Bibliotēku statistika

Izdrukāt

Latvijas bibliotēku oficiālā statistika tiek apkopota, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un Statistikas likumu, nodrošinot Oficiālās statistikas programmas izpildi. Statistika tiek veidota, balstoties uz saņemtajiem datiem, kuri tiek ievadīti Latvijas kultūras statistikas publicējamo datu vietnē. Datus apkopo, publisko un analizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs.

Latvijas bibliotēku oficiālā statistika par aizvadīto gadu tiek publicēta jūnija pirmajā darba dienā.

Latvijas bibliotēku oficiālā statistika 2017-2020 (XLSX)
Oficiālās statistikas programmas dati 2020 (XLSX)

Bibliotēkas skaitļos 2020:

 
Informācija datu iesniedzējiem:

 
Datu pieprasījumi

Par papildus pieejamajiem statistikas datu apkopojumiem interesēties Bibliotēku attīstības centrā pie statistikas eksperta.

 

Kontaktinformācija:
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67806128
E-pasts: diana.rudzite@lnb.lv