LNB krājuma jaunieguvumi: 2013.gada decembris un 2014.gada janvāris

10/02/2014
Izdrukāt
Izdevums ir izstādes "History Memory Identity: Contemporary Photography from Eastern Europe" katalogs. Izstāde notika 2009./2010. gadā Modēnā, Itālijā. Tās uzmanības centrā - vēstures, atmiņas un identitātes jautājumi Austrumeiropā laikmetīgās mākslas kontekstā, par atskaites punktu ņemot Berlīnes mūra krišanu. Izdevumā ir apskatīti darbi no Fondazione Cassa di Risparmio di Modena kolekcijas un pārstāvēti 29 mākslinieki no 18 valstīm, tostarp Lietuvas un Igaunijas.
Izdevums ir izstādes "History Memory Identity: Contemporary Photography from Eastern Europe" katalogs. Izstāde notika 2009./2010. gadā Modēnā, Itālijā. Tās uzmanības centrā - vēstures, atmiņas un identitātes jautājumi Austrumeiropā laikmetīgās mākslas kontekstā, par atskaites punktu ņemot Berlīnes mūra krišanu. Izdevumā ir apskatīti darbi no Fondazione Cassa di Risparmio di Modena kolekcijas un pārstāvēti 29 mākslinieki no 18 valstīm, tostarp Lietuvas un Igaunijas.
Gelas  N., "Romain Gary, ou, L'humanisme en fiction: s'affranchir des limites, se construire dans les marges". Autors ir pazīstams Romēna Garī daiļrades eksperts. Grāmatā dziļi pētīta, latviski daudz tulkotā franču rakstnieka daiļrade. Garī darbus raksturo nesamierināšanās ar dogmatisko totalitārismu, sākot ar nacismu un beidzot ar staļinismu, un sacelšanās pret realitāti un „dabas likumiem", kas ierobežo cilvēku.
Gelas N., "Romain Gary, ou, L'humanisme en fiction: s'affranchir des limites, se construire dans les marges". Autors ir pazīstams Romēna Garī daiļrades eksperts. Grāmatā dziļi pētīta, latviski daudz tulkotā franču rakstnieka daiļrade. Garī darbus raksturo nesamierināšanās ar dogmatisko totalitārismu, sākot ar nacismu un beidzot ar staļinismu, un sacelšanās pret realitāti un „dabas likumiem", kas ierobežo cilvēku.
Krājums atspoguļo Aristoteļa pētniecības starptautisko vērienu, pulcinot autorus no Lielbritānijas, ASV, Vācijas, Francijas, Šveices, Itālijas, Kanādas un Japānas. Pienācīga loma atvēlēta autoriem no Oksfordas Universitātes, kur jau vairākus gadsimtus ir Aristoteļa pētniecības centrs.  Atspoguļots pētniecības jautājumu loks no tekstuālas un filoloģiskas Aristoteļa tematikas analīzes līdz drosmīgi interpretējošām pieejām.
Krājums atspoguļo Aristoteļa pētniecības starptautisko vērienu, pulcinot autorus no Lielbritānijas, ASV, Vācijas, Francijas, Šveices, Itālijas, Kanādas un Japānas. Pienācīga loma atvēlēta autoriem no Oksfordas Universitātes, kur jau vairākus gadsimtus ir Aristoteļa pētniecības centrs. Atspoguļots pētniecības jautājumu loks no tekstuālas un filoloģiskas Aristoteļa tematikas analīzes līdz drosmīgi interpretējošām pieejām.
"The Cambridge Handbook of Pragmatics" – autoritatīvā rokasgrāmata  iepazīstina ar galvenajām nozares pētniecības teorijām, aplūko pragmatiku no dažādām perspektīvām. Īpaši daudz uzmanības veltīts daudzsološām jomām un teorijām, kas virzīs pragmatikas pētniecību tuvākajā nākotnē.
"The Cambridge Handbook of Pragmatics" – autoritatīvā rokasgrāmata iepazīstina ar galvenajām nozares pētniecības teorijām, aplūko pragmatiku no dažādām perspektīvām. Īpaši daudz uzmanības veltīts daudzsološām jomām un teorijām, kas virzīs pragmatikas pētniecību tuvākajā nākotnē.
Jesaja Berlins 1921. g., 11 gadu vecumā, no Rīgas ierodas Anglijā. 30 gadu vecumā viņš jau ir britu intelektuālās dzīves epicentrā. Berlina filozofija nav zaudējusi ietekmi joprojām, tomēr viņš palicis pārsteidzoši nesaprasts akadēmiskajā vidē. Autors izceļ Berlina vērtību plurālisma ideju un neatrisināmo konfliktu starp cilvēciskajām vērtībām. Pasaulē, kurā brīvība ir izplatījusies lēnāk kā demokrātija, Berlina brīvības un godaprāta idejas ir aktuālāks nekā jebkad agrāk.
Jesaja Berlins 1921. g., 11 gadu vecumā, no Rīgas ierodas Anglijā. 30 gadu vecumā viņš jau ir britu intelektuālās dzīves epicentrā. Berlina filozofija nav zaudējusi ietekmi joprojām, tomēr viņš palicis pārsteidzoši nesaprasts akadēmiskajā vidē. Autors izceļ Berlina vērtību plurālisma ideju un neatrisināmo konfliktu starp cilvēciskajām vērtībām. Pasaulē, kurā brīvība ir izplatījusies lēnāk kā demokrātija, Berlina brīvības un godaprāta idejas ir aktuālāks nekā jebkad agrāk.
Greenfeld, L., "Mind, Modernity, Madness: The Impact of Culture on Human Experience" – saistība starp cilvēka garīgo veselību un moderno kultūru ir cieša. Grāmata ir modernisma un nacionālisma problēmām veltītās triloģijas pēdējā daļa. Tēma aktuāla ne vien sociālo zinātņu un kultūras pētniekiem, bet arī medicīnas speciālistiem.
Greenfeld, L., "Mind, Modernity, Madness: The Impact of Culture on Human Experience" – saistība starp cilvēka garīgo veselību un moderno kultūru ir cieša. Grāmata ir modernisma un nacionālisma problēmām veltītās triloģijas pēdējā daļa. Tēma aktuāla ne vien sociālo zinātņu un kultūras pētniekiem, bet arī medicīnas speciālistiem.
Nozīmīgs pētījums par sieviešu dzīvi Eiropā pēckara posmā, kurā raksturots sieviešu darbs kā „modernās dzīves dzinējspēks”, patērnieciskums, mātes loma, lesbiešu jautājums un politiskā līdzdalība. Problēmas Baltijas valstīs analizētas Lietuvas Universitātes socioloģijas profesora A. Tereškina rakstā, kas norāda uz dzimumu nevienlīdzības procesu pastiprināšanos Baltijas valstīs arī  pēc padomju varas perioda beigām.
Nozīmīgs pētījums par sieviešu dzīvi Eiropā pēckara posmā, kurā raksturots sieviešu darbs kā „modernās dzīves dzinējspēks”, patērnieciskums, mātes loma, lesbiešu jautājums un politiskā līdzdalība. Problēmas Baltijas valstīs analizētas Lietuvas Universitātes socioloģijas profesora A. Tereškina rakstā, kas norāda uz dzimumu nevienlīdzības procesu pastiprināšanos Baltijas valstīs arī pēc padomju varas perioda beigām.
"The Creation of Inequality: How Our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery, and Empire" – mūsu priekšteči dzīvoja mazās grupās un smagi strādāja, lai saglabātu sociālo vienlīdzību. Taču, veidojoties lielākām sabiedriskām grupām, pieauga arī nevienlīdzība. Grāmata seko šīm izmaiņām dažādās kultūrās, parādot, ka iedzīvotāju skaita palielināšanās un pārtikas uzkrājumu veidošanās nav vienīgie nevienlīdzības cēloņi.
"The Creation of Inequality: How Our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery, and Empire" – mūsu priekšteči dzīvoja mazās grupās un smagi strādāja, lai saglabātu sociālo vienlīdzību. Taču, veidojoties lielākām sabiedriskām grupām, pieauga arī nevienlīdzība. Grāmata seko šīm izmaiņām dažādās kultūrās, parādot, ka iedzīvotāju skaita palielināšanās un pārtikas uzkrājumu veidošanās nav vienīgie nevienlīdzības cēloņi.
„Motherland in Danger: Soviet Propaganda During World War II" – grāmata ļauj lasītājiem ielūkoties staļinistiskās PSRS propagandas mašinērijā. Autors pēta, kā padomju mediji atspoguļoja un vienlaikus izkropļoja katru kara aspektu, t.sk. neveiksmes frontē, piespiedu darbu, nacistu pastrādātās nežēlības u.c. Šī propaganda ir atstājusi ietekmi arī uz mūsdienu priekšstatiem par karu – gan Krievijā, gan ārpus tās.
„Motherland in Danger: Soviet Propaganda During World War II" – grāmata ļauj lasītājiem ielūkoties staļinistiskās PSRS propagandas mašinērijā. Autors pēta, kā padomju mediji atspoguļoja un vienlaikus izkropļoja katru kara aspektu, t.sk. neveiksmes frontē, piespiedu darbu, nacistu pastrādātās nežēlības u.c. Šī propaganda ir atstājusi ietekmi arī uz mūsdienu priekšstatiem par karu – gan Krievijā, gan ārpus tās.
„Transnational Soldiers: Foreign Military Enlistment in the Modern Era” - pētot pasaules vēsturi, vēsturniekiem nācies secināt, ka nav bijis neviena kara bez brīvprātīgajiem karotājiem, kas labprātīgi pieteikušies karot svešu tautu karos. Grāmatā apskatīti militārie algotņu pakalpojumi sākot ar 18. gs. līdz pat 20. gs. beigām.
„Transnational Soldiers: Foreign Military Enlistment in the Modern Era” - pētot pasaules vēsturi, vēsturniekiem nācies secināt, ka nav bijis neviena kara bez brīvprātīgajiem karotājiem, kas labprātīgi pieteikušies karot svešu tautu karos. Grāmatā apskatīti militārie algotņu pakalpojumi sākot ar 18. gs. līdz pat 20. gs. beigām.
Skatīta plašsaziņas līdzekļu organizāciju  ietekme uz sabiedriskās politikas izstrādi un ieviešanu. 1. daļā analizēta politiskās filozofijas ietekme uz sabiedriski politisko domu; tiek pētīts, kā mediju organizācijas veido ziņu reprezentāciju par sabiedriski politiskiem jautājumiem un kā tās tiek  kontekstualizētas un pārveidotas sabiedriskam patēriņam. 2. daļa no psiholoģijas viedokļa skaidro saistību starp medijiem, sabiedrību un sabiedriskās politikas veidotājiem.
Skatīta plašsaziņas līdzekļu organizāciju ietekme uz sabiedriskās politikas izstrādi un ieviešanu. 1. daļā analizēta politiskās filozofijas ietekme uz sabiedriski politisko domu; tiek pētīts, kā mediju organizācijas veido ziņu reprezentāciju par sabiedriski politiskiem jautājumiem un kā tās tiek kontekstualizētas un pārveidotas sabiedriskam patēriņam. 2. daļa no psiholoģijas viedokļa skaidro saistību starp medijiem, sabiedrību un sabiedriskās politikas veidotājiem.
Salīdzinot ar ASV, Eiropā komerctelevīzijas ienākušas nesen (oficiāli 1989. g., pieņemot direktīvu par „Televīziju bez robežām”). Privātās televīzijas ieviešana, kas daļēji tika koordinēta Eiropas līmenī, tika dedzīgi apspriesta 1980. gados. Tomēr lielākā daļa apgalvojumu par privātās televīzijas fenomenu ir balstīti nevis empīriskos apgalvojumos, bet drīzāk ideoloģiskos argumentos par vai pret komerctelevīziju.
Salīdzinot ar ASV, Eiropā komerctelevīzijas ienākušas nesen (oficiāli 1989. g., pieņemot direktīvu par „Televīziju bez robežām”). Privātās televīzijas ieviešana, kas daļēji tika koordinēta Eiropas līmenī, tika dedzīgi apspriesta 1980. gados. Tomēr lielākā daļa apgalvojumu par privātās televīzijas fenomenu ir balstīti nevis empīriskos apgalvojumos, bet drīzāk ideoloģiskos argumentos par vai pret komerctelevīziju.
Kopš radio un televīzijas ziņu sākotnes žurnālistika piedzīvojusi daudz pārmaiņu, tomēr vienmēr paturējusi savas pamatvērtības un prakses. Grāmata ir atgādinājums, aizstāvība un skaidrojums par žurnālistikas pamatvērtībām, īpašu uzmanību veltot saspēlei starp teoriju, konceptuālu analīzi un praksi. Vadoši pētnieki filozofijā, žurnālistikā un komunikācijā piedāvā esejas par objektivitāti, privātumu, tiešsaistes žurnālistiku, žurnālista definīciju u.c.
Kopš radio un televīzijas ziņu sākotnes žurnālistika piedzīvojusi daudz pārmaiņu, tomēr vienmēr paturējusi savas pamatvērtības un prakses. Grāmata ir atgādinājums, aizstāvība un skaidrojums par žurnālistikas pamatvērtībām, īpašu uzmanību veltot saspēlei starp teoriju, konceptuālu analīzi un praksi. Vadoši pētnieki filozofijā, žurnālistikā un komunikācijā piedāvā esejas par objektivitāti, privātumu, tiešsaistes žurnālistiku, žurnālista definīciju u.c.
„Cybercrime: Criminal Threats From Cyberspace” – autore, Deitonas universitātes profesore S. Brennere, definē un izskaidro jēdzienus „kibertelpa” un „datornoziegumi”. Skatīti kibernoziegumu rašanās un attīstības vēsturiskie aspekti, kā arī analizēts informācijas sistēmu drošības juridiskais saturs. Grāmata iegādāta pēc RSU asociētā profesora un Satversmes tiesas tiesneša Ulda Ķiņa ieteikuma.
„Cybercrime: Criminal Threats From Cyberspace” – autore, Deitonas universitātes profesore S. Brennere, definē un izskaidro jēdzienus „kibertelpa” un „datornoziegumi”. Skatīti kibernoziegumu rašanās un attīstības vēsturiskie aspekti, kā arī analizēts informācijas sistēmu drošības juridiskais saturs. Grāmata iegādāta pēc RSU asociētā profesora un Satversmes tiesas tiesneša Ulda Ķiņa ieteikuma.
„Современное международное частное право в России и Евросоюзе” – monogrāfijā apskatīts ārvalstu pilsoņu un juridisko personu tiesiskais statuss Krievijā, tās kaimiņvalstīs un Eiropas Savienībā. Autori analizē nozīmīgus starptautisko privāttiesību institūtus – lietu un saistību tiesības, starptautiskos kravu pārvadājumus, deliktu tiesības, ģimenes, laulību un mantojuma tiesības, starptautiskās komercarbitrāžas un civilprocesa tiesību normas.
„Современное международное частное право в России и Евросоюзе” – monogrāfijā apskatīts ārvalstu pilsoņu un juridisko personu tiesiskais statuss Krievijā, tās kaimiņvalstīs un Eiropas Savienībā. Autori analizē nozīmīgus starptautisko privāttiesību institūtus – lietu un saistību tiesības, starptautiskos kravu pārvadājumus, deliktu tiesības, ģimenes, laulību un mantojuma tiesības, starptautiskās komercarbitrāžas un civilprocesa tiesību normas.
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta 1990. gadā uzsāktais pētījums vainagojies ar autoru kolektīva zinātnisko monogrāfiju. Aplūkoti tādi jautājumi kā Latvijas sabiedrības integrācija etnisko un lingvistisko interešu grupu skatījumā, nacionālās identitātes attīstība un identitātes meklējumi poļu un krievu minoritāšu kopienās Baltijas valstīs.
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta 1990. gadā uzsāktais pētījums vainagojies ar autoru kolektīva zinātnisko monogrāfiju. Aplūkoti tādi jautājumi kā Latvijas sabiedrības integrācija etnisko un lingvistisko interešu grupu skatījumā, nacionālās identitātes attīstība un identitātes meklējumi poļu un krievu minoritāšu kopienās Baltijas valstīs.
Lai veicinātu skolēnu labāku apmācāmību, viens no vienkāršākajiem veidiem ir uzturēt labu savstarpējo saskarsmi starp ģimeni un skolu. Diemžēl ne vienmēr tas tiek darīts. Kāpēc? Šīs grāmatas autori mēģina atrast atbildi.
Lai veicinātu skolēnu labāku apmācāmību, viens no vienkāršākajiem veidiem ir uzturēt labu savstarpējo saskarsmi starp ģimeni un skolu. Diemžēl ne vienmēr tas tiek darīts. Kāpēc? Šīs grāmatas autori mēģina atrast atbildi.
„Мониторинг качества образовательного процесса в школе: монография” – sistemātisks skatījums uz „izglītības kvalitātes” izpratni mūsdienu izglītības sistēmā. Izglītības kvalitāte ir saistīta ar skolas vadīšanu un jaunajām tehnoloģijām.
„Мониторинг качества образовательного процесса в школе: монография” – sistemātisks skatījums uz „izglītības kvalitātes” izpratni mūsdienu izglītības sistēmā. Izglītības kvalitāte ir saistīta ar skolas vadīšanu un jaunajām tehnoloģijām.
Tomasello, M., „Origins of Human Communication”: cilvēku komunikācija evolūcijas gaitā veidojusies no nepieciešamības sadarboties. Balstoties gan cilvēku mazuļu, gan primātu komunikācijas empīriskā izpētē, Tomasello argumentē, ka cilvēku  komunikācija ir unikāla ne tikai ar to, ka cilvēkiem ir valoda. Fundamentālākie tieši cilvēciskas komunikācijas aspekti ir uz sadarbību vērstas sociālās saziņas adaptācijas kā tādas – primātiem tādu nav.
Tomasello, M., „Origins of Human Communication”: cilvēku komunikācija evolūcijas gaitā veidojusies no nepieciešamības sadarboties. Balstoties gan cilvēku mazuļu, gan primātu komunikācijas empīriskā izpētē, Tomasello argumentē, ka cilvēku komunikācija ir unikāla ne tikai ar to, ka cilvēkiem ir valoda. Fundamentālākie tieši cilvēciskas komunikācijas aspekti ir uz sadarbību vērstas sociālās saziņas adaptācijas kā tādas – primātiem tādu nav.
"Espresso Coffee: The Science of Quality" – plaša informācija tiem, kam svarīga kafijas kvalitāte. Detalizēti izklāstīta kafijas ķīmija un ražošana: kafijas lauksaimniecība, jēlkafiju apstrāde, grauzdēšana, malšana, iepakojums, filtrēšana un tehnoloģija, kas atdala kofeīnu no kafijas.
"Espresso Coffee: The Science of Quality" – plaša informācija tiem, kam svarīga kafijas kvalitāte. Detalizēti izklāstīta kafijas ķīmija un ražošana: kafijas lauksaimniecība, jēlkafiju apstrāde, grauzdēšana, malšana, iepakojums, filtrēšana un tehnoloģija, kas atdala kofeīnu no kafijas.
"Engineered Biomimicry" pēta tehnoloģijas, kuru darbības principi aizgūti no dzīvās dabas sistēmām. Grāmata sniedz ieskatu dažādās pētniecības nozarēs, kurās tiek pētīta biomimikrija. Biomimikrijas zinātne ļāvusi radīt daudzus plaši izplatītus priekšmetus, piemēram, Velcro lentu, kas modelēta, atveidojot dzeloņainos āķīšus uz augu sēklām un augļiem.
"Engineered Biomimicry" pēta tehnoloģijas, kuru darbības principi aizgūti no dzīvās dabas sistēmām. Grāmata sniedz ieskatu dažādās pētniecības nozarēs, kurās tiek pētīta biomimikrija. Biomimikrijas zinātne ļāvusi radīt daudzus plaši izplatītus priekšmetus, piemēram, Velcro lentu, kas modelēta, atveidojot dzeloņainos āķīšus uz augu sēklām un augļiem.
"Household finance: adrift in a sea of red ink" - grāmatā raksturotas  3 svarīgākās (politiskās, ekonomiskās un sadzīves) problēmas, kas nosaka sociālo un finanšu vidi, kurā mēs dzīvojam: parādsaistības mājsaimniecībās, dotācijas un saikne starp izglītību un nodarbinātību. Autors jau kopš 1961.g. vadījis stratēģiskās plānošanas, riska vadības u.c. seminārus daudzās pasaules valstīs, ir 150 grāmatu autors.
"Household finance: adrift in a sea of red ink" - grāmatā raksturotas 3 svarīgākās (politiskās, ekonomiskās un sadzīves) problēmas, kas nosaka sociālo un finanšu vidi, kurā mēs dzīvojam: parādsaistības mājsaimniecībās, dotācijas un saikne starp izglītību un nodarbinātību. Autors jau kopš 1961.g. vadījis stratēģiskās plānošanas, riska vadības u.c. seminārus daudzās pasaules valstīs, ir 150 grāmatu autors.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22