Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki gūst pieredzi Somijā un Dānijā

06/11/2019
Izdrukāt
Somijas Nacionālā bibliotēka. Foto: Kristians Luhaers
Somijas Nacionālā bibliotēka. Foto: Kristians Luhaers
Somijas Nacionālā bibliotēka. Foto: Kristians Luhaers
Somijas Nacionālā bibliotēka. Foto: Kristians Luhaers
Somijas publiskā bibliotēka "Oodi". Foto: Kristians Luhaers
Somijas publiskā bibliotēka "Oodi". Foto: Kristians Luhaers
Somijas publiskā bibliotēka "Oodi". Foto: Kristians Luhaers
Somijas publiskā bibliotēka "Oodi". Foto: Kristians Luhaers
Somijas publiskā bibliotēka "Oodi". Foto: Kristians Luhaers
Somijas publiskā bibliotēka "Oodi". Foto: Kristians Luhaers
Mākslas muzejs "Amos Rex" (Helsinki). Foto: Kristians Luhaers
Mākslas muzejs "Amos Rex" (Helsinki). Foto: Kristians Luhaers
Mākslas muzejs "Amos Rex" (Helsinki). Foto: Kristians Luhaers
Mākslas muzejs "Amos Rex" (Helsinki). Foto: Kristians Luhaers
Dānijas Karaliskā bibliotēka. Foto: Katrīna Taurēna
Dānijas Karaliskā bibliotēka. Foto: Katrīna Taurēna
Dānijas Karaliskā bibliotēka. Foto: Una Draveniece
Dānijas Karaliskā bibliotēka. Foto: Una Draveniece
Dānijas Karaliskā bibliotēka. Foto: Katrīna Taurēna
Dānijas Karaliskā bibliotēka. Foto: Katrīna Taurēna
Dānijas Karaliskā opera. Foto: Katrīna Taurēna
Dānijas Karaliskā opera. Foto: Katrīna Taurēna
Dānijas Karaliskā opera. Foto: Una Draveniece
Dānijas Karaliskā opera. Foto: Una Draveniece
Mākslas muzejs "Arken". Foto: Katrīna Taurēna
Mākslas muzejs "Arken". Foto: Katrīna Taurēna
Publiskā bibliotēka Tingbjergā. Foto: Katrīna Taurēna
Publiskā bibliotēka Tingbjergā. Foto: Katrīna Taurēna
Publiskā bibliotēka Tingbjergā. Foto: Una Draveniece
Publiskā bibliotēka Tingbjergā. Foto: Una Draveniece
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki gūst pieredzi Somijā un Dānijā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki gūst pieredzi Somijā un Dānijā
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Šī gada septembrī un oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Komunikācijas un Pakalpojumu departamentu darbinieku delegācijas devās uz Helsinkiem (Somija) un Kopenhāgenu (Dānija), lai piedalītos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas projekta "Pieredzes apmaiņa starp kultūras institūcijām" pieredzes apmaiņas braucienā. Tā laikā LNB darbinieki apmeklēja: Somijas Nacionālo bibliotēku, Somijas publisko bibliotēku "Oodi", mākslas muzeju "Amos Rex", Dānijas Karalisko bibliotēku, Dānijas Karalisko operu, Mākslas muzeju "Arken", publisko bibliotēku Tingbjergā.

Brauciena mērķis bija gūt jaunas zināšanas un dalīties pieredzē par komunikācijas un mārketinga stratēģiju izstrādi, krājuma popularizēšanas paņēmieniem, dažādu auditoriju uzrunāšanu un labākajām klientu apkalpošanas praksēm, kultūras un korporatīvo pasākumu rīkošanu, tendencēm izstāžu veidošanas un dizaina jomā. Helsinku un Kopenhāgenas apmeklējums turpināja un papildināja šīs pašas programmas ietvaros veiktos braucienus uz Kopenhāgenu un Reikjavīku 2014. gadā, kad LNB tik tikko bija sākusi darbu jaunajās Gaismas pils telpās, un jauni darbības piemēri un paņēmieni jaunuzceltajā Gaismas pilī bija vitāli nepieciešami. Šobrīd, kad jaunajā LNB ēkā aizvadīti jau pieci gadi, ar ārzemju kolēģiem ir noderīgi apspriest paveiktā rezultātus, kā arī konsultēties par vēlamajiem uzdevumiem nākamajā darbības periodā – pēc LNB simtgades svētku svinībām.

Tikšanās prezentāciju un diskusiju laikā Somijā tika runāts par kultūras un atmiņas institūciju praksi progresīvā, uz sabiedrību un tās vajadzību apmierināšanu orientētā darbībā. Somijas Nacionālā bibliotēka uzsvēra mākslinieciski augstvērtīgu un izmeklētu koncertu rīkošanas praksi, kā arī katra darbinieka pozicionēšanu kā bibliotēkas tēla paudēju. Savukārt bibliotēka "Oodi" izcēla sevi kā maker space, kas izmanto doing by learning praksi. Mākslas muzejs "Amos Rex" kā privāta iestāde pārsteidza ar funkcionālajām telpām un lielbudžeta izstāžu veidošanas iespējām. Tai pat laikā vērtīga bija šī muzeja sniegtā informācija par izstāžu apmeklētāju pieredzes monitorēšanu un izstāžu komunikācijas plānošanu.

Savukārt pieredzes apmaiņas diskusiju laikā Dānijā LNB delegācija tika ne vien iepazīstināta ar katras institūcijas praktiskās darbības pusi, bet nodibināja jaunus kontaktus ar attiecīgo jomu pārstāvjiem katrā institūcijā. Sarunu un diskusiju laikā tika runāts gan par Dānijas kultūras un atmiņas institūciju praksi sabiedrības vajadzību apmierināšanā, gan pieredzi pasākumu un izstāžu organizēšanā kopumā.

Dānijas Karaliskajā bibliotēkā, kas savu funkciju ziņā darbojas vistuvāk LNB, tika iepazīta gan Komunikācijas nodaļas vadība, gan darbinieki, kas atbild par mārketingu, telpu izdošanu konferencēm, pašu producētām norisēm, koncertdarbību un izstādēm. Īpaši interesanti bija uzzināt ārzemju partneru pieredzi, gadu gaitā reorganizējot nodaļu un nepārtraukti uzlabojot darba efektivitāti – gan apgūstot jaunas mērķauditorijas, gan, veicot izmaiņas pasākumu un telpu iekārtojuma plānošanā bibliotēkā kopumā. Savukārt modernās mākslas muzejā "Arken", līdzīgi kā Somijā, LNB delegācija iepazinās ar telpu nomas iespējām savienojumā ar  lielbudžeta izstāžu veidošanu, kā arī apmeklētāju pieredzes monitorēšanas paņēmieniem un izstāžu komunikācijas sistemātisku plānošanu. Toties bibliotēka Tingbjerā deva izcilus piemērus, kā mācīties uzklausīt vietējās kopienas vajadzības un kalpot tās interesēs.

LNB pārstāvji izcēla Latvijas bibliotēkas izteikti publisko, uz sabiedrības iesaisti orientēto dabu, vienlaikus demonstrējot LNB kā kultūras, izglītības un zinātnes centru. Pozitīvi vērtējams, ka daudz kas no tā, ko 2014. gadā LNB vēlējās savā darbībā ieviest (un kas kā labā prakse bija pārņemts no Skandināvijas kultūras iestādēm), laikā līdz 2019. gadam sevi ir apliecinājis kā sekmīgu. Būtiski, ka ārzemju kolēģu dzirdētais saskan ar LNB darbību, tādējādi apliecinot, ka LNB strādā kopsolī ar starptautisko progresīvo praksi.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās šādi LNB darbinieki – Komunikācijas departamenta direktore Ieva Gundare, sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts, Norišu centra vadītājs Egils Štāls, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Katrīna Taurēna, Izstāžu centra dizainere Una Grants un Anete Krūmiņa, norišu projektu vadītāja Una Draveniece un audiovizuālā satura veidotājs Kristians Luhaers.

Pieredzes apmaiņas brauciens notika Ziemeļvalstu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" atbalstītā projekta "Pieredzes apmaiņa starp kultūras institūcijām" ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: +371 26472501
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv