Letonikas un Baltijas krājums

Izdrukāt
Letonikas un Baltijas krājums
Letonikas un Baltijas krājums
Baltijas pagātnes liecību vācējs Oto Bongs (1918-2006)
Baltijas pagātnes liecību vācējs Oto Bongs (1918-2006)
1
2

Letonikas un Baltijas lasītavas krājums ir viens no LNB specializētajiem krājumiem ar kultūrvēsturisku, akadēmisku ievirzi. To veido divas kolekcijas: Letonikas un Baltijas kolekcija un Baltijas Centrālās bibliotēkas kolekcija. Krājums tiek komplektēts gan kā resurss zinātniski pētnieciskajam darbam, gan ievērojot plaša lasītāju loka intereses.

Letonikas un Baltijas lasītavas krājuma kolekcijas pēc to satura ietver dažāda rakstura darbus par Latviju un tagadējām Baltijas valstīm, kā arī vēsturiskās Austrumprūsijas telpu, to kultūrvēsturisko mantojumu: vēsturi, kultūru, valodu, tautu dzīvi, tradīcijām, izcilām personībām, dzimtu vēsturi.

Krājuma apjoms ir ap 145 000 vienību. Ik gadus tas tiek papildināts ar aptuveni 800 līdz 900 jauniem izdevumiem. Ap 10 000 Letonikas kolekcijas grāmatu lasītājiem ir brīvi pieejamas lasītavā.

Letonikas kolekciju veido monogrāfijas, kolektīvi pētījumi, rakstu krājumi, latviešu autoru kopotie raksti, kalendāri, uzziņu literatūra – enciklopēdijas, rokasgrāmatas, dzimtu vēstures un citi līdzīga rakstura iespieddarbi.

Baltijas Centrālās bibliotēkas kolekcijas kodolu veido Baltijas pagātnes liecību vācēja vācbaltieša Oto Bonga (1918-2006) privātā kolekcija. O. Bongs kolekciju 1994. gadā uzdāvināja Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Saturiski un ģeogrāfiski tā ietver dažāda rakstura materiālus par Baltijas tautām, tostarp vācbaltu, vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju, valodām. Kolekcijā ir monogrāfijas, vācbaltiešu autoru daiļdarbi, memuāru literatūra, lietuviešu, latviešu un igauņu trimdas izdevumi, kā arī rokraksti un Baltiju vizuāli dokumentējošs attēlu arhīvs, kurā ietilpst ap 54 tūkstošiem fotouzņēmumu un atklātņu.

Letonikas un Baltijas lasītavas mērķauditorija ir akadēmiskā sabiedrība, zinātnes darbinieki, studenti un ikviens interesents, kura vēlme ir izzināt Baltijas tautu un zemju vēsturi un kultūru visplašākajā nozīmē.