Kartogrāfiskie materiāli

Izdrukāt

LNB glabājas lielākā iespiesto karšu kolekcija valstī, nodrošinot Latvijā izdoto karšu saglabāšanu, pieejamību un krājuma attīstību. Kartogrāfiskie materiāli LNB sāka ienākt līdz ar tās dibināšanu, bet atsevišķas kolekcijas veidošana sākta 1948.gadā. Krājumā ir vairāk nekā 39 tūkstoši vienību, kas aptver tuvākas un tālākas zemes un reģionus, kontinentus un okeānus, pasauli kopumā. Tās ir kartes, pilsētu plāni un atlanti, kā arī tūrisma ceļveži un grāmatas par kartogrāfiju, kartogrāfijas vēsturi un citi materiāli.

Liela kultūrvēsturiska nozīme ir nacionālās kartogrāfijas kolekcijai, kurā glabājas vairāk nekā desmit tūkstoši dažādos gados Latvijā izdotās kartes un atlanti, kā arī Latvijas teritoriju attēlojošie izdevumi. Tie sniedz priekšstatu par nacionālās kartogrāfijas attīstības vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Krājumā atrodamas vācbaltiešu mācītāja Rūdolfa Šulca (1807–1866) 19. gs. vidū izdotās pirmās kartes latviešu valodā, 1861.gadā Jelgavā iznākušais pirmais atlants latviešu valodā "Atlass ar septiņpadsmit landkartēm" un pirmā latviešu kartogrāfa Matīsa Siliņa (1861–1942) darbi. Bagāta ir Latvijas brīvvalsts laika karšu kolekcija.

Būtiska nozīme ģeogrāfiskās informācijas ieguvē par Latviju ir topogrāfiskajām kartēm. Tās ir 19. gs. otrajā pusē cariskās Krievijas armijas veidotās kartes, ķeizariskās Vācijas armijas izdevumi (no 1894. līdz 1916. gadam), neatkarīgās Latvijas armijas izdevumi un padomju armijas dažādos mērogos izdotās topogrāfiskās kartes. Aktuālo informāciju sniedz jaunākās Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000, 1:25 000 un 1:10 000. 

Atlantu kolekcijā ir vairāk nekā 1400 dažādas tematikas un ģeogrāfiskā aptvēruma izdevumu, sākot no 18.gs. līdz mūsdienām.

Informāciju ceļojumiem uz tuvām un tālām valstīm un pilsētām var iegūt no plašā tūrisma un autoceļu karšu klāsta, kā arī no dažādiem ceļvežiem. Nodaļas uzziņu izdevumu krājumā ir ap diviem tūkstošiem grāmatu — enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas un speciālie izdevumi par ģeogrāfijas, vēstures, kartogrāfijas un kartogrāfijas vēstures tematiku.

Interesenti var izmantot krājumā esošās elektroniskās kartes un atlantus CD un DVD formātā, piemēram, Latvijas elektronisko atlantu, karšu izdevniecības "Jāņa sēta" veidoto "JS Latvija", kā arī skenēto karšu kolekcijas no LNB un citu valstu bibliotēku krājumiem.

Digitālajā bibliotēkā interesentiem ir pieejamas skenēto karšu kolekcijas Latvija 16.–18.gs. kartēs un Ceļi tuvi, ceļi tāli. Jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei piedāvā Karšu pārlūks - vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu, kā arī vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem.

KARŠU LASĪTAVA