Lekcija "Bioētikas problēmas 20. un 21. gadsimta daiļliteratūrā"

20/05/2019
IzdrukātNosūtīt
Lekcija "Bioētikas problēmas 20. un 21. gadsimta daiļliteratūrā"
Lekcija "Bioētikas problēmas 20. un 21. gadsimta daiļliteratūrā"
1

29. maijā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) notiks ētikas lasījumu cikla "Lietišķās ētikas aktualitātes" otrā lekcija "Bioētikas problēmas 20. un 21. gadsimta daiļliteratūrā". To lasīs Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes vadošā pētniece, asociētā profesore Signe Mežinska. Ieeja bez maksas.

Bioētika ir 20. gadsimta otrajā pusē izveidojusies lietišķās (pielietojamās) ētikas nozare, kas reflektē par ētikas problēmām, kuras rodas, attīstoties medicīnai un bioloģijai. Bioētikas problēmu loku veido jautājumi par cilvēka dzīves sākumu un noslēgumu, tehnoloģiju pielietojumu un pētniecības ētiku dzīvības zinātnēs, dzīvnieku morālo statusu, cilvēka attiecībām ar vidi, kā arī klasiskās medicīnas ētikas problēmas.

Tomēr atbildes uz bioētikas izvirzītajiem jautājumiem tiek meklētas ne tikai specializētajā literatūrā un filozofu debatēs, bioētikas tēmu loks ir plaši izvērsts arī 20. gadsimta daiļliteratūrā. Lekcijā ar piemēriem tiks analizēta bioētikas un literatūras mijiedarbība, stāstu nozīme bioētikā, literatūras loma sabiedriskās domas un argumentācijas veidošanā par bioētikas problēmām.

Signe Mežinska LU ir ieguvusi maģistra grādu filozofijā, Union Graduate College (ASV) maģistra grādu bioētikā un Rīgas Stradiņa universitātē doktora grādu veselības un slimības socioloģijā. Pētnieciskās intereses – biomedicīnas pētījumu ētika, reprodukcijas ētika, biotehnoloģiju ētiskie aspekti, ārsta un pacienta attiecības, medikamentu reklāmas ētiskie aspekti.

Līdz 16. augustam LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā skatāma krājuma izlase "Būt kopā, vidū, atbildībā", kas vēsta par LU emeritētās profesores, vadošās ētikas pētnieces Dr. phil. Skaidrītes Lasmanes intelektuālo ieguldījumu.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: +371 67716235