"Letonikas lasījumos" – priekšlasījums par J. F. Hartknoha izdevniecību

07/10/2019
IzdrukātNosūtīt
Johans Frīdrihs Hartknohs seniors (1740–1789). Attēls no: Die Fürstlich privilegierte Hofbuchdruckerei Rudolstadt (1772–1824). Eutin: Lumpeter&Lasel, 2011.
Johans Frīdrihs Hartknohs seniors (1740–1789). Attēls no: Die Fürstlich privilegierte Hofbuchdruckerei Rudolstadt (1772–1824). Eutin: Lumpeter&Lasel, 2011.
1

15. oktobrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas lasītavā (5. stāvā) cikla "Letonikas lasījumi" ietvaros notiks Dr.phil. Claudia Taszus (Jēnas Fridriha Šillera universitāte, Vācija) priekšlasījums "Johana Frīdriha Hartknoha izdevniecība – Apgaismības laikmeta grāmatu tirgus firmaszīme". Priekšlasījums notiks vācu valodā, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Dalība bez maksas.

Johans Frīdrihs Hartknohs seniors un Johans Frīdrihs Hartknohs juniors ir vieni no nozīmīgākajiem izdevējiem Baltijas, vācu un Krievijas kultūrtelpā. Būdami apgaismības laikmeta programmas piekritēji, viņi spēja savam apgādam piesaistīt daudzus slavenus autorus, kuru darbi bija ļoti ietekmīgi gan sabiedriski, gan politiski, kā, piemēram, Imanuels Kants, Johans Georgs Hāmanis, Karls Frīdrihs Bārts, Augusts Vilhelms Hūpelis, Gothards Frīdrihs Stenders, Johans Gotfrīds Herders, Frīdrihs Maksimilians Klingers un Johans Gotfrīds Zeime. Izdevniecības programma, veidota apgaismības garā, guva ne tikai plašu atzinību Eiropas intelektuāļu vidū, bet arī ietekmēja Baltijas izglītoto aprindu lasīšanas paradumus, vēršot viņu uzmanību uz Apgaismības laikmetā populāriem autoriem Eiropā. Vērā ņemams ir arī Hartknohu ieguldījums brīvmūrniecības, nošu tekstu un žurnālu izdošanā, kā arī lasīšanas pulciņu veicināšanā Baltijas provincēs.

Viņu darbības garākais posms saistāms ar izdevniecību un grāmatu tirgotavu Rīgā no 1765. līdz 1798. gadam, un tieši Rīga ir vieta, kurā 2019. gadā – Johana Frīdriha Hartknoha juniora 200. nāves gadadienā un Johana Frīdriha Hartknoha seniora 230. nāves gadadienā – notiks atceres pasākums, kurā tiks runāts par Hartknohu apgāda izcilo devumu jaunas pilsoniskas sabiedrības izveidē ap 1800. gadu, par viņu ieguldījumu sabiedrības strukturālu pārmaiņu un mediju kultūras attīstības veicināšanā gan ar apgāda palīdzību, gan arī pašu izdevēju sabiedrisko aktivitāšu sakarā.

"Letonikas lasījumi" – lekciju un priekšlasījumu cikls, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki un citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā.

Pasākums notiek sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu un latviešu-vācbaltu centru "Domus Rigensis", un valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Linda Krūmiņa
Letonikas un Baltijas centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: linda.krumina@lnb.lv
Tālr.: +371 67716151