LNB atklās grāmatu par lietuviešiem Latvijas Republikā 1918.–1940. gadā

08/10/2019
Izdrukāt
LNB atklās grāmatu par lietuviešiem Latvijas Republikā 1918.–1940. gadā
LNB atklās grāmatu par lietuviešiem Latvijas Republikā 1918.–1940. gadā
1

9. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. izstāžu zālē (1. stāvā) notiks Dangira Mačūļa un Ērika Jēkabsona grāmatas "Lietuvieši Latvijas Republikā 1918.–1940. gadā" atklāšana un diskusija ar autoriem. Dalība bez maksas.

Grāmata veltīta gan Latvijas, gan Lietuvas vēsturē līdz šim nepietiekoši pētītam, bet ārkārtīgi būtiskam jautājumam. Svarīgums Latvijas vēsturē meklējams apstāklī, ka lietuvieši Latvijā starpkaru periodā veidoja vienu no vēsturiskajām etniskajām minoritātēm, kura ne vien organiski iekļāvās valsts mazākumtautību mozaīkā, bet tai bija zināma nozīme arī visas valsts sabiedriski politiskajā dzīvē. No Lietuvas viedokļa – lietuvieši Latvijā bija viena no lielākajām un nozīmīgākajām lietuviešu kopienām ārpus Lietuvas teritorijas, turklāt ar bagātām vēsturiskajām tradīcijām. Tāpat gan no Latvijas, gan Lietuvas viedokļa lietuviešu minoritātei, līdzīgi kā latviešiem Lietuvā, bija zināma nozīme arī abu valstu savstarpējās attiecībās kopumā.

Autori grāmatā, kas labi ilustrēta ar vēsturiskām fotogrāfijām, secīgi, balstoties uz Lietuvas Valsts arhīva, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, citu Lietuvas un Latvijas avotu krātuvju materiālajiem, pirmo reizi vēsturiskajā literatūrā vispusīgi analizē Latvijas lietuviešu darbību, raksturojot mazākumtautības sastāvu un skaitliskos rādītājus, kā arī izvietojumu, lietuviešu darbību Latvijas Neatkarības kara laikā, neizslēdzot piedalīšanos bruņotā cīņā par neatkarību Latvijas armijas rindās, Latvijas lietuviešu sabiedriski politisko darbību (biedrības, dalība pašvaldību un parlamenta vēlēšanās) un skolu aktivitātes, no Lietuvas saņemto atbalstu, lietuviešu inteliģences (t. sk. katoļu baznīcas mācītāju) darbību u. c. būtiskus, lietuviešu minoritāti raksturojošus jautājumus. Apskatīta arī Lietuvas politisko emigrantu darbība Latvijā pēc autoritārā apvērsuma 20. gadu otrajā pusē.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: +371 26472501