Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu sējumi

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 6 (XXVI), Latviešu terminoloģija simts gados. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. | SATURA RĀDĪTĀJS (PDF)

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 5 (XXV), Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767–1814). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. | SATURA RĀDĪTĀJS (PDF)

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. 3. (XXIII) sējums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. 2. (XXII) sējums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. [XXI]. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2009].

Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti. XX. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1998.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti. XIX. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1994.

Latvijas Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: daiļliteratūra latviešu grāmatniecībā. [XVIII]. Rīga: Avots, 1991.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas problēmas. [XVII]. Rīga: Avots, 1989.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: informatīvi bibliogrāfiskā nodrošinājuma problēmas. [XVI]. Rīga: Avots, 1988.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata latviešu sabiedrībā, 1856–1870. [XV]. Rīga: Avots, 1987.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. [XIV]. Rīga: Avots, 1986.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti. [XIII]. Rīga: Avots, 1985.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: bibliotēkas – lasītājiem. [XII]. Rīga: Avots, 1984.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: bibliotēku darbs. [XI]. Rīga: Avots, 1984.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti. 5 (X). Rīga: Avots: 1981.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs. 4 (IX). Rīga: Avots: 1980.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. 3 (VIII). Rīga: Zvaigzne: 1979.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. 2 (VII). Rīga: Zvaigzne: 1979.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. I (VI). Rīga: Zvaigzne: 1977.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Raksti. V. Rīga: Zvaigzne, 1974.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Raksti. IV. Rīga: Zvaigzne, 1973.

Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Raksti. II–III. Rīga: [Zvaigzne], 1970.

Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Raksti. I. Rīga: [Latvijas PSR Valsts bibliotēka], 1964.

 

LNB ZINĀTNISKIE RAKSTI