LNB izstādi par Jelgavas Stefenhāgeniem noslēgs ekskursija un priekšlasījumi

19/09/2019
Izdrukāt
Diorama izstādē "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919". Foto: Kristians Luhaers
Diorama izstādē "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919". Foto: Kristians Luhaers
1

Septembra pēdējā nedēļā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks izstādes "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919" noslēdzošie pasākumi. 24. septembrī plkst. 16.00 interesentiem tiek piedāvāta ekskursija izstādē tās satura autora Paula Daijas vadībā. Savukārt 26. septembrī plkst. 16.00 Letonikas un Baltijas centra lasītavā (5. stāvā) aicinām apmeklēt LNB krājuma pētnieku priekšlasījumus "Sarunas pie Stefenhāgenu grāmatu skapja". Dalība abos pasākums bez maksas.

Priekšlasījumu laikā Jelgavas izdevēju Stefenhāgenu grāmatu tūkstošu vidū tiks aplūkoti tikai nedaudzi izdevumi vai grāmatu grupas, taču katra no tām tomēr ir zīmīga un guvusi LNB Letonikas un Baltijas centra pētnieku ievērību. Seši stāstījumi pievērsīs uzmanību apgāda dažādu periodu iespieddarbiem, atklājot Stefenhāgenu darbības idejiskos vai komerciālos apsvērumus.

P. Daijas stāstījums fokusēts uz grāmatām kā apgaismības ideju nesējām, mēģinot izgaismot apgāda pienesumu sava laika kultūras bagātināšanā. Turpretī Ināra Klekere iepazīstinās ar Stefenhāgenu darbības finansiālajiem aspektiem un to lomu uzņēmuma izaugsmē. Sarežģītās tā laika Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas jeb Academia Petrina (Pētera akadēmija) attiecības ar Stefenhāgenu apgādu analizēs Kristīne Zaļuma. Savukārt Viesturs Zanders, Reinis Vāvers un Lilija Limane "izņems no skapja" vēlīnākus, 19. gadsimta 2. puses un 20. gadsimta sākuma izdevumus, un pastāstīs par šo grāmatu īpašo lomu Latvijas kultūras vēsturē.

Priekšlasījumu programma
16.00–16.05 Ievadvārdi
16.05–16.20 Lilija Limane. "Stefenhāgenu iespieddarbi bilžainos vākos"
16.20–16.35 Ināra Klekere. "Dažas piebildes par Stefenhāgenu izdevējdarbības finansiālajiem aspektiem"
16.35–16.50 Viesturs Zanders. "Biogrāfiskās vārdnīcas Stefenhāgenu apgādā"
16.50–17.05 Kristīne Zaļuma. "Paralēlās dzīves privilēģijas – Academia Petrina un Stefenhāgeni"
17.05–17.20 Reinis Vāvers. "Stefenhāgenu izdevniecības devums nacionālajā kartogrāfijā"
17.20–17.35 Pauls Daija. "Stefenhāgeni – apgaismības grāmatu izdevēji"
17.35–18.00 Jautājumi un atbildes

Izstāde "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919" veltīta grāmatniecības uzņēmuma "J. F. Stefenhāgens un dēls" vēsturei, ļaujot iepazīt Stefenhāgenu arhīva dokumentus un dzimtas vēstures materiālus, kā arī viņu izdotās grāmatas 150 gadu garumā.

Baltijas apgaismības vēsturē un agrīnās latviešu literārās kultūras tapšanā Stefenhāgenu apgādam ir izcila nozīme, jo tas sekmēja latviešu izglītību. Lai gan Stefenhāgeni iespieda grāmatas arī krievu, vācu, igauņu, lietuviešu, poļu, franču, latīņu, grieķu, ebreju valodās, tieši iespiežot grāmatas latviešu valodā, viņi guva visvairāk panākumu. Grāmatu uzņēmumā iznāca reliģiskas grāmatas, laicīgā literatūra, avīzes, kalendāri un mācību grāmatas.

Izstāde apskatāma līdz 29. septembrim LNB DARBA LAIKĀ.

Izstādes katalogu var iegādāties LNB Draugu telpā, 1. stāvā. Kataloga cena 8 EUR.

Izstādes ietvaros sākumskolas vecuma bērniem izstrādāta izglītojoša un radoša darba lapa "Izveido savu grāmatu!". Radot savu stāstu par briesmonīti un bailēm, bērni varēs iepazīt grāmatu tapšanas procesu. Darba lapa pieejama izstādes zālē (5. stāvā) un lejupielādējama ŠEIT.

Pēc LNB, no 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada 12. janvārim, izstāde būs skatāma Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

Izstāde un tās saistītie pasākumi norit valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpēte sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022).

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: 67716235