LNB Kompetenču attīstības centra piedāvāto kursu anotācijas

Izdrukāt

Informācija par kursiem pa tālruni 67806129 vai e-pastu: kompetencu.centrs@lnb.lv

PIETEIKTIES KURSIEM

Mācību kursu anotācijas

16 stundu programma "Skolas bibliotēkas darba organizācija" (PDF)

36 stundu programma "Skolēnu vispārējo kompetenču attīstība bibliotēkā" (PDF)

40 stundu programma "Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā" (PDF)

80 stundu programma "Dizaina domāšanas integrēšana bibliotēkas pakalpojumu sniegšanā" (PDF)

160 stundu programma "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" (PDF)

160 stundu programma "Pieaugušo lietpratības attīstīšana bibliotekārajā un informācijas darbā" (PDF)

960 stundu programma "Bibliotēku zinības" (PDF)

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana (PDF)

Bērnu un jauniešu jaunākā daiļliteratūra: tendences un lasīšanas veicināšana (PDF)

Bibliotēkas darbība un lietpratībā balstīta jaunā satura īstenošanā izglītībā (PDF)

Bibliotēku informācijas sistēma un datu organizēšana (PDF)

Bibliotēku interešu aizstāvība (PDF)

Bibliotēkas krājuma pārvaldība, uzskaite, tehniskā apstrāde (PDF)

Bibliotēkas un informācijas institūcijas vadība (PDF)

Bibliotēku statistika (PDF)

Cilvēka informacionālā uzvedība (PDF)

Darbnīca "Kā sadzirdēt savu auditoriju?" (PDF)

Datu organizēšana bibliotēku informācijas sistēmā (PDF)

Dāvinājums un ziedojums bibliotēkā (PDF)

Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana (PDF)

Excel lietpratējiem (PDF)

Fotoattēlu pēcapstrāde (PDF)

Google un citu bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana darba vidē (PDF)

Ievads klasificēšanā ar UDK (PDF)

Improvizācijas teātra spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā (PDF)

Informācijas drošība bibliotēkā (PDF)

Informācijas mārketings (PDF)

Informācijas meklējumvalodas (PDF)

Informācijas meklēšana digitālajā kolekcijā Periodika.lv (PDF)

Informācijas meklēšanas, izguves iespējas un autoritatīvā kontrole IIS Aleph datubāzēs (PDF)

Intelektuālais īpašums (PDF)

Interaktīvās nodarbības bērnu un jauniešu bibliotēkās (PDF)

Jaunākā latviešu oriģinālliteratūra pieaugušo auditorijai (PDF)

Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu vadības pieejas (PDF)

Kreatīvā informācijas meklēšana (PDF)

Latvijas bibliotēku sistēma un bibliotēku darbību reglamentējošie dokumenti (PDF)

Latvijas bibliotēku vēsture (PDF)

Latvijas periodika: informācijas resursi un kā tos izmantot (PDF)

Lietišķās sarakstes etiķete bibliotekāra darbā (PDF)

Literatūras pamati bibliotekāriem: māksla, kritika, process (PDF)

Maketēšanas pamati (PDF)

MS Excel: izklājlapas un to pielietojums bibliotekārajā darbā (PDF)

Mūsdienīga bibliotēka – iekārtojums un droša darba vide (PDF)

(Ne)nopietna spēle nopietniem jautājumiem (PDF)

Pakalpojuma nodrošināšana personām ar funkcionēšanas traucējumiem un sociāli marginālām grupām (PDF)

Pieaugušo izglītības didaktika (PDF)

Prezentācijas rīku pamatprasmju pilnveide (PDF)

Profesionāla konsultēšana (PDF)

Runas prasmes saziņā (PDF)

Skolas bibliotēka: no tradicionālas uz zināšanu bibliotēku (PDF)

Skolas bibliotēkas krājums un tā uzskaite (PDF)

Skolēnu informācijpratības pilnveide bibliotēkā (PDF)

Skolēnu literāro interešu veidošana (PDF)

Sociālie mediji bibliotēkas publicitātē un tēla veidošanai (PDF)

Teksta dizaina pamati (PDF)

Tests klātienē tālmācības izglītības programmā "Androgoģija" (gala pārbaudījums) (PDF)

Tiešsaites abonētās datubāzes (PDF)

Tika, tika, gramatika: praktikums latviešu valodas prasmju pilnveidē (PDF)

Tulkotā daiļliteratūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences (PDF)

Vērtības un bibliotekārā ētika (PDF)