LNB sadarbības līgums ar Moldovas Nacionālo bibliotēku

19/09/2018
IzdrukātNosūtīt
No kreisās: Moldovas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Aļona Tostogana, LNB izpilddirektore Dzintra Mukāne
No kreisās: Moldovas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Aļona Tostogana, LNB izpilddirektore Dzintra Mukāne
1

2018. gada 18. septembrī Latvijas Nacionālā bibliotēka parakstīja sadarbības līgumu ar Moldovas Nacionālo bibliotēku. Sadarbības līgums paredz starptautiskās grāmatu apmaiņas attīstību, kopīgu lekciju, apmācību, konferenču un izstāžu organizēšanu, speciālistu pieredzes apmaiņu visās bibliotekārā darba jomās, lai turpinātu profesionālo izaugsmi un mācības darba vietā.

17. -21. septembrī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Rīgā viesojas Moldovas Nacionālās bibliotēkas darbinieki.