Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa "Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai" videoieraksts un prezentācijas

03/06/2021
Izdrukāt

2021. gada 27. maijā tiešsaistes platformā ZOOM notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress "Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai".

 

 KONFERENČU, SEMINĀRU, SANĀKSMJU MATERIĀLI

 

Papildu informācija:

Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv
Tālr.: 67716053

Latvijas Bibliotekāru biedrība
E-pasts: bibliotekarubiedriba@gmail.com
Tālr.: 67716050