Letonikas un Baltijas centrs piedāvā ekskursijas skolām

11/10/2017
IzdrukātNosūtīt
Izstāde "Laiku atspulgi senos manuskriptos"
Izstāde "Laiku atspulgi senos manuskriptos"
Rakstniekam un māksliniekam Jānim Jaunsudrabiņam veltīta krājuma izlase "Visa, visa mums ir gana. Nav tikai dzimtenes: Jānis Jaunsudrabiņš trimdā"
Rakstniekam un māksliniekam Jānim Jaunsudrabiņam veltīta krājuma izlase "Visa, visa mums ir gana. Nav tikai dzimtenes: Jānis Jaunsudrabiņš trimdā"
1
2

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas centrs 5. stāvā aicina skolēnus uz tematiskajām bezmaksas ekskursijām izstādēs "Laiku atspulgi senos manuskriptos" un "Visa, visa mums ir gana. Nav tikai dzimtenes: Jānis Jaunsudrabiņš trimdā".

Izstāde "Laiku atspulgi senos manuskriptos"

Manuskriptu izstādē līdz 2017. gada beigām ir apskatāmi populāru rakstnieku un literātu darbu manuskripti, tai starpā savstarpējā sarakste – Rūdolfa Blaumaņa vēstule Kārlim Ezerietim, Raiņa un Aspazijas apsveikums Alfrēdam Kalniņam, Annas Brigaderes dzejolis, arī pirmās latviešu opera "Baņuta" klavierizvilkums un citi latviešu kultūras vēstures klasikas jaundarbu pirmteksti. Savukārt, izstādes otrajā daļā ir aplūkojami unikāli eksemplāri no Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas krājuma – benediktīniešu klostera noteikumu grāmata ar ziloņkaula vāku, viens no vecākajiem bibliotēkas krājumā esošajiem manuskriptiem 14. gadsimta senslāvu rokraksta fragments un 19. gadsimta gaļas izcirtēja zeļļa krāšņais diploms, kā arī citi interesanti iespieddarbi un manuskripti no Eiropas un Āzijas.

Ekskursija ir ieteicama skolēnu grupām no 5. klases.
 

Krājuma izlases izstāde "Visa, visa mums ir gana. Nav tikai dzimtenes: Jānis Jaunsudrabiņš trimdā"

Atzīmējot rakstnieka un mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa (1877–1962) 140 gadu jubileju, līdz 12. novembrim skatāma viņam veltīta izstāde. Ekspozīcija sniedz ieskatu rakstnieka pēdējā mūža cēlienā, kuru viņš pavadīja Vācijā.

Par Jāni Jaunsudrabiņu trimdā varam izlasīt viņa paša sarakstītajā darbā "Mana dzīve" un romānā "Es stāstu savai sievai". Tur atspoguļotas bēgļu gaitas, dzīve pārvietoto personu nometnē Grēvenē, iekārtošanās znota radinieku vasarnīcā Kērbekā. Māja atradās gleznainā apvidū pie Mēnes ezera. Pēc asociācijām ar ezera nosaukuma izrunu latviski, viņš savu jauno dzīvesvietu nodēvēja par "Mēnesnīcu".

Izstādē aplūkojamas fotogrāfijas ar J. Jaunsudrabiņa dzīves epizodēm – jubilejām, tikšanās reizēm ar ciemiņiem "Mēnesnīcā", pārdomu brīžiem pie ezera un, protams, strādājot pie saviem literārajiem darbiem.

Trimdā J. Jaunsudrabiņš turpināja rakstīt. Grēvenes nometnē viņš bija "Grēvenes ziņu" literārās daļas redaktors. Stendā var aplūkot, kāda izskatījās latviešu nometnēs izdotā avīze. Nometnes bērniem viņš mācīja zīmēšanu un mākslas vēsturi. Šim nolūkam tika sarakstīta neliela grāmatiņa "Īsa mākslas vēsture". Nometnē rakstnieks iesāka un vēlāk pabeidza jau Latvijā iecerēto "Zaļo grāmatu". Iznāca viens no viņa trimdā populārākajiem darbiem "Piemini Latviju" kā arī jau pieminētais darbs "Es stāstu savai sievai".

Daudzi Latvijas bēgļi J. Jaunsudrabiņu uzskatīja par savām garīgajām mājām. Milzīga ir rakstnieka sarakste ar tautiešiem. Vairāk nekā 5 000 vēstuļu, ko viņš saņēma 10 gados, viņš apvienoja izdevumā "Tā mums iet". Latvijas arhīvos, muzejos un bibliotēkās saglabāta daļa no korespondences. Izstādē var aplūkot dažas no J. Jaunsudrabiņa skaidrajā rokrakstā rakstītajām vēstulēm. Stendos izlasāma arī cita sarakste – rakstnieka dialogs ar komiteju "Par atgriešanos dzimtenē", kā arī ar Latvijas Valsts izdevniecību par viņa darbu izdošanu Padomju Latvijā.

Trimdā J. Jaunsudrabiņa dzīve neaprobežojās tikai ar saskarsmi ar tautiešiem. Dzīvojot Kērbekā, viņš iepazinās ar vietējo Vestfāles vācu rakstnieku un mākslinieku sabiedrību. Pateicoties znotam Vilim Štepleram, viņa darbu tulkojumus  publicēja vācu periodikā. Pēc J. Jaunsudrabiņa aiziešanas mūžībā, iznāca arī grāmatas vācu valodā. Viņa vācu draugi veidoja piemiņas izstādes un pasākumus. Par 2002. gada notikumu liecina stendos izvietotais plakāts un buklets.

Minsteres Latviešu ģimnāzijas skolotāja un bibliotekāre Dr. Austra Rudzīte sastādījusi ceļvedi par J. Jaunsudrabiņa dzīvi Vestfālē, viņa arī izveidojusi piemiņas ekspozīciju rakstniekam.

Izstādes stendiem līdzās novietots grāmatu plaukts, no kura var paņemt un aplūkot grāmatas un žurnālus, kas ilustrē Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi Vācijā. Grāmatu vidū ir arī Lienes Lauska nesen vācu valodā sarakstītā monogrāfija par rakstnieka integrāciju vācu sabiedrībā, apskatāms arī Lūcijas Ķuzānes šogad izdotais atkārtotais un papildinātais darbs – "Saule mūžam mana".

Ekskursijas mērķauditorija ir vidusskolas klases.

 
Abu izstāžu kopēja ekskursija ar gidu stāstījumu ilgs aptuveni 45 minūtes (30 min. manuskriptu, 15 min. Jaunsudrabiņa izstādē). Ekskursijas var apvienot ar pastāvīgās ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" – stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā, apmeklējumu.

Apmeklējumi ir bez maksas. Papildu informācija: viktorija.surska@lnb.lv, tālr.: 67806143.