Lekcija par kultūras dzīvi Stefenhāgenu laikā

27/08/2019
IzdrukātNosūtīt
Jelgavas pils ap 1860. gadu. Mitau: Nicolai Hubner, [192-?]. Atklātne no LNB Letonikas un Baltijas centra kolekcijas
Jelgavas pils ap 1860. gadu. Mitau: Nicolai Hubner, [192-?]. Atklātne no LNB Letonikas un Baltijas centra kolekcijas
1

5. septembrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā (5. stāvā), papildinot izstādi "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919", notiks lekcija "Jelgava 1769–1919. Kultūras dzīve Stefenhāgenu laikā" vēsturnieka Andra Tomašūna vadībā. Ieeja bez maksas.

Lekcijas laikā A. Tomašūns atklās, kādas iespējas sava laika sabiedrībā jelgavniekiem bija garīgās dzīves kopšanai. Viņa stāstījuma atslēgas vārdi ir sabiedriskās organizācijas, grāmatas, svētki, zinātne, avīze. Vēsturiskos fotoattēlos būs redzamas dažādas vietas Jelgavā – skola, muzejs, baznīca, teātris, bibliotēka –, no kurām daudzas līdz mūsu dienām nav saglabājušās.

Izstāde "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919" veltīta grāmatniecības uzņēmuma "J. F. Stefenhāgens un dēls" vēsturei, ļaujot iepazīt Stefenhāgenu arhīva dokumentus un dzimtas vēstures materiālus, kā arī viņu izdotās grāmatas 150 gadu garumā. Izstāde būs apskatāma līdz 29. septembrim LNB  5. stāva izstāžu zālē. Ieeja bez maksas.

Pasākums norit valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpēte sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022).

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: +371 26472501