Ekonomikas un tiesību zinātņu krājums

Izdrukāt

Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavā brīvpieejā ir pieejams visaptverošs ekonomikas un juridisko zinātņu nozaru krājums: jaunākās, aktuālākās, pieprasītākās grāmatas un uzziņu literatūra ekonomikā, tiesību zinātnē, grāmatvedībā un finansēs, uzņēmējdarbības vadībā, mārketingā un sabiedriskajās attiecībās. Tiesību zinātnē pieejama arī nozares zinātniskā periodika latviešu valodā un uzziņu izdevumi: enciklopēdijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas. Piedāvājam tiesību avotu kolekciju plašā hronoloģiskā aptvērumā, sākot no Latvijas pirmās brīvvalsts laikiem. Krājums atbilst studiju un pētniecības līmenim.

EKONOMIKAS UN TIESĪBU ZINĀTŅU LASĪTAVA