Bibliotēku statistika

IzdrukātNosūtīt

Latvijas bibliotēku statistiku saņem, apkopo, publisko un analizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs. Statistiskā informācija tiek apkopota Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā un publicēta Kultūras kartes portālā.

Latvijas bibliotēkas 2017. gadā

Pamatojoties uz Latvijas digitālajā kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem, 2017. gadā Latvijā darbojās 1 649 bibliotēkas:

 • 1 nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);
 • 48 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  • t.sk. 29 augstskolu bibliotēkas;
  • t.sk. 19 koledžu bibliotēkas;
 • 29 speciālās bibliotēkas;
 • 796 publiskās bibliotēkas:
  • t.sk. 788 pašvaldību publiskās bibliotēkas;
  • t.sk. 8 Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām;
 • 775 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēka:
  • t.sk. 703 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas;
  • t.sk. 19 vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas;
  • t.sk. 53 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.
    

Latvijas bibliotēku darba koprādītāji

2014.-2017. gads (PDF)
2013.-2016. gads (PDF)
2012.–2015. gads (PDF)
2011.–2014. gads (PDF)
 

2010.–2013. gads (PDF)
2009.–2012. gads (PDF)
2008.–2010. gads (PDF)
2008.–2011. gads (PDF)
 

2007.–2009. gads (PDF)
2003.–2007. gads (PDF)
2003.–2006. gads (PDF)

Bibliotēkas statistikas pārskata datus par iepriekšējo kalendāro gadu (1. janvāris–31. decembris) aizpilda datubāzē tiešsaistes režīmā līdz kārtējā gada 15. februārim. Ievadāmajiem datiem jāatbilst darba lapai "Pārskats par bibliotēkas darbību 2018. gadā" (DOCX). Veidlapā izceltas rindas (sarkanā krāsā), kuru dati datubāzē summējas automātiski.

Latvijas bibliotēku darba rādītāju statistikas dati tiek iesniegti saskaņā ar šādiem normatīvajiem dokumentiem:
Statistikas likums,
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2018.-2020. gadam,
Ministru kabineta noteikumi Nr. 291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā",
Likums par Latvijas Nacionālo bibliotēku,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums.

Metodiskos norādījumus skat. izdevumos:
Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2009) (PDF)
Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmas lietošanas instrukcija (2018) (PDF)

Ja ir neskaidrības par datu ievadi, lūdzu sazināties ar Bibliotēku attīstības centru.

 

Kontaktinformācija:
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67806128
E-pasts: diana.rudzite@lnb.lv