Bibliotēkzinātnes resursu krājums

Izdrukāt

Bibliotēkzinātnes resursu krājumā pieejama Latvijas un citu valstu bibliotēku nozares profesionālā informācija – pārsvarā, praktiskās pieredzes atspoguļojums. Krājuma pamatuzdevums – nodrošināt bibliotēku un informācijas centru darbiniekus, kā arī studentus un lektorus ar jaunākajiem informācijas resursiem dažādos specifiskos bibliotēku nozares jautājumos.

Krājumu veido:

  • grāmatas un turpinājumizdevumi,
  • profesionālie periodiskie izdevumi,
  • tiešsaistes abonētās datubāzes,
  • preses materiālu kopas,
  • citi informācijas resursi (pelēkā literatūra, nepublicētie materiāli).

Krājuma kopējais apjoms ir aptuveni 3 tūkstoši vienību (grāmatu, seriālizdevumu un periodisko izdevumu), kā arī vairāki tūkstoši dažāda satura un veida citu nozares resursu. Ik gadu krājums tiek papildināts ar aptuveni 100 grāmatizdevumiem un tikpat periodisko izdevumu eksemplāriem. Procentuāli apjomīgākā lasītavā pieejamā krājuma daļa ir publikācijas dažādās svešvalodās. Līdztekus aktuāliem bibliotēku darba jautājumiem (dažādu veidu bibliotēkas, to darba teorētiskie un lietišķie jautājumi, funkcijas un attīstība, statistika, standartizācija un terminoloģija, bibliotēku krājumi un pakalpojumi, metodiskais un informatīvais darbs, bibliotēku sadarbība, publicitāte un sabiedriskās attiecības, bibliotēku ēkas un dizains, bibliotēku vēsture) veltītām monogrāfijām un pieredzes izklāstiem krājumā pieejamas arī vairākas unikālas nozares kolekcijas – nozares uzziņu izdevumi (enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas), bibliotēku darbam veltītu preses materiālu apkopojumi, kā arī dažādu Latvijas un ārvalstu bibliotēku darba pārskati gan drukātā, gan elektroniskā formā.

Grāmatas bibliotēkzinātnē un saskarnozarēs pieejamas arī Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā).

Nozares krājuma latviešu daļa, tajā skaitā vairāki unikāli 20. gadsimtā izdoti bibliotēku darba jautājumiem veltīti pētījumi, ir digitalizēta un iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatu portālā.

BIBLIOTĒKZINĀTNES LASĪTAVA
HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU LASĪTAVA