura dzīvi nosaka vajadzība pierādīt pasaules priekšā pretējo, proti, ka viņš ir kaut kas vērtīgs un neaizstājams."

Tālāk autors velk paralēles ar Froma psihoanalīzi un zenbudismu; tuvojoties meditācijas praksei, aplūko apziņas, zemapziņas un elpas fenomenus. Mūsdienu Rietumu sabiedrības cilvēka visparastākais apziņas stāvoklis ir "nomoda miegs". Budismā un meditācijā Mūks saskata ceļu uz atmošanos, uz apgaismību.

Roberts Mūks šajā grāmatā apskata vēl citus mūsdienu cilvēkam aktuālus "mūžīgos jautājumus" – grēks, neapziņas radītās delūzijas un depresija, nirvāna, dzīvošana pagātnē vai nākotnē, gavēnis un askēze, cilvēka bailes no iekšējā klusuma un sastapšanās pašam ar sevi, kosmiskā apziņa.

Grāmatas otrā daļa veltīta meditācijas būtībai, dažādu specifisku terminu skaidrojumiem, kā arī meditācijas prakses jautājumiem.
 

Paičs, Indulis. Deviņi dvēseles uzdevumi. Tuksneša tēvi un evolucionārā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

Induļa Paiča grāmata ir vērīgs skatījums uz mūsdienu cilvēka emocionālo pasauli. Runa ir par cilvēciskajām kaislībām. Nesaprastas un neapvaldītas kaislības var pāraugt atkarībās un mocītājos. Savukārt, savu kaislību izpratne var kļūt par atbalstu mūsu cilvēciskai izaugsmei.  

Grāmatas apakšvirsraksts norāda, ka autors atsaucas gan uz senajām garīgajām tradīcijām, gan arī uz mūsdienu psiholoģijas atziņām. Sava nozīme ir arī Induļa Paiča profesionālās darbības un studiju virzieniem – mācītājs, kontemplācijas skolotājs, psiholoģijas doktorants.

Deviņas cilvēciskās kaislības (emocijas) Indulis Paičs ir sistematizējis kā trīs reiz trīs triādes:

Miesas triāde

 • Rijība. Baudas sistēma.
 • Miesaskāre. Meklēšanas sistēma.
 • Mantkārība. Nodrošinājuma sistēma.

Dvēseles triāde

 • Dusmas. Aizsardzības sistēma.
 • Skumjas. Negatīvās pieredzes apstrādes sistēma.
 • Nemiers. Trauksmes un rotaļīguma sistēmas.

Gara triāde

 • Skaudība. Atdarināšanas sistēma.
 • Godkāre un lepnība 1. Etnocentriskums.
 • Godkāre un lepnība 2. Veselīgas robežas.

Indulis Paičs grāmatā sniedz arī instrukciju meditācijas sesijai.
 

Rors, R., Morels, M. Dievišķā deja: Trīsvienība un mūsu pārveide. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018].

Autoram raksturīgais neduālais skatījums arī lasītāju rosina brīvi, bez dogmām paskatīties uz kristietības vērtībām, kā arī palūkoties pašam uz sevi, uz garīgās pārveides un izaugsmes iespējām.
 

Rors, Ričards. Apslēptais: Svēto Rakstu garīgums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.

Ričards Rors ar sev raksturīgo neduālo pieeju ļauj no jauna paskatīties uz Svēto rakstu mācību. Tas ir pretstats daudzus gadsimtus valdošajam dogmātiskajam skatījumam. Grāmata mūsdienu cilvēkam ar kritisko domāšanu.
 

Rors, Ričards. Ar elpu zem ūdens: garīgums divpadsmit soļos. [Rīga]: Lietusdārzs, 2015.

Ikvienā no mums slēpjas kāda atkarība. Alkoholisms un narkomānija ir tikai sabiedrībā pamanītākās un atzītās atkarības. Bet cilvēki nepamana savu apsēstību ar citām tikpat postošām atkarībām, piemēram, paštaisnumu, upura lomu, pārprastu reliģiozitāti. Rors ļoti atzinīgi vērtē anonīma alkoholiķu 12 soļu programmas panākumus cilvēka garīgajā transformācija. 12 soļu programma virzību viņš pat salīdzina ar Evaņģēlijiem.
 

Rors, Ričards. Ādama atgriešanās: pieci apsolījumi vīrieša iniciācijas ceļā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Mūsdienu Rietumu sabiedrībā zēniem un jauniešiem pietrūkst atdarināšanas cienīgu piemēru savu tēvu un vectēvu vidū. Tā ir samaksa par nevērību pret tradīciju un autoritāti. Kas ir vīrieša iniciācija? Ko nozīmē būt īstam vīrietim, un kā par tādu kļūt.
 

Rors, R., Eberts, A. Eneagramma: deviņas dvēseles sejas. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012].

Eneagramma ir pašizziņas un savu ievainojumu dziedināšanas garīgs instruments. Grāmatā izklāstīti deviņi cilvēka rakstura tipi, parādīti orientieri katra tipa attīstībai. Trīs reizes esmu sācis šo grāmatu lasīt, bet tā arī tālu neesmu ticis, jo tas viss man atgādina horoskopus.
 

Rors, Ričards. Gaidot Ziemassvētkus: meditācijas katrai adventa dienai. [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2017].

Šī 2017. gada nogalē iznākusī grāmatiņa ir Latvijā populārā autora Ričarda Rora mācības apkopojums īsās esejās, kas sakārtotas lasīšanai katrai Adventa dienai. Lieliska iespēja šīs pārdomas apvienot ar ikdienas meditāciju.
 

Rors, Ričards. Kailā tagadne: lūkojoties pasaulē mistiķa acīm. [Rīga]: Zvaigzne ABC, 2013.

Pamatizklāsts par mistisko un kontemplatīvo dzīves redzējumu. Tas ir pretstats mūsdienu Rietumu sadzīvē, politikā un baznīcā valdošajam duālistiskajam piegājienam. Tas nemitīgi meklē un atrod konfliktus, kurus vēl vairāk saasina: "Iespējams, tu esi brīnījies, kāpēc politikā par "stipriem" tiek saukti tie, kas nekad nemaina savu viedokli."
 

Rors, Ričards. Kritiens augšup: garīgās mācības diviem dzīves posmiem. Rīga: Lietusdārzs, 2014.

Kāpēc "kritiens augšup"? Tāpēc, ka kritieni dažkārt ir ļoti vajadzīgi izaugsmei un sava ego deldēšanai. Protams, ja šajos kritienos neapdauzāmies tā, ka vairs nespējam pacelties. Otrs temats šajā grāmatā ir par cilvēka dzīves diviem posmiem – līdz brieduma gadiem un pēc to sasniegšanas. Katram posmam jāizvēlas sava programma, citādi sabiedrībā ir pārāk daudz nīgru veču, kuri nereti vēl ir gana jauni gados.
 

Rors, Ričards. Mīlestības ceļš: Asīzes Franciska alternatīvais garīgums. Rīga: Zvaigzne ABC, [2016].

Ričards Rors izklāsta izklāsta savu skatījumu uz kristietību un mūsdienu pasaules aktuālajiem jautājumiem balstoties uz Svētā Franciska un franciskāņu mācību. Iespējams, ka daudziem tas kļūs par jaunu vai uzticību atjaunojošu skatījumu uz kristietību, Dievu un Kristu. Te arī atradīsimies kopīgo un nošķirošo starp Jēzu kā vēsturisku personu un kosmisko Kristus tēlu.
 

Rors, Ričards. Mūžīgais dimants: mūsu īstās patības meklējumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

Ar mūžīgo dimantu Rors salīdzina cilvēka patieso būtību. Tā ir jāatrod un jāslīpē. "Nebeidzamā interese par mūsu īsto patību, šķiet, mazinās, ja samierināmies ar kādu "veiksmīgu lomu". Tas nozīmē, ka esam ļāvuši citiem apkārtējiem definēt to, kas esam, lai gan paši to nemaz nesaprotam."
 

Rors, Ričards. Šeit un tagad: meditācijas ceļš uz patiesu sirdsmieru. Rīga: Lietusdārzs, [2019].

Meditācija kā vingrinājums un dzīves filosofija būt šajā mirklī. Par realitātes tiešu uztveršanu un novērtēšanu. Autors apraksta arī dažus praktiskus vingrinājumus.
 

Rubenis, Juris. Ievads kristīgajā meditācijā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2008].

Koncentrēts ieskats kristīgās meditācijas pamatjautājumos. Maza kabatas grāmatiņa meditācijas iesācējiem.
 

Rubenis, Juris. Viņa un viņš: mīlestība, attiecības, sekss. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

Varbūt dažam labam grāmatas nosaukums būs maldinošs un sagādās vilšanos. Būtībā jau grāmata ir par garīgumu un kontemplāciju (meditāciju). Bet būtībā jau arī mīlestības, attiecību un seksa pamatā ir garīga dimensija. Grāmatā ir apkopotas Jura Rubeņa un viņa ievērību guvušo autoru domas, kas sākotnēji veidojušas "Elijas nama" retrītu saturu. Grāmatas sakārtojumā izklāsts virzīts no Viņa un Viņš dimensijas.
 

Seneka, Lūcijs Annējs. Vēstules Lucīlijam par ētiku. Rīga: Zinātne, [2019].

Seneka ir spilgts vēlīnās Stojas filosofs. Stoiķi māca, kā saglabāt dvēseles mieru dzīves bangojošajā okeānā. Seneka ir izpelnījies pārmetumus par to, ka viņa dzīve nesaskan ar to, ko pats mācīja. Tomēr jāņem vērā, ka Seneka vēstules savam skolniekam Lucīlijam ir rakstījis mūža nogalē, kad paša pieredze viņam kļuva par pamatu vērtību pārvērtēšanai.
 

Shaw, Sarah. The Art of Listening: A Guide to the Early Teachings of Buddhism. Shambhala, 2021. (Šova, Sāra. Māksla klausīties: ieskats agrīnajās Budisma mācībās)

Dīghanikāya vai Budas garie diskursi ir viena no četrām galvenajām budisma sākuma perioda mācību kolekcijām. Tās 34 suttas (sanskrita valodā – sutras) demonstrē ievērojamu plašumu gan saturā, gan stilā, veidojot visaptverošu kolekciju. Klausīšanās māksla iepazīstina ar Dīghanikāya un parāda vēsturiskās, kultūras un garīgās atziņas, kas rodas, kad mēs uzskatām budistu sutas kā mutisku literatūru.

Katra Dīghanikāya sutta ir ritmiska, ritmiska kompozīcija, kas attīstījās un ieviesās paaudžu starpā, to daudzinot. Simtiem gadu šīs mūžīgās mācības nekad netika pierakstītas. Pētot 12 Dīghanikāya suttas, zinātniece Sāra Šova apvieno literāro un personisko pieeju, balstoties uz savu pieredzi, rūpīgi pētot, dzirdot un daudzinot tekstus. Vienlaicīgi izsmalcināta un pavadoša, klausīšanās māksla iepazīstinās jūs ar agrīno budistu suttas daudzveidību un skaistumu.
 

Shunmyō Masuno. ZEN. The Art of Simple Living

Masuno ir zen priesteris un ainavu arhitekts. Viens no viņa ainavu projektiem ir mūsu "Likteņdārzs".

Grāmatā ir 100 īsas esejas, kas māca dzīves vienkāršību, izskaidro zen un meditācijas principus. Vispirms iepazīsti pats sevi, tas ir pirmais solis uz vienkāršību – tā Masuno sāk savu vēstījumu. Kā atrast laiku pašam sev laikā, kad laika nav. Autors daudz uzmanības velta arī saskarsmei ar dabu. Savas dzīves apkārtnes sakārtošana nozīmē arī sakārtot savu prātu un emocijas. Kāda nozīme ir ēdienam. Ko tu vari atklāt savā rokrakstā. Balss un rečitācijas. Elpas un pozas (stājas) nozīme ikdienas dzīvē un meditācijā. Kā meditāciju integrēt savā ikdienā. Laika izniekošana uztraucoties par to, ko tu nevari ietekmēt. Darba un atpūtas ritms. Labo un slikto domu spēks. Kā sevī un apkārtējā pasaulē atklāt ko jaunu. Kā gūt prieku no darba, ko dari. Kā uzturēt elastīgu prātu. Zen būtība ir vienkāršo lietu brīnišķīgums. Atrast burvību lietās, kas ir "izģērbtas" no visa, bez jelkādiem rotājumiem. Tā mēs redzam lietas.

Grāmata nav tulkota latviski, taču angliski ir pieejama Latvijas grāmatnīcās.
 

Sudzuki, Šinrjū. Zen prāts, iesācēja prāts. Rīga: Zvaigzne ABC, [2013].

Labākais, ko esmu atradis par zenbudismu latviski. Suzuki vienkārši izklāsta (cik nu zen meistari to atļaujas) zenbudisma būtību un savus ieteikumus meditācijai. Iesācēja prāts jeb shoshin nozīmē jaunatvērtu, ar konceptiem un pārgudriem aizspriedumiem neapgrūtinātu pasaules redzējumu. Meditācijas saprašanā un apguvē tas ir ļoti būtiski.
 

Šafaka, Elifa. Četrdesmit vārtu uz mīlestību. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Divi paralēli sižeti par atvērtību mīlestībai. Viens stāsts ir par mūsdienu sievieti, kura četrdesmit gados piedzīvo jaunu atklāsmi par mīlestību; otrs par sūfiju absolūto mīlestības filosofiju. Abos gadījumos stāsts ir par mīlestību un personības garīgo izaugsmi.
 

Thiķs, Ņothaņs. Bailes: padomi, kā izkļūt no dzīves virpuļiem. Rīga: Sētava, 2016.

Bailes ir tās važas, kas mūs apņem kopš dzimšanas. Bailes mums neļauj dzīvot tagadnē, adekvāti uztver realitāti un būt laimīgiem. Autors uz šiem jautājumiem skatās no budisma pozīcijām, reizēm norādot uz līdzībām arī kristietībā. Grāmatā iekļaut vairāki praktiski padomi, kā bailes transformēt pozitīvā un radošā attieksmē pret dzīvi.
 

Vēra, Bronija. Piecas lietas, ko cilvēki visbiežāk nožēlo pirms nāves: kā dzīvot, lai aizejot nekas nebūtu jānožēlo. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Bronija Vēra šajā grāmatā apkopojusi savu pieredzi, ko guvusi kā nedziedināmi slimu cilvēku kopēja. Viņa apcer arī savu meditācijas pieredzi, kā meditācija līdzejusi dzīves grūtajos brīžos. Viņa stāsta par meditāciju kā dziedinošu līdzekli. Vēl šī grāmata ir stāsts par to, kā atsaukties savai sirdsbalsij.
 

Vēra, Bronija. Tavs pārmaiņu gads: 52 esejas par dzīvi bez nožēlas. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017].

Grāmata var būt lielisks papildinājums iknedēļas meditatīvām pārdomām gada garumā. Autore ir ļāvusies dzīvei, kas rit patiesas sevis atklāsmes gaitu. Viņai ir dziļa meditācijas pieredze. Šī grāmata ir turpinājums pirmajai Bronijas Vēras latviski izdotajai grāmatai "Piecas lietas, ko cilvēki visbiežāk nožēlo pirms nāves".
 

Vilbers, Kens. Īsa visaptverošā vēsture. [Rīga]: Jumava, 2011.

Kena Vilbera universāli sintētiskais pasaules skatījums, kas palīdz integrāli palūkoties uz cilvēku, izmantojot lielo garīgo tradīciju un modernās zinātnes atziņas. Latviski ir tulkoti jau vairāki Kena Vilbera darbi, taču šo grāmatu iesaku kā sākumu Kena Vilbera integrālās teorijas apgūšanai.
 

Viņa Svētība Dalailama XIV. Meditācija ikdienā: budisma uzskatu, meditācijas un darbības koncentrēts pārskats. Rīga: Ganden, 2016.

Šajā grāmatā Dalailama ļoti vienkāršā valodā sniedz konspektīvu ieskatu budisma vēsturē un mācības būtībā, kā arī izklāsta meditācijas prakses pamatus.

Galvenie apskatītie jēdzieni: Divas galvenās budisma skolas – Mahajāna un Hinajāna; Par Dievu un dievībām; Viedums; Sapņi un apziņas tipi; Karma un reinkarnācija; Samsāra – cikliskā eksistence; Visuma evolūcija; Tukšums – prāta galējā daba; Laime un ciešanas; Nirvāna; Patiesība – konvencionālā un galējā; Nošķirtība un būšana sabiedrībā; Prāts; Četras cēlās patiesības; Motivācija; Emocijas un to kontrole.

Praktiski padomi meditācijai: Labākais laiks meditācijai; Meditācijas vieta; Ķermenis un poza; Mantra; Dziļās meditācijas; Paramitas jeb pilnības, kuras jāpraktizē.

 

MEDITĀCIJAS TELPA