Humanitāro un sociālo zinātņu literatūras krājums

Izdrukāt

Humanitāro un sociālo zinātņu literatūras krājumā ir iekļautas jaunākās, aktuālākās un pieprasītākās grāmatas valodniecībā, literatūrzinātnē, daiļliteratūrā, filozofijā, psiholoģijā, reliģijā, politikā, socioloģijā, izglītībā, ģeogrāfijā, vēsturē, etnoloģijā un etnogrāfijā. Piedāvājam arī minēto nozaru uzziņu izdevumus - nozīmīgākās enciklopēdijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas. Ik gadu krājums tiek papildināts ar vairāk kā 2 000 jaunieguvumu. Krājums atbilst studiju un pētniecības līmenim.

Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā pieejamas sabiedrībā pazīstamu cilvēku privāto bibliotēku kolekcijas.

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU LASĪTAVA