Latviskots IFLA Skolu bibliotēku vadlīniju otrais izdevums

20/09/2018
IzdrukātNosūtīt
Latviskots IFLA Skolu bibliotēku vadlīniju otrais izdevums
Latviskots IFLA Skolu bibliotēku vadlīniju otrais izdevums
1

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs ir sagatavojis Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Skolu bibliotēku vadlīniju 2. izdevuma tulkojumu latviešu valodā.

Vadlīnijas sagatavojusi IFLA Skolu bibliotēku sekcija, un tas ir IFLA Skolu bibliotēku vadlīniju otrais – pārstrādātais – izdevums, kurš publicēts 2015. gada jūnijā. Pirmo vadlīniju izdevumu IFLA Skolu bibliotēku sekcija izdeva 2002. gadā. Pārstrādāto vadlīniju izstrādes process iekļāva diskusijas un konsultācijas ar daudzu valstu speciālistiem IFLA konferenču darbsemināros un sanāksmēs, kā arī klātienes un tiešsaistes sarakstē.

Vadlīnijas sagatavotas, lai palīdzētu skolu bibliotēku speciālistiem un izglītības nozares lēmumu pieņēmējiem nodrošināt visiem skolēniem un skolotājiem pieejamas efektīvas skolu bibliotēku programmas un kvalificēta skolu bibliotēku personāla pakalpojumus. Vadlīnijas sniedz redzējumu, kādai jābūt skolas bibliotēkai 21. gadsimtā, un ir izmantojamas skolas bibliotēku darbības attīstībā un interešu aizstāvībā.

LNB Bibliotēku attīstības centrs aicina skolu bibliotekārus, skolu vadību un citus lēmumu pieņēmējus skolu bibliotēku jomā iepazīties ar vadlīniju saturu un īstenot vadlīniju ieteikumus savās skolas bibliotēkās, lai arī Latvijas skolu bibliotēkas attīstītos līdzi laikmetam un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus savām kopienām, veicinot kopienu un valsts izaugsmi.

Tā kā vadlīnijas ir starptautisks dokuments, kas adresēts skolu bibliotēkām un ar to darbību saistītajiem lēmumu pieņēmējiem visos pasaules reģionos, dokumentā iekļautie ieteikumi un piemēri var nebūt tiešā veidā piemērojami Latvijas politiskajai sistēmai un nozares praksei. Īstenojot vadlīniju ieteikumus, jāņem vērā nacionālais, reģionālais un lokālais konteksts, un dokumentā ietvertās idejas un atzinumi interpretējami un izmantojami atbilstoši vietējai sistēmai un praksei.

Dokumentā ir iekļautas norādes uz daudziem vadlīniju tapšanas gaitā izmantotiem informācijas resursiem, tajā skaitā tiešsaistes publikācijām. Tā kā tiešsaistes vide mainās un attīstās, daudzas saites ar laiku kļūst nepieejamas un tās nevar atvērt. Šādā gadījumā aicinām izmantot citas šo resursu meklēšanas iespējas, piemēram, pēc materiāla autora vai nosaukuma.

Vadlīniju latviskais izdevums pieejams IFLA tīmekļvietnē un LNB publikāciju sistēmā.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716050
E-pasts: mara.jekabsone@lnb.lv