Sīkiespieddarbi

Izdrukāt

Sīkiespieddarbu krājuma dokumenti atspoguļo sabiedrisko, ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi Latvijā no 19.gs. līdz mūsdienām.

Sīkiespieddarbu krājuma apjoms pārsniedz vienu miljonu eksemplāru. Krājumā ietilpst dažādu organizāciju un iestāžu informatīvie izdevumi, darbības pārskati, statūti, noteikumi, norādījumi, instrukcijas, telefonu un adrešu grāmatas, izdevniecību katalogi un cenrāži, mācību metodiskie materiāli, teātra, kino un sporta sacensību programmas, politisko partiju programmas un vēlēšanu materiāli, reklāmas izdevumi, prospekti, bukleti, noplēšamie un pāršķiramie sienas un galda kalendāri u.c.; lapveida izdevumi (vienlapes, afišas, etiķetes u.c.) visās zinātņu un tautsaimniecības nozarēs.

SĪKIESPIEDDARBU LASĪTAVA